Poisťovňa Union si počas takmer 30-ročného pôsobenia na Slovensku vybudovala silnú pozíciu na poistnom trhu, čím získala široký kmeň klientov. Počas celého obdobia sa snaží prichádzať na trh s inovatívnymi myšlienkami. Jednou z nich bola aj podpora predstaviteľov jej bývalej internej siete v myšlienke vytvoriť si vlastný obchodný model a podnikanie a umožniť im realizáciu ich zámeru. O výbere samostatného finančného agenta, v spolupráci s ktorým budú novovzniknuté spoločnosti FinLOG, s.r.o. a HK Finance Group s.r.o. ako podriadení finanční agenti spolupracovať, však nerozhodovalo vedenie poisťovne. Nechalo priestor svojim bývalým manažérom, aby si vybrali vhodného partnera, ktorý bude vedieť naplniť ich požiadavky a predstavu o výkone finančného sprostredkovania.

Vyššia kvalita a širší rozsah ponúkaných služieb

„Dôvodov na zmenu modelu spolupráce bolo viacero. Na prvom mieste bolo zlepšenie kvality a rozsahu ponúkaných služieb zo strany sprostredkovateľov ich klientom. Tým myslím nielen možnosť starostlivosti na základe výberu najlepšej možnej alternatívy z viacerých konkurenčných riešení, ale aj schopnosť poskytovať odbornú starostlivosť pre klienta v oblasti poistenia bez ohľadu na to, v akej poisťovni sa jeho zmluva nachádza,“ hovorí František Korytko, konateľ spoločnosti HK Finance Group s.r.o.

Vďaka tomuto partnerstvu budú môcť klienti získavať komplexnú starostlivosť na jednom mieste a u jedného sprostredkovateľa. Získajú tak rady a prístup nielen k produktom životného poistenia, neživotného poistenia či individuálneho zdravotného poistenia, ale aj k produktom zastúpeným v iných sektoroch finančného sprostredkovania.

„Ako Union poisťovňa si z pohľadu kvality našich produktov veríme a sme presvedčení, že aj v otvorenom konkurenčnom prostredí bude v budúcnosti relevantná časť nového poistenia smerovať práve do našej poisťovne,“ tvrdí člen predstavenstva poisťovne Union Tomáš Kalivoda.
Pre podporu osamostatnenia sa Union rozhodol aj vďaka ekonomickej analýze doterajšieho spôsobu spolupráce, keď sa spoliehal na viazaných finančných agentov. Analýza preukázala, že doterajší model internej siete bol pre poisťovňu náročnejší a menej výhodný nielen z pohľadu nákladov, ale aj komplexnosti riadenia. „O správnosti nášho rozhodnutia svedčí aj fakt, že so zmenou formy spolupráce súhlasilo viac ako 98 percent našich ,už bývalých´ predajcov internej siete,“ vraví Tomáš Kalivoda.

Union s broker poolom Finportal spolupracuje už dlhodobo, predovšetkým v oblasti neživotného poistenia. „IT riešenia, ktorými firma disponuje, sú na vysokej úrovni. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme výber nového partnera bývalým kolegom odobrili,“ hovorí Tomáš Kalivoda.

Tomáš Kalivoda
Zdroj: Union
Tomáš Kalivoda

Finportal je dobrá voľba pre veľké obchodné skupiny
Finportal sa stal partnerom spoločnosti FinLOG, s.r.o. a HK Finance Group s.r.o. aj vďaka tomu, že už v minulosti dokázal bez problémov zazmluvniť a registrovať mnohopočetné skupiny nových obchodných partnerov a hlavne zabezpečiť plynulý prevod portfólia ich klientov. „Finportal je platforma, ktorá poskytuje služby aj pre veľké spoločnosti a finančné inštitúcie. Máme skúsenosti so servisom najväčších spoločností pôsobiacich v distribúcii finančných služieb. Aktuálne rokujeme aj s viacerými bankami, poisťovňami a inými finančnými inštitúciami o outsourcingu backoffice, IT, porovnávačov a servisu produktových odborníkov na všetky sektory,“ vraví výkonný riaditeľ spoločnosti Finportal Peter Farkaš.

Bezproblémový prechod požadovali aj predstavitelia novovzniknutých spoločností. „Bolo pre nás dôležité, aby celá organizácia prechodu našich spolupracovníkov do spoločnosti Finportal bola čo najviac plynulá a klienti nepocítili žiadne obmedzenia. Zjednodušene povedené, aby sme sa zo dňa na deň prepli do nového systému a mohli plnohodnotne fungovať,“ vraví Soňa Conradová, konateľka FinLOG, s. r. o.

