I. Úprava valorizácie penzií

Eurá
Zdroj: Shutterstock

Česko: Ministerstvo práce dokončilo nový návrh na ďalšie spomalenie rastu dôchodkov. Plán počíta s pomalším zvyšovaním penzií ako v riadnom, tak aj mimoriadnom termíne. V Česku sa aktuálne valorizujú dôchodky na základe jedného z dvoch kritérií – podľa nárastu spotrebiteľských cien alebo podľa zvyšovania reálnych miezd.

Od roku 2023 sa základná výmera penzií zvýšila na 4 040 Kč, percentuálna výmera sa zvýšila o 5,1 percenta. V  júni ešte prebehne mimoriadna valorizácia, ktorá bude mať tiež dve zložky: fixné zvýšenie pre všetky dôchodky bude predstavovať 400 Kč a percentuálna výmera sa zvýši o 2,3 percenta.

Na snímke budova sociálnej poisťovne, Záhradnícka 31.
Neprehliadnite

Priškrtiť dôchodky bude nevyhnutné. Čechov už čaká nápor Husákových detí, Slovákov tiež

Mimoriadne valorizácie dôchodkov nahradí po novom mesačný príspevok k penzii. Ten sa bude vyplácať k dôchodku automaticky. Jeho polovica bude tvorená fixnou sumou, pre všetkých rovnakou, a v druhej polovici bude zachovaná zásluhová časť. Riadne valorizácie sa budú realizovať k 1. januáru o infláciu a pri zohľadnení tretiny priemernej mzdy. 

Slovensko: Dôchodkové dávky sa od januára 2023 zvýšili o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, určené Štatistickým úradom SR za prvý polrok roka 2022, teda o 11,8 percenta. Po novom by sa malo brať pri dôchodcovskej inflácii do úvahy prvých 9 mesiacov roka. 

Národná rada SR začiatkom februára schválila novinku, ktorá má platiť od januára 2024. Dôchodkové dávky by sa mali zvyšovať kedykoľvek počas roka v prípade, že rast cien za domácnosti dôchodcov prekročí päť percent od bezprostredne predchádzajúceho zvýšenia dôchodkov. Penzistom vláda vypláca aj trinásty dôchodok, vlani získali jednorázovo aj štrnásty dôchodok.