1. Potrebujete občiansky preukaz s čipom

Kto má stále platný občiansky preukaz bez elektronického čipu, avšak chce využívať elektronické služby, môže si vybaviť občiansky preukaz s čipom za poplatok 4,50 eura. O nový občiansky preukaz s čipom možno požiadať aj 180 dní pred ukončením platnosti starého, v takom prípade ho dostanete bezplatne.

Žiadosť sa podáva na príslušnom oddelení dokladov odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru. Pri občianskych preukazoch ID1 vydávaných od 1. júla 2008 môžete o preukaz požiadať kdekoľvek, nielen v mieste trvalého bydliska. Lehota na vyhotovenie nového občianskeho preukazu je tridsať dní. Ak chcete mať nový občiansky preukaz vydaný do dvoch pracovných dní, pripravte si navyše 20 eur. Existuje aj možnosť dať si občiansky preukaz zaslať na ľubovoľnú adresu na území Slovenska za poplatok 3 eurá.

2. Ako si aktivujete čip

Ak už máte občiansky preukaz s čipom, neznamená to, že už môžete s úradmi komunikovať elektronicky. Najskôr si musíte čip aktivovať. Už pri žiadosti o občiansky preukaz musíte uviesť, že si chcete aktivovať elektronický čip. Trvá to len niekoľko minút, no je dobré sa pripraviť - premyslením číselných kódov.

Pri preberaní preukazu musíte zadať bezpečnostný osobný (šesťmiestny) kód BOK. BOK je akýmsi základným heslom k vášmu občianskemu preukazu - ekvivalent PINu na telefóne. Ním sa prihlasujete do systému. Má šesť číslic a je možné ho kedykoľvek zmeniť na oddelení dokladov alebo prostredníctvom aplikácie určenej pre elektronické občianske preukazy. 

Bezpečnostný osobný kód sa zablokuje po piatom nesprávnom zadaní. Odblokovať ho je možné až na pracovisku oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru.

3. Zaručený elektronický podpis

Najväčšie výhody elektronického občianskeho preukazu sa nepochybne spájajú práve s jeho elektronickým čipom a tým súvisiacou možnosťou využívania zaručeného elektronického podpisu (ZEP). Pri výdaji preukazu s čipom môžete požiadať aj o aktiváciu certifikátov na tvorbu zaručeného elektronického podpisu.

Vtedy musíte zadať  šesťmiestny PIN-kód pre ZEP prípadne aj osemmiestny PUK-kód pre ZEP. Tento certifikát má platnosť päť rokov plus jeden mesiac. Tridsať dní pred skončením platnosti prvého kvalifikovaného certifikátu možno požiadať o vydanie nového aj prostredníctvom služby e-Governmentu na internete. Po vypršaný tejto lehoty je potrebné podať žiadosť až osobne na okresnom riaditeľstve Policajného zboru.

Pri vytváraní zaručeného elektronického podpisu je potrebné postupne spustiť aplikáciu na podpisovanie elektronických dokumentov, vybrať príslušný certifikát (SVK eID ACA), zadať bezpečnostný osobný kód a PIN kód pre zaručený elektronický podpis. Tento PIN kód pozostáva zo šiestich číslic a po treťom neúspešnom pokuse sa zablokuje.

Vybrať sa dá (dobrovoľne) aj PUK kód pre zaručený elektronický podpis pozostávajúci z ôsmich číslic. PUK kód slúži práve na odblokovanie zablokovaného PIN kódu a po desiatich nesprávnych pokusoch sa tiež zablokuje. PUK kód je potom možné odblokovať až na okresnom úrade Policajného zboru. PIN kód a PUK kód pre zaručený elektronický podpis si môžete zmeniť. Použijete na to aplikáciu PIN manažment dodávanú spolu so softvérom pre elektronické občianske preukazy. 

Čo robiť, keď ste si občiansky s čipom prevzali, ale čip ste si neaktivovali? O aktiváciu BOK, PIN ZEP a PUK ZEP môžete požiadať aj dodatočne, kedykoľvek počas platnosti občianskeho preukazu s elektronickým čipom na ktoromkoľvek oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru.

4. Čo ešte musíte mať

Ďalej budete potrebovať čítačku elektronických kariet. „Ten, kto si aktivuje čip na elektronickom občianskom preukaze, deklaruje tým svoj záujem o praktické využívanie e-služieb. Štát ho podporí tým, že mu zdarma poskytne čítačku," pripomína Alena Koišová z Tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra.

Do počítača si musíte nainštalovať softvér na prihlasovanie (eID klient), na podpisovanie (D.Signer/XAdES) a ovládač na čítačku kariet. Softvér je dostupný v sekcii Na stiahnutie na www.slovensko.sk. Potom budete inštalovať základnú prihlasovaciu aplikáciu, ovládač na čítačku kariet a 4 programy na podpisovanie dokumentov, prácu s podpísanými dokumentmi a pluginy do prehliadačov.

5. Čo keď stratíte preukaz s čipom

Stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu musíte oznámiť na najbližšom okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Potom bude bezpečnostný osobný kód automaticky zablokovaný. Do tridsiatich dní musí potom občan požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu. V prípade straty, odcudzenia alebo pri podozrení na zneužitie občianskeho preukazu s elektronickým čipom je potrebné požiadať aj o zrušenie kvalifikovaných certifikátov na oddelení dokladov. Kvalifikované certifikáty si už môžete zrušiť aj prostredníctvom elektronickej služby.

6. Akú agendu vybavíte cez počítač

Občania môžu využiť e-služby z oblasti hlásenia pobytu, evidencie vozidiel, dokladov a Registra adries. Najvyužívanejšie sú praktické služby evidencie vozidiel, ktoré fungujú od apríla. Môžete si cez počítač rezervovať termín na dopravnom inšpektoráte, kde vás vybavia skôr. Živnostníci si môžu ohlásiť živnosť alebo podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra.

So zaručeným elektronickým podpisom sa napríklad súdne poplatky za zápis do obchodného registra znižujú na polovicu. Teda namiesto poplatku 331,50 zaplatíte len 165,75 eura.

Pri ohlasovaní živnosti je zas bezplatný každý predmet živnosti (ak ide o voľnú živnosť). Keď idete na živnostenský úrad osobne, zaplatíte 5 eur. Polovicu z poplatkov zaplatíte vtedy, ak ide o viazanú živnosť. Namiesto 15 eur vás stojí jeden predmet viazanej živnosti 7,50 eura. Poslednou agendou, ktorá pribudla medzi e-služby, sú dávky, ktoré poskytuje úrad práce.