Dôležitý je aj kompletný balík služieb, ktorý Finportal ponúka. „Produktová a legislatívna podpora spolu so službami backofficu, spojené s mnohými online riešeniami, nám umožnia sústrediť sa výhradne na klienta a ponúkať mu kvalitné riešenia, čo je našou prioritou,“ dopĺňa Soňa Conradová.

„Chcel by som sa poďakovať Unionu za príležitosť a šancu, ktorú boli ochotní podporiť, a konateľom spolu s celým tímom spoločností FinLOG, s.r.o a HK Finance Group s.r.o za prejavenú dôveru. Náš systém práce a hlavne dôraz, ktorý kladieme na neustály vývoj a zlepšovanie online nástrojov pre našich partnerov, je to, čo ich najviac oslovuje pri uzatváraní vzájomných partnerstiev,“ vraví predseda predstavenstva spoločnosti Finportal Rudolf Adam. „Veríme, že všetky vaše očakávania naplníme na 100 percent a tešíme sa na úspešnú spoluprácu,“ dopĺňa Adam.

Rast aj v čase pandémie
Sprostredkovatelia, ktorí si vyberú Finportal, nájdu na jednom mieste najširšiu a najkomplexnejšiu ponuku finančných produktov spolu s podrobným porovnaním nielen ceny, ale aj s detailnými informáciami o produkte. „V spoločnosti Finportal vytvárame IT riešenia na vysokej technologickej úrovni, pričom dbáme na to, aby boli užívateľsky prístupné a zrozumiteľné pre širokú škálu koncových užívateľov. Vďaka tomu je náš porovnávač Najpoistenie.sk výborným nástrojom pre rýchlu adaptáciu internej siete v trhovom prostredí,“ vysvetľuje riaditeľ divízie neživotného poistenia spoločnosti Finportal Peter Jurecký.

Odzrkadľuje sa to aj na výsledkoch spoločnosti, ktoré sa každoročne zlepšujú. Finportal vykazuje rast nielen v hypotekárnych úveroch, kde je jednotkou na trhu, ale aj v sektore neživotného poistenia, v ktorom vlani rástol o 24 percent, čo predstavuje nový obchod v objeme 6,3 milióna eur v objeme poistného. Finportal dosiahol takýto rast v situácii, keď opatrenia proti šíreniu koronavírusu spôsobili prepad cestovného poistenia, predaja automobilov, ako aj dopytu po krytí podnikateľov a firiem.

***
Finportal je najväčšou a najrýchlejšie rastúcou servisnou spoločnosťou pre nezávislých obchodníkov a obchodné skupiny na Slovensku. Filozofiou spoločnosti je vytvárať spoluprácu so sprostredkovateľmi, ktorá je založená na samostatnosti, nezávislosti, slobode rozhodovania, garancii klientského kmeňa a štruktúry, vlastnom rozvoji a transparentnom províznom systéme. Cieľom spoločnosti je byť zodpovedným partnerom s jednoduchými riešeniami, teda prevziať zodpovednosť za všetky vedľajšie aktivity, aby sa jej sprostredkovatelia mohli sústrediť výlučne na svoju prácu. Systém práce servisnej spoločnosti zabezpečuje zmluvným partnerom neporovnateľne lepšie obchodné podmienky s garanciou kvality poskytovaných služieb pre klienta.

logo Finportal
Zdroj: Finportal

***
Union poisťovňa, a. s., bola založená v roku 1992 a je jednou z najskúsenejších poisťovní na slovenskom trhu. Od roku 1997 je dcérskou spoločnosťou najväčšej holandskej poisťovacej skupiny Achmea, ktorá pôsobí aj mimo hraníc Holandska. Táto skutočnosť jej umožňuje čerpať rozsiahle skúsenosti a know-how zo všetkých druhov poistenia z viacerých krajín Európy.

Union poisťovňa je naďalej významným poisťovateľom v oblasti cestovného poistenia, ako aj priekopníkom v oblasti individuálneho zdravotného poistenia a online poistenia. Má silné postavenie vo vybraných segmentoch neživotného poistenia, ako aj solídny kmeň životného a individuálneho zdravotného poistenia. V spolupráci so sesterskou spoločnosťou Union zdravotnou poisťovňou, a. s., ponúka na trhu komplexné riešenia v oblasti zabezpečenia starostlivosti o zdravie individuálneho klienta.

logo Union
Zdroj: Union