1. Dividendy opäť zdanené

Po dvanástich rokoch sa opäť budú zdaňovať dividendy vyplatené za rok 2017 a neskoršie roky. Zároveň sa rušia zdravotné oddiely z dividend.

V prvom návrhu ministerstvo uvažovalo o 10-percentnej zrážkovej dani, v pripomienkovom konaní to už bolo 15 percent a potom rezort práce ustúpil na 7 percent. Od januára sa budú zdaňovať dividendy vyplácané fyzickým osobám. To znamená, ak dividendu vyplatí eseročka alebo akciovka jej spoločníkovi.

Ak si myslia zamestnanci, že ich sa to netýka, sú na omyle. Zdaňovať sa od januára budú aj dividendy vyplatené zamestnancom bez účasti na základnom imaní spoločnosti. Tie sa dnes nezdaňujú. Dividendy zamestnancov oproti dividendám akcionárov budú teda viac odvodovo a daňovo zaťažené, keďže sa budú pokladať za príjmy zo závislej činnosti.

Vyplatené podiely medzi firmami na Slovensku sa zdaňovať nebudú – s jednou výnimkou. Firiem sa zdanenie dividend týka len v prípade, ak ich budú vyplácať do daňových rajov. Vtedy ich musia zdaniť 35-percentnou zrážkovou daňou.

Ak fyzická osoba či firma prijme dividendy od spoločnosti v daňovom raji, musia ich priznať v daňovom priznaní a zdaniť 35 percentami.

Zdravotné poistenie 14 percent sa bude vyberať len z dividend za účtovné obdobia od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2016.

Dividendy za účtovné obdobie od 1. 1. 2004 do 31.1 2. 2010 sa tak ako doteraz nebudú zdaňovať a nebude sa z nich ani platiť zdravotné poistenie.

Ak sa dividendy vyplatené zo zisku za zdaňovacie obdobia do 31. 12. 2003 vyplatia po januári 2017, zdania sa sadzbou 7 percent.

2. Zdaní sa aj koniec firmy

Tento rok sa už z likvidačného zostatku firmy neplatia zdravotné odvody. Od januára sa však bude tento zostatok zdaňovať tak ako dividendy zrážkovou daňou 7 percent. Od likvidačného zostatku sa najskôr odpočíta počiatočný vklad podnikateľa pri založení eseročky a až zvyšok sa zdaní.

3. Mínus percento a daňová licencia

Dnes firmy platia daň 22 percent. Po novom budú platiť 21 percent. Nie je to nejaká veľká výhra. Firmy to zistia veľmi skoro.

Podľa daňového poradcu Martina Tužinského toto zníženie sadzby dane sa dotkne menších spoločností len minimálne. „Právnická osoba, ktorá zaplatí v roku 2016 daň z príjmov 6-tisíc eur, v roku 2017 by z rovnakého základu dane zaplatila 5 727,27 eura. To znamená, že ušetrí len približne 272 eur.“

M. Tužinský tvrdí, že takéto optické zníženie sadzby dane nekompenzuje nepriame zvýšenie daňového zaťaženia právnických osôb, ku ktorému postupne dochádzalo v rokoch 2014 – 2016, keď sa zaviedlo do zákona o dani z príjmov veľa položiek, ktoré firmám zvýšili základ dane. Napríklad vlani v novele zákona o dani z príjmov pribudlo až 32 takýchto položiek.

Viac získajú firmy (najmä malé, jednoosobové eseročky) tým, že daňovú licenciu budú platiť naposledy za rok 2017 v marci 2018.

Ak majú zdaňovacie obdobie hospodársky rok, licenciu zaplatia naposledy za zdaňovacie obdobie, ktoré skončí počas roka 2018.

Výhodou je to, že o zaplatenú licenciu si bude môcť firma znížiť daň počas troch nasledujúcich zdaňovacích období po zdaňovacom období, kedy licenciu zaplatila.

4. Transferové oceňovanie

Štát opäť sprísňuje obchodovanie medzi „závislými“ osobami. Novela rozšírila okruh osôb, ktoré sa podľa zákona pokladajú za navzájom prepojené. Firme za obchody zo závislými osobami hrozí vyššia pokuta, ak sa voči rozhodnutiu daňového úradu odvolá.

Za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania už bude daňový úrad vyberať fixné poplatky.

Transferové oceňovanie podľa Jána Solíka, predsedu Združenia mladých podnikateľov Slovenska prináša veľkú dávku byrokracie pre podnikateľov. „Ak má podnikateľ jednu firmu stratovú a druhú ziskovú, transferové oceňovanie má zmysel, aby neprelieval medzi firmami zisk. Ak však má firmy ziskové, racionálny dôvod na to nevidím.“

Zmeny v novele podľa neho prinášajú viac kompetencií pre daňové úrady a menšiu právnu istotu pre podnikateľov. Novela rozširuje povinnosť  mať transferovú dokumentáciu aj na občianske združenia,“ dodáva J. Solík.

Podľa M. Tužinského takéto široké vymedzenie závislých osôb môže v praxi viesť k paranoidnému skúmaniu toho, či v niektorom z orgánov spoločnosti (dozorná rada, predstavenstvo, prokurista) nie je môj nevlastný brat alebo sestra, o ktorom ani nemusím tušiť.

5. Šokujúci paušál

Paušálne výdavky sa zvýšili zo súčasných 40 na 60 percent z úhrnu príjmov. Zároveň sa zrušil mesačný limit výdavkov 420 eur. Od januára sa stanovili maximálne paušálne výdavky na 20-tisíc eur za rok. To znamená, že 60-percentné náklady ostávajú zachované do príjmovej hranice 33 333,34 eura/rok, nad ňou už percento klesá.

Paušálne výdavky sa vyplatia najmä tým podnikateľom, ktorí majú príjem mesačne najmenej 1000 eur.

„Najviac z novely vyťažia autori, umelci, ktorých príjmy sa skladajú z aktívnych príjmov (honorár za vytvorenie diela) a pasívnych príjmov (honorár za poskytnutie licencie), pretože títo daňovníci si môžu uplatniť paušálne výdavky z každého druhu príjmu osobitne,“ pripomenul M. Tužinský.

6. Nie je pôžička ako pôžička

Štát zásadne v novele obmedzil uznané náklady na napríklad auto či nehnuteľnosť, ktorú firma využíva na základe zmluvy o výpožičke. Daniari ich nebudú od januára považovať za daňovo uznané výdavky.

Výnimkou budú výdavky na energie za využívanú nehnuteľnosť.