Uplynulých dvanásť mesiacov prinieslo top bankovým klientom určite viac dobrých ako zlých správ. Dosiahnuté výnosy boli nadštandardné, súboj o nich zo strany privátnych oddelení domácich bánk sa zostril a samotní klienti si podľa privátnych bankárov z vlastnej činnosti mali odložiť bokom viac ako v predošlých rokoch.

Zostaviť si konkrétnejší obraz o tom, ako vyzerajú na Slovensku najmajetnejší bankoví klienti a ich majetok, sa dá stále len z dohadov. Nie všetky banky sú ochotné zverejniť dáta za private bankingy, ktorých úlohou je obsluhovať top klientelu, no čo-to sa dá zovšeobecniť z tých odhalených.

Raymond Kopka, šéf privátneho bankovníctva UniCredit Bank, vidí strop objemu spravovaného majetku boháčov – fyzických osôb – niekde okolo 2,5 miliardy eur. Oveľa objemnejšie, na úrovni šesť až sedem miliárd eur, ho odhadol vlaňajší prieskum, ktorý si nechal vypracovať Erste Private Banking fungujúci pri Slovenskej sporiteľni. Podľa rovnakého prieskumu by sa zároveň počet najbonitnejších klientov mal hýbať okolo 40-tisíc. To násobne prevyšuje dnes pravdepodobné stavy.

Vstupné minimá

Dôvodov na také rozdielne prognózy je viacero. Vari najvýznamnejší je fakt, že každá banka používa inú hranicu na zaradenie klienta do top skupiny. Štandardne ide o rozmedzie 200- až 400-tisíc eur, no niekde časť služieb private bankingov ponúknu už zákazníkom so vstupnými voľnými aktívami 50-tisíc eur. Inde sú, naopak, potrebné rovno miliónové vklady. Zároveň platí, že banky sú ochotné pri klientovi s potenciálom ďalšieho relatívne rýchleho zbohatnutia stanovené hranice dočasne podliezť. Odhady tiež skresľuje skutočnosť, že množstvo už existujúcich top klientov má úspory rozdelené medzi viacero private bankingov.

Na čom sa privátne banky zhodujú, je tvrdenie, že tunajší trh má ešte dostatočný priestor na rast prirodzenou cestou. Teda cez získavanie „novovzniknutých“ boháčov. A tiež že tí existujúci, i keď v priemere hovoríme o ľuďoch vo veku 50 rokov, sú v porovnaní so západnou Európou mladíkmi. Oveľa užšiu skupinu pri rovnakom porovnaní na Slovensku tvoria dediči. Trh stále ťahajú ľudia, ktorí sa k majetku dostali v súvislosti s privatizáciou, vybudovali si od základov úspešnú firmu, prípadne ju už medzičasom predali.

Posledná menovaná skupina sa pritom s veľkou pravdepodobnosťou bude rýchlo rozrastať aj v nasledujúcom období. Očakáva sa, a zrejme nielen na Slovensku, ďalšia vlna predajov firiem majiteľmi, ktorí po nelichotivých predpovediach budúceho ekonomického vývoja nechcú opäť (od krízy z roku 2008) prijímať racionalizačné zásahy a zefektívňovať.

Krízu banky k bohatým nepustili

Zdroj: Maňo Štrauch

Trhový koláč

Najväčší podiel na správe majetku slovenských boháčov si dlhodobo udržuje Tatra banka. K polroku 2012 uviedla pod správou majetok vo výške takmer 1,6 miliardy eur. No privátne oddelenia pre top klientov má každá väčšia univerzálna banka. Popri tom fungujú na trhu čisto privátne banky – Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, Privatbanka ovládaná finančnou skupinou Penta a pobočka pražskej J&T Banky z rovnomennej finančnej skupiny. Popri nich správu majetku bonitným Slovákom ponúkajú aj ďalšie spoločnosti bez bankovej licencie, najmä obchodníci s cennými papiermi.

I keď počet záujemcov o správu majetku bohatých sa za posledný rok nemenil, na trhu badať väčší tlak na konkurenciu a efektívnosť. Pokles príjmov privátnych oddelení odôvodňuje riaditeľka odboru privátneho bankovníctva Tatra banky Katarína Boledovičová nižšími sadzbami v eurozóne, čo skresáva aj marže pri depozitných produktoch. Navyše, časť klientov využíva služby viacerých private bankingov, preto si nižšie poplatky u jedného žiada aj od ostatných.

Pravidelný paušál za služby pre bohatých sa aj preto platí v súčasnosti už len v menšine bánk. Väčšina bankárov spoplatňuje konkrétne poskytované služby, či už investovanie do fondov alebo sprostredkovanie nákupu cenných papierov. Patrí medzi ne aj sprostredkovanie nákupu fyzického zlata, o ktoré záujem za posledné roky skôr rastie. Napríklad u lídra trhu je fyzické zlato súčasťou portfólia pri vyše 40 percent klientely.

Článok vyšiel v prílohe TREND +Investovanie bohatých, ktorá je prílohou aktuálneho vydania TRENDU 42/2012.

Tlačený TREND na webe, kniha ako darček a ďalšie: Deväť dôvodov, prečo si predplatiť časopis TREND.

Partner projektu

Krízu banky k bohatým nepustili

Ilustračné foto - Profimedia.cz