Ak podá daňové priznanie v riadnom termíne do konca marca, alebo si predĺži termín o 3 mesiace, môže ešte priznať príjmy na papierovom tlačive. Ak mal ale aj zahraničné príjmy, a daňové priznanie si odložil o 6 mesiacov, bude ho už musieť podať elektronicky.

Dnes s daniarmi komunikuje elektronicky približne 360-tisíc daňových subjektov. Sú medzi nimi platitelia DPH, medzi ktorými sú aj živnostníci-platitelia DPH, najnovšie už aj právnické osoby zapísané v obchodnom registri, ktoré sa postupne registrujú. Približne rovnaký počet by mal pribudnúť od júla. Ide o fyzické osoby – podnikateľov registrovaných na daň z príjmu.

Čo sa týka registrácie na portáli Finančnej správy, rovnaké pravidlá platia pre každého – pre firmu a aj živnostníka. Zosumarizované sú na portáli Finančnej správy v samostatnej časti Elektronická komunikácia (banner priamo na hlavnej stránke).

1. Registrácia

Živnostník sa musí registrovať na webe Finančnej správy. Tu musí vyplniť elektronický registračný formulár, ktorý obsahuje predovšetkým identifikačné údaje o budúcom autorizovanom používateľovi ako sú meno, priezvisko, rodné číslo alebo číslo identifikačnej karty alebo číslo pasu. Povinnosť je mať vyplnené aspoň jedno číslo, ale aj e-mailovú adresu.

Okrem toho tu musí živnostník zadať aj heslo a osobný identifikačný kód (ľubovoľná kombinácia znakov). Potom stlačí tlačidlo registrovať.

Keď ho daniari zaregistrujú, dostane aktivačný e-mail. Jeho súčasťou je aktivačný link. Ak ho živnostník potvrdí do 24 hodín od zaslania tohto e-mailu, daniari mu vygenerujú notifikačný e-mail so všetkými identifikačnými údajmi, ktoré zadal pri registrácii a zároveň ho informuje o jeho ďalšom postupe.

2. Potvrdenie registrácie

Pre dokončenie registrácie má živnostník dve možnosti: môže ju potvrdiť kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) alebo občianskym preukazom s čipom, teda eID kartou.

Ak má živnostník certifikát alebo občiansky s čipom, má možnosť aktivovať registráciu z domu. Zjednoduší to registráciu, keďže nemusí navštíviť na jej dokončenie a vygenerovanie prístupu daňový úrad. Po kontrole údajov a podpísaní žiadosti o aktiváciu systém vygeneruje potvrdzujúci informačný e-mail, ktorý zašle na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii, v ktorom je uvedené ID používateľa.

3. Autorizácia

Ak nemá živnostník občiansky preukaz s čipom, ďalšie veci si musí vybaviť osobne na daňovom úrade. Vytlačí si registračné údaje z notifikačného e-mailu a predloží občiansky preukaz. Pracovník daňového úradu dokončí registráciu. Systém vygeneruje potvrdzujúci informačný e-mail, ktorý zašle na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii, v ktorom je uvedené ID používateľa.

Pri autorizácii Finančná správa registrovanému živnostníkovi pridelí prístupové práva k jeho dátam. Ak živnostník nemá elektronický občiansky preukaz alebo kvalifikovaný e-podpis, autorizácia prebehne na daňovom úrade. K autorizácii musí živnostník predložiť občiansky preukaz alebo pas, vytlačený e-mail obsahujúci zadané registračné údaje, čiže najskôr sa musí podnikateľ registrovať na portáli Finančnej správy. V prípade, ak si daňový subjekt zvolil na zastupovanie zástupcu, musí tiež predložiť plnomocenstvo na využívanie autorizovaných elektronických služieb a 2 kópie vyplnenej dohody o elektronickom doručovaní.