Bývalý partner vo finančnej skupine Arca Capital Pavol Krúpa pokračuje v boji proti jej súčasnému vedeniu. V snahe dostať Arcu do konkurzu namiesto reštrukturalizácie, sa mu podarilo uspieť na okresnom súde v Bratislave s návrhom na konkurz troch slovenských dcér Arcy Capital.

Ide o firmy ACS Dúbravka, ACS Kominárska a ACS 4. Všetky sú spojené najmä s developerskými projektami Arcy v Bratislave. Podľa obchodného registra majú hlavného akcionára Arca Capital (Cyprus). Tam sa dostali po majetkových rošádach vo finančnej skupine ešte na konci roka 2019. P. Krúpa tvrdí, že sa obáva presunu majetku týchto firiem práve na tento ostrov, ktorý je daňovým rajom.

„Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: ACS Dúbravka,“ píše sa v uznesení súdu z 27. mája tohto roku, ktoré má TREND k dispozícii. Rovnako súd rozhodol aj pri ďalších dvoch dcérach Arcy. Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

Na snímke nápis v budove, v ktorej sídli spoločnosť Arca Capital, kde zasahuje polícia na Plynárenskej ulici v Bratislave 16. decembra 2020. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Arca už má len dve cesty ako z dlhov von. Pre drobných investorov sú obidve zlé

Dlhy v stovkách tisíc

Navrhovateľ konkurzu je Krúpova firma RYG Investments. Tá tvrdí, že má voči ACS Dúbravka pohľadávku postúpenú pôvodným veriteľom Pavlom Krúpom v celkovej sume 105 315 eur. P. Krúpa zaslal tejto dcére Arcy výzvu na zaplatenie dlhu už v polovici marca. Podobne to urobil aj voči ACS Kominárska, ktorá mu dlhuje skoro 180-tisíc eur. Pri firme AC4 nie je pohľadávka presne vyčíslená.

Arca považuje tieto pohľadávky za vymyslené a účelové. Ondřej Pechar, hovorca skupiny tvrdí, že toto konanie P.Krúpu poškodzuje Arcu aj jej veriteľov.

Firma je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Za ďalších veriteľov s nesplatenými pohľadávkami voči ACS Dúbravka sú označení Privatbanka so sumou 1,2 milióna eur a P. Krúpa s nižšou pohľadávkou v sume 7 232 eur. Podobne je to aj pri ďalších firmách.

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa