1. Nepodceňujte zabezpečenie

Najmä pri poistení majetku si poistenci občas nesprávne myslia, že ak už poisťovňa zmluvu podpíše, sú za vodou. Poisťovňa však nemá kapacity, aby pred podpisom skontrolovala, či klient splnil všetky podmienky. Napríklad, či má bezpečnostné dvere, ako je uvedené v poistnej zmluve. Takéto preverovanie by nakoniec aj tak zaplatil klient vo vyššej cene poistky.

Čo však poisťovňu nezaujíma pri podpise, už preveruje pri poistnej udalosti.  Nie raz tak môže nastať situácia, že poisťovňa odmietne poistné plnenie alebo ho zníži, práve preto, že zlodejovi nestáli v ceste požadované bezpečnostné dvere.

Z pohľadu klienta je preto dôležité, aby si prečítal podmienky v poistnej zmluve a podľa nich sa aj zariadil. Pokiaľ napríklad sprostredkovateľ tvrdí, že zmluvné podmienky nemusíte splniť, nech vám to potvrdí aj písomne. 

2. Podpoistenie znamená menej peňazí

Problémom mnohých domácností je takzvané podpoistenie. Napríklad 20-ročná poistná zmluva stále predpokladá, že cena poisteného domu je v starej mene milión korún. Dnes však dom stojí možno päťnásobne viac a tomu by mala zodpovedať aj výška dohodnutej poistnej sumy.

V opačnom prípade vyplatí poisťovňa oveľa nižšiu náhradu škody, ktorá rozhodne nemusí stačiť na opravy po povodni či inej živelnej udalosti.

Klienti by si mali pri všetkých zmluvách pravidelne overovať, či nie sú podpoistení. Zvýšenie poistnej sumy síce znamená vyššiu mesačnú či ročnú splátku poistného, ale na druhej strane garantuje skutočnú náhradu škody v prípade nepríjemnej udalosti.

3. Prepoistenie hraničí s okrádaním

„Dobrý deň, volám sa Jožko Mrkvička a pred dvoma rokmi ste si u mňa uzatvorili zmluvu o životnom poistení. Chcel by som vás informovať, že na trhu sa objavil nový produkt a bolo by dobré, starú poistku nahradiť novou. Mesačne budete platiť tú istú sumu.“

Dostali ste aj vy takýto telefonát? Na jednej strane je milé, že sa poisťovák snaží, ale to, čo vyzerá dobre, v skutočnosti nemusí pre klienta priniesť nič nové a môže ho dokonca poškodiť. Pri životných poistkách spravidla platí dvojročná storno lehota – poisťovák dostane províziu hneď pri podpise, ale pokiaľ klient zruší zmluvu do dvoch rokov, musí ju vrátiť. Aj preto sa podobné telefonáty objavujú až po dvoch rokoch s vidinou novej provízie pre sprostredkovateľa.

Hoci môže byť pravda, že klient zaplatí mesačne rovnakú sumu, treba si uvedomiť, že bude nanovo zaťažený poplatkami a prvé dva roky mu do sporiacej zložky poistky nepôjde ani euro. eTREND.sk o tom písal v článku Investičné poistenie - cesta k vysokému dôchodku? Áno, pre sprostredkovateľa.

Na druhej strane si treba uvedomiť, že výrazne staršie poistky už nemusia postačovať a v takom prípade je nová poistná zmluva nevyhnutnosťou. Je dôležité nechať si to od sprostredkovateľa zrozumiteľne vysvetliť a svoje odporúčanie nech aj písomne potvrdí.

4. Zdravotný stav vás dobehne

Ak poisťovňa od klienta nevyžaduje pri životnom poistení lekársku prehliadku, neznamená to, že bez problémov odškodní kohokoľvek. Poistenie je ochrana pred neočakávanými udalosťami. Ak sa klient dozvie, že je vážne chorý a až potom sa poistí, od poisťovne nedostane nič.

Najmä pri ochoreniach, ktoré klient nahlási krátko po uzatvorení zmluvy, skúma poisťovňa pozorne zdravotnú dokumentáciu. Ak je choroba diagnostikovaná už pred podpisom zmluvy, klient nedostane nič. V horšom prípade naňho môže poisťovňa podať trestné oznámenie pre podvod.

Aj preto je dôležité  pravdivo vyplniť zdravotný dotazník a nepočítať s tým, že poisťovňa si nevšimne pri lekárskom náleze starší dátum než na poistnej zmluve.

5. Pozor na výluky a čakacie doby

Ak aj choroba vypukne až po uzatvorení poistnej zmluvy, neznamená to, že klient dostane svoje peniaze. Poisťovne sa chránia pred situáciami, keď lekár pozdrží vydanie nálezu práve s cieľom umožniť klientovi poistiť sa. V poistných zmluvách existujú takzvané čakacie doby, spravidla 3 až 6 mesiacov. Pokiaľ počas nich klient ochorie, od poisťovne nedostane nič. To sa však netýka úrazov, kde si poisťovne čakacie doby neuplatňujú. 

Samostatnou kapitolou sú takzvané výluky – teda choroby a situácie, na ktoré sa poistné plnenie nevzťahuje. Typickým príkladom je HIV. Ak ho klient získa pri transfúzii krvi, poisťovňa mu vyplatí poistné plnenie, Ak však ochorie na smrteľnú chorobu v dôsledku vlastného nezodpovedného správania, nedostane ani euro.

Medzi výluky často patria udalosti, ktoré vznikli v dôsledku účasti klienta na vojnových konfliktoch či vycestovanie do krajiny, kde ministerstvo zahraničia neodporúča vycestovať. To je aj príklad Egypta.

6. Poisťovne nemajú radi alkohol a drogy

Medzi poistnými výlukami sa často objavuje aj konanie pod vplyvnom návykových látok, či pri páchaní trestnej činnosti. Ak klienta postrelia pri pokuse vylúpiť banku, odškodnenia sa nedočká. Rovnako ani v prípade, že sa rozhodne jazdiť na skateboarde so 4 promile alkoholu v krvi a pritom sa nepríjemne zraní. 

7. Neprikrášľujte - fyziku neoklamete

Do kategórie kurióznych patria situácie, keď sa klient hanbí priznať, ako v skutočnosti došlo k poistnej udalosti a radšej si udalosť prikrášli. Aj keď sa dá ľudsky pochopiť, že nikto si nechce do opisu nehody napísať pád z postele pri vystrájaní s vydatou susedou, nahradiť to údajným pádom z lešenia nemusí byť najšťastnejšie.

Skúsení poistní likvidátori už vedia, že isté zranenia či poškodenia majetku nemohli nastať tak, ako ich popisuje klient. Aj preto je lepšie povedať pravdu. Klient sa vyhne nepríjemnému odmietnutiu poistného plnenia, či dokonca trestnému oznámeniu pre podvod.

8. Poistenie neslúži na obohatenie

Poistenie má nahradiť škodu a nie obohatiť klienta. Pri poistení majetku napríklad zákon doslova zakazuje, aby klient získal vyššiu náhradu ako je utrpená škoda. V praxi to znamená, že ak si klient uzatvorí autopoistenie a v prípade havárie si bude nárokovať celú výšku škody od oboch poisťovní, dopúšťa sa trestného činu.

V prípade životného poistenia je situácia iná. Klient môže mať viacero poistiek a pri vzniku poistnej udalosti si škodu nárokovať od všetkých. Pozor však, poisťovňa má za určitých okolností právo znížiť  poistné plnenie.

Typickým príkladom je ušlý zárobok. Ak klient zarába minimálnu mzdu a pre prípad práceneschopnosti je poistený na 500 eur mesačne, rozhodne to už nie je náhrada ušlého zárobku. Aj preto sa niektoré poistné plnenia odvíjajú od výšky klientovho príjmu.  

9. Pozor na dôslednosť

Niekedy sa nevypláca byť priveľmi dôsledný pri dokumentovaní poistenej udalosti. Veľká slovenská poisťovňa riešila pred pár rokmi prípad poškodenia auta bocianom. Klient sa po rybačke vrátil k autu a videl, ako mu bocian zobákom poškodzuje lak.

Bociana odfotil a fotku s popisom udalosti poslal do poisťovne. Keďže však poškodenie auta nespôsobila ani živelná udalosť ani vandalizmus, poisťovňa  plnenie zamietla. Keby však klient, paradoxne, nevidel, kto mu poškodil auto, mohol si teoreticky nárokovať poškodenia auta vandalmi.  

Čo by si mal klient zapamätať

  • Ak poisťovňa požaduje určité zabezpečenie, klient by si ho mal zabezpečiť. V opačnom prípade mu poisťovňa skráti plnenie, prípadne nevyplatí vôbec nič.
  • Byť podpoistený, teda mať majetok poistený na nižšiu ako reálnu hodnotu, síce znamená nižšie poistné, ale aj nižšie plnenie v prípade nepríjemnej udalosti.
  • Poisťovne do určitej sumy nevyžadujú od poisteného lekársku prehliadku. O jeho zdravotný stav sa však budú zaujímať spätne, keď si začne nárokovať poistné plnenie.
  • V životnom poistení je dôležité poznať výluky a čakacie doby, ktoré ovplyvnia, či poisťovňa klienta naozaj vyplatí.
  • Prikrášliť poistnú udalosť sa nemusí vyplatiť. V horšom prípade sa to môže skončiť podaní trestného oznámenia pre podvod.
  • Poistenie má nahradiť spôsobenú škodu. Nepočítajte s tým, že sa vďaka nemu obohatíte.
  • Predtým, ako si uplatníte náhradu škody, prečítajte si pozorne zmluvu a ďalšie podmienky. Aby ste sa pre zbytočnú chybu nepripravili o poistné plnenie.

Nabudúce v rubrike Finančná sebaobrana: Ako si nepožičať pridraho...

Prečítajte si všetky vydania seriálu a objednajte si RSS odber tu.

Ilustračné foto na titulke: Miro Nôta