Pravidlá sa zdajú jednoduché. Dodávateľ poslednej inštancie (DPI) prevezme zákazníka po skrachovanom subjekte a dodá mu elektrickú energiu. Zákazník následne môže ostať u neho a všetko ide po starom. Situácia sa zamotáva, ak zákazníkovi môžete účtovať nízku regulovanú cenu, ale cena elektriky na burze išla oveľa vyššie.

Na zákazníkovi teda prerábate a tých zákazníkov sú desaťtisíce. Podľa zákona môžete zákazníkovi počas maximálne 3 mesiacov účtovať trhové ceny, ale regulátor vás žiada, aby ste to nerobili. A štát vám odkazuje, že straty sú súčasťou biznisu a o licenciu DPI ste predsa žiadali dobrovoľne. Lenže toto nie je normálna situácia a zlé rozhodnutia vášho konkurenta vám môžu vymazať tohtoročný zisk. Niekto to zaplatiť musí.

TREND sa rozprával dodávateľmi poslednej inštancie v sektore elektrickej energie o tom, aký je aktuálny vývoj v tejto oblasti.

Zákazníci zatiaľ nemajú navýšené platby

Dodávatelia poslednej inštancie sú podľa zákona povinní prebrať zákazníkov zlyhaných subjektov na regionálnej báze. Biznis partner VSE Holding, a.s., Katarína Sulíková pre TREND potvrdila, že na území Košického, Prešovského a časti Banskobystrického samosprávneho kraja prevzali 50 000 odberateľov elektriny z radov domácností a približne 1 300 odberateľov z radov firiem či organizácií.

Títo odberatelia môžu ostať u VSE Holdingu, alebo prejsť ku konkurencii. Čím skôr podpíšu štandardnú zmluvu, tým skôr sú chránení regulovanými cenami. VSE Holding však nevyužil zákonnú možnosť účtovať zákazníkom vysoké trhové ceny počas trvania režimu DPI.

Vďaka rozhodnutiu, ktoré sme vo VSE prijali o nastavení zálohových platieb pre domácnosti v režime DPI, nebude potrebné dorovnávať rozdiely medzi regulovanou cenou a cenou platnou v režime DPI.
Katarína Sulíková (biznis partner VSE Holding a.s.)

Nákup elektriky za 121 eur, predaj za 61 eur

Spoločnosť ZSE Energia, a.s., prevzala na západoslovenskom distribučnom území do 74 000 odberných miest Slovakia Energy. Tak ako ostatní DPI, aj ona musela nakúpiť elektrickú energiu na burze, pretože mala nakúpenej dosť pre svojich zákazníkov, ale nikto neočakával prílev takého množstva zákazníkov. Spoločnosť mala podľa výročnej správy viac ako 931-tisíc odberných miest v roku 2020, počet zákazníkov jej teda skokovo vzrástol o takmer 8 percent.

Aktuálne to však nie je dôvod na radosť, pretože ceny na burze sú dvojnásobné oproti tomu, čo môžu účtovať klientom.

exit
Neprehliadnite

Nie všetci dodávatelia elektrickej energie a plynu prežijú rok 2021

Michaela Dobošová, hovorkyňa ZSE Energia, pre TREND povedala, že zatiaľ čo zákazníkom budú počas celého budúceho roka účtovať maximálne 61,21 eur za MWh, koncom októbra platili na burze 121,16 eur. Straty z nových klientov nechcela spoločnosť komentovať, podobne sa vyjadril aj VSE Holding. Michela Krivá, vedúca kancelárie predstavenstva Stredoslovenskej energetiky, a.s., však odhaduje straty na 11 miliónov eur, teda viac ako ročný zisk spoločnosti.

Zlyhali aj ďalší hráči na trhu a to nemusí byť koniec

Všetci traja dodávatelia poslednej inštancie sa zhodujú, že zažívame mimoriadne turbulentný rok. Na konci októbra museli prevziať zákazníkov BCF Energy, s.r.o. a Smart Energy Contractor. Ide o menších hráčov v porovnaní so Slovakia Energy, ale problémom na trhu stále nemusí byť koniec.

Je predpoklad, že aj ďalší dodávatelia, ktorí nemajú svoje regulované portfólio pokryté nákupom elektrickej energie, padnú.
Michaela Krivá (vedúca kancelárie predstavenstva Stredoslovenskej energetiky a.s.)

Trh prešiel z extrému do extrému, pred rokom boli ceny historicky nízke aj kvôli pandémii, teraz ceny vzrástli na niekoľko násobok a sú najvyššie v histórii. Problémom nie je len vysoká cena, ale aj extrémna kolísavosť cien, myslí si M. Dobošová zo ZSE Energia.

Uvedomujú si svoju zodpovednosť, ale nechcú niesť všetky náklady

TREND sa všetkých DPI opýtal, aké riešenie by preferovali. Zhodnú sa, že sú si vedomí svojich povinností a zodpovednosti. Na druhej strane Krivá zo SSE považuje za nespravodlivé, aby zodpovední dodávatelia boli trestaní finančnou stratou za nezodpovedné správania sa alternatívnych dodávateľov. Inštitút DPI a súčasná legislatíva nerátali s tak rozsiahlou celoeurópskou energetickou krízou, myslí si K. Sulíková z VSE Holdingu.

Považujeme za veľmi dôležité nájsť také systémové riešenie, aby finančnú záťaž neniesla len jedna kategória subjektov na trhu.
Michaela Dobošová (hovorkyňa ZSE Energa a.s.)

Rokovania na úrovni ÚRSO, ministerstva hospodárstva a dodávateľov stále prebiehajú a cieľom je nájsť také riešenie, aby nedošlo k výraznému zvýšeniu cien pre zákazníkov Slovakia Energy.

Tak ako – prehra alebo príležitosť?

Podľa informácií od DPI sa mali rokovania o riešení situácie skončiť do konca októbra, ale zatiaľ na verejnosť neprenikli nové informácie. Minister hospodárstva Richard Sulík ešte v polovici októbra naznačoval, že dodávky elektrickej energie by mohol prevziať SPP, ktorý by straty z nových klientov bral ako náklad na získanie nových zákazníkov. Tak či onak, hra sa raz skončí a komu ostane na ruke Čierny Peter, prehráva. Z prehry sa však môže stať aj nová príležitosť. Samozrejme, ak ju hráč finančne unesie.

Viac o téme krach Slovakia Energy