Od 1. júla už musia s Finančnou správou komunikovať len elektronicky. Finančná správa pre nich organizuje bezplatné školenia, na ktoré sa treba prihlásiť najneskôr dnes.

Týka sa to nielen klasických živnostníkov, ktorí majú vybavenú živnosť, ale aj napríklad drobných farmárov, finančných poradcov, lekárov, advokátov. Podmienkou je, že musí ísť o fyzickú osobu registrovanú na dani z príjmov na daňovom úrade a zároveň musí byť podnikateľom podľa obchodného zákonníka.

Povinná elektronická komunikácia sa netýka len podávania daňových priznaní k dani z príjmov, ale aj akýchkoľvek podaní na Finančnú správu.

Nie je to jednoduché

V prvom kroku je potrebné, aby sa daňový subjekt zaregistroval na portáli Finančnej správy. Po registrácii mu daniari pridelia užívateľské meno (ID). Ďalším krokom je rozhodnutie o spôsobe elektronickej komunikácie.

V súčasnosti existujú pre elektronické odosielanie dokumentov dva spôsoby. Podnikateľ môže s daňovým úradom uzatvoriť dohodu o správe daní alebo si vybaví kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) či občiansky preukaz s čipom.

Pri dohode o elektronickom doručovaní sa zaregistruje podnikateľ na portáli Finančnej správy a pre potvrdenie registrácie a autorizácie musí prísť na daňový úrad (s platným občianskym preukazom), kde mu dokončia proces registrácie a spravia aj autorizáciu.

Systém vygeneruje pre používateľa potvrdzujúci informačný e-mail, ktorý zašle na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii, v ktorom je uvedené ID používateľa. Ak chce podnikateľ napríklad splnomocniť svojho účtovníka, aby za neho elektronicky s daniarmi komunikoval, stačí mu na to splnomocnenie, ktoré nemusí byť úradne overené a elektronickú komunikáciu za neho vybaví účtovník. Ten nemusí mať elektronický občiansky preukaz. Keďže bude komunikovať za podnikateľa, ktorý môže naďalej uzatvárať dohodu o elektronickom doručovaní, stačí aj jemu takáto dohoda.

Na prihlásenie do systému potrebujete ID (užívateľské meno, ktoré ste získali pri registrácii, a heslo) alebo kvalifikovaný elektronický podpis. Prihlásiť sa tiež môžete aj pomocou občianskeho preukazu s čipom.

Jednoduchšie to nie je ani v prípade, ak máte občiansky preukaz s čipom a podpisom. Okrem nainštalovaných softvérov sa musíte cez portál Finančnej správy registrovať pomocou eID karty a následne aj autorizovať. Až po registrácii a autorizácii budete môcť odosielať dokumenty Finančnej správe elektronicky.

Chystajú zmeny na webe

Finančná správa pred časom prisľúbila, že zjednoduší elektronickú komunikáciu s podnikateľmi.

„Finančná správa pripravuje redizajn portálu, kde zjednodušíme označenia, ale chystáme aj širšie technické zmeny,“ informovala Ivana Skokanová, hovorkyňa Finančnej správy.

Zmeny pripravuje pracovná skupina zložená z expertov Finančnej správy, účtovníkov, daňových poradcov, ktorí navrhli úpravy portálu. Ich pripomienky sa teraz vyhodnocujú a tie realizovateľné sa už v najbližšom čase zapracujú.

„Navyše už testujeme aj zjednodušenie registrácie subjektov s potenciálom zavedenia automatickej autorizácie pre daňové subjekty bez autorizovaného zástupcu,“ dodala I. Skokanová.

Cieľom je dosiahnuť, aby sa kroky registrácie a autorizácie spojili pre podnikateľov do jedného. Finančná správa sľubuje, že všetky zmeny by sa mali prejaviť najneskôr do 1. júla.

Daniari tiež pripravujú školenia pre živnostníkov k elektronickej komunikácii. Zatiaľ je naplánovaných osem štvorhodinových školení v troch mestách – v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach – v termíne od 21. mája do 6. júna. Na školenia je potrebné sa prihlásiť formou zaslania všeobecnej prihlášky, ktorú treba zaslať najneskôr do 16. mája na e-mailovú adresu [email protected].