Pätnásťtisíc ľudí by si od januára malo priplatiť na zdravotných odvodoch. Ministerstvo zdravotníctva navrhlo zrušiť maximálny vymeriavací základ na platenie odvodov do zdravotných poisťovní. V súčasnosti sa zdravotné odvádza najviac z mesačnej sumy 4 290 eur, čo je päťnásobkom priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Ak by neprešiel návrh ministerstva na zrušenie stropu, v budúcom roku by sa zdvihol na 4 415 eur.

Rezort zdravotníctva tvrdí, že takto budú viac do systému prispievať tí najviac zarábajúci. Ministerstvo zrušenie horného stropu odôvodnilo tým, že rovnaké opatrenie zaviedla v minulosti aj susedná Česká republika.

„Zrušenie maximálnych vymeriavacích základov na zdravotné odvody je krok, ktorý pred časom urobili aj v susedných Čechách ako dočasné opatrenie, ktorým potrebovali dostať peniaze do zdravotníctva. Toto dočasné opatrenie však odvtedy už nikdy nevrátili späť a obávam sa, že toto je scenár ministra Druckera, dostať do zdravotníctva ďalšie finančné prostriedky,“ komentovala návrh ministra zdravotníctva Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska a prezidentka účtovnej asociácie.

Pripomenula, že do nášho zdravotníctva v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami ide podobný objem finančných prostriedkov, len s nimi nevieme tak efektívne hospodáriť ako iné krajiny.  

Zrušenie maximálneho odvodového stropu prichádza po tom, čo vláda schválila v novele zákona o dani z príjmov zrušenie zdravotných odvodov z dividend od januára. Pre zdravotníctvo to bude znamenať mínus 19 miliónov.

Získané peniaze zo zrušenia stropu na platenie zdravotných odvodov (okolo 75 miliónov) chce ministerstvo použiť na obnovu slovenských nemocníc, na technické vybavenie, na rekonštrukcie budov a ostatných technických zariadení.

Zmeny aj v sociálnych odvodoch

Zmeny v sociálnych odvodoch avizoval na rokovaní parlamentného výboru pre sociálne veci poslanec (Smer-SD) a riaditeľ Sociálnej poisťovne Ľubomír Vážny. Predložil pozmeňujúci návrh k novele zákona o sociálnom poistení, ktorú budú poslanci schvaľovať na parlamentnej schôdzi. Tá sa začína v utorok. Od budúceho roku sa zvyšuje maximálny vymeriavací základ na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne zo súčasného 5-násobku na 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku. Tohtoročný maximálny vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov v sume 4 290 eur by tak stúpol na 6 181 eur. Sociálnej poisťovni by to malo priniesť okolo 70 miliónov.

Zároveň by mal vzrásť denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenských dávok z 1,5-násobku na dvojnásobok.

Poistenci teda budú platiť viac na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a na platenie poistného do rezervného fondu solidarity. Zároveň však získajú vyššie nemocenské, materské a ošetrovné dávky. Ľ. Vážny túto zmenu označil za kompenzáciu. Od januára sa totiž 1,3 miliónom dôchodcom zdvihnú penzie o 8,20 eura.

Prečo rezort práce a ministerstvo zdravotníctva nepripravili jeden spoločný návrh na zmenu odvodov a oba rezorty svoje návrhy presadzujú cez poslancov Smeru-SD? 

„Oblasť sociálneho zabezpečenia a oblasť zabezpečenia zdravotnej starostlivosti predstavujú dva odlišné poistné systémy. Kým zdravotné poistenie je založené na solidárnom princípe, v sociálnom poistení je prítomná aj zásluhovosť. Každý rezort preto prijíma návrhy podľa vlastných prístupov, rešpektujúc možnosti verejných financií,“ odpovedala na našu otázku hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Stanislava Luptáková.

„Pri zmene vymeriavacích základov na sociálne poistenie je hlavne nefér to, že riaditeľ Sociálnej poisťovne obišiel predpísaný legislatívny proces, nerokoval o tomto návrhu ani so zástupcami odborov, ani zamestnávateľov. Aj to svedčí o tom, že rezorty medzi sebou absolútne nekomunikujú, nepostupujú spoločne a potom tu máme zákony, ktorých rozsah a následky si úradníci nevedia vôbec predstaviť,“ komentovala návrh na zmenu sociálnych odvodov J. Lukačovičová.

Úplne najlepšie by podľa nej bolo, keby konečne uzrel svetlo sveta tak dlho avizovaný projekt UNITAS. Ten mal slúžiť na jednotný výber daní a odvodov a odpadlo by sledovanie všetkých tých zmien, ktoré si jednotlivé inštitúcie pravidelne vymýšľajú.

„Bohužiaľ, do projektu UNITAS už išlo pomerne veľké množstvo finančných prostriedkov a jeho jediným výsledkom doteraz je zjednotenie daňových a colných úradov,“ dodala J. Lukačovičová.

Kto zaplatí viac

Zdravotné poistenie – na zdravotnom odvedú viac poistenci, ktorí majú vyšší príjem ako 4 290 eur.

Sociálne poistenie - maximálny vymeriavací základ sa zvyšuje na 7-násobok priemernej mzdy. V roku 2017 tak bude maximálny vymeriavací základ 6 181 eur (7 x 883). Viac na sociálnych odvodoch zaplatí ten, kto má vyšší príjem ako táto hranica.

Kto dostane viac

Materské – na materské má žena nárok počas 34 týždňov. Materská dávka sa bude vypočítavať z maximálne 2-násobku priemernej mzdy. Prilepší si žena s príjmom od 1 324,50 eura (1,5 x 883 )do 1 766 eur (2 x 883).

Maximálny denný vymeriavací základ bude 58,0603 eura. Výpočet: 1 766 x 12 : 365 (počet dní)

Maximálne materské v 30-dňovom mesiaci bude 1 219,30 eura (70 % z 58,0603 x 30 dní),  pri 31-dňovom mesiaci 1 260 eur (70 % z 58,0603 x 31 dní).

Pre rok 2016 platí maximálne materské vo výške 918,20 eura (pri 31-dňovom mesiaci) a 888,60 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci).