Bankový sektor dosiahol za deväť mesiacov tohto roka zisk po zdanení vo výške 313,4 milióna eur. Vyplýva to z údajov Národnej banky Slovenska (NBS). V medziročnom porovnaní ide o výrazný prepad ziskovosti, keďže v od januára do septembra minulého roku bankový sektor vygeneroval zisk po zdanení vo výške 496,7 milióna eur. Ide o pokles o zhruba 183,3 milióna eur teda o približne 37 percent.

Prepad sa zmierňuje

Dobrou správou v tejto situácii pre banky je najmä to, že medziročná miera poklesu ich ziskov sa postupne zmierňuje. Na konci prvého polroka boli zisky bankového sektora o približne dve tretiny nižšie ako pred rokom, ku koncu septembra sa miera medziročného poklesu približuje skôr k jednej tretine.

Dôvody oslabenia sú rovnaké ako v predchádzajúcich mesiacoch. Banky výrazne ovplyvnila koronakríza. Finančné inštitúcie zareagovali sprísnením niektorých úverových štandardov a vo veľkom začali tvoriť opravné položky, aby boli schopné zvládnuť hroziace straty. Na konci septembra tohto roka odložil bankový sektor bokom na budúce straty približne 296,5 milióna eur. Ku koncu septembra minulého roka bola čistá tvorba opravných položiek len vo výške približne 115,3 milióna eur.

Odvrátiť hrozbu pre stabilitu bánk pomohol mimoriadny pandemický odklad splátok, ktorý klientom bánk umožnil odklad splátok ich záväzkov až o deväť mesiacov. Klienti by sa k splácaniu mali začať vo veľkom vracať začiatkom budúceho roka. Priaznivou správou pre banky aj ekonomiku je, že podiel domácností, ktoré si vybavili odklad splátok a neočakávajú zlepšenie svojej finančnej situácie nie je veľmi veľký. Podľa prieskumu NBS má tieto negatívne očakávania dvanásť percent domácností.

Pokles úrokových príjmov

Trendy na bankovom trhu sa nemenia. Banky sa nachádzajú uprostred ostrého konkurenčného boja a s tým je spojený pokles čistých úrokových výnosov. Ku koncu septembra bankový sektor získal približne 1,24 miliardy eur, kým v rovnakom období predchádzajúceho roka to bolo 1,3 miliardy eur.

Príjmy finančných inštitúcií z poplatkov pritom stúpali len veľmi mierne Výnosy z poplatkov a provízii do konca septembra tohto roka dosiahli hodnotu zhruba 585,5 milióna eur, kým v rovnakom období predchádzajúceho roka to bolo približne 583 miliónov eur.

Dozvuky bankového odvodu

Výhľadovo pozitívnou správou pre ziskovosť bánk je zrušenie bankového odvodu. Túto sektorovú daň banky nemusia štátu uhrádzať od začiatku druhého polroka tohto roka. Medziročné porovnanie ziskovosti bánk však už zrušený odvod naďalej ovplyvňuje.

Výška takzvaného osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií sa totiž so začiatkom tohto roka zdvojnásobila, až následne, už počas pandémie, sa odvod napokon definitívne zrušil. Práve zvýšenie odvodu spôsobilo, že za prvý polrok tohto roka banky odviedli štátu viac ako od januára do septembra 2019. Za prvý polrok tohto roku štát od bankového sektora v podobe osobitného odvodu získal 149,7 milióna eur, kým za deväť mesiacov predchádzajúceho roka zaplatili banky len približne 107 miliónov eur.

Pokles zisku veľkých bánk

Aj veľké slovenské banky sa musia vyrovnať s poklesom ziskov. Čistý zisk VÚB banky za deväť mesiacov sa vyšplhal na 51,5 milióna eur, kým pred rokom to bolo 86,8 milióna eur. Je to teda medziročný pokles o viac ako štyridsať percent.

Zisk Tatra banky po zdanení taktiež v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 klesol a dostal sa na 69,7 milióna eur. V období od januára do septembra 2019 banka pritom vygenerovala zisk po zdanení vo výške 82,9 milióna eur. Ide teda o medziročné oslabenie o necelých šestnásť percent.

Slovenská sporiteľňa, najväčší trhový hráč, svoje výsledky za deväť mesiacov tohto roka zverejní 2. novembra.