Zelená obnova rodinných domov sa bude financovať z Plánu obnovy a odolnosti SR. Do ich komplexnej obnovy pôjde z miliardového balíka 528 miliónov eur. Ambíciou projektu je podporiť minimálne 30 tisíc obnov rodinných domov. Ako uviedol minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO), takáto pomoc môže priniesť pozitívnu zmenu na slovenský vidiek.

Sociálne alebo zdravotne znevýhodnené rodiny majú na tento rok vyčlenených 50 miliónov eur. Vyplýva to zo zverejnených podmienok poskytnutia prostriedkov na obnovu rodinných domov z plánu obnovy na webe obnovdom.sk. Samotná výzva na obnovu bude vyhlásená v treťom štvrťroku 2022.

Do sociálne alebo zdravotne znevýhodnenej skupiny bude patriť osoba s ťažkým postihnutím, osoba, ktorá s ňou žije v jednej domácnosti alebo sa stará o postihnuté dieťa. Nárok bude mať aj osamelý rodič starajúci sa o dieťa do 18 rokov či rodina s aspoň jedným rodičom a štyrmi alebo viac deťmi.

Žiadatelia zo sociálne slabších rodín budú mať preplatených 95 percent nákladov na obnovu domu. Daň z pridanej hodnoty (DPH) z finančných prostriedkov na obnovu uhradí štát. "V extrémnom prípade stačí iba 980 eur na to, aby žiadateľ dostal 19.000 eur na obnovu svojho domu," povedal minister J. Budaj. Dodal, že pri obnove je podmienkou aspoň 30-percentná úspora energií.

Štandardní žiadatelia dostanú od štátu dotáciu na obnovu vo výške 60 percent. Náklady budú preplatené až po vydokladovaní zrealizovanej obnovy alebo budú uvoľňované z účtu priebežne, doplnilo ministerstvo životného prostredia.

Obnovou sa podľa envirorezortu majú zlepšiť tepelno-technické vlastnosti domu, vymeniť neefektívne zdroje tepla a teplej vody. Realizovať sa môže napríklad zelená strecha, solárny kolektor, fotovoltický panel, nádrž na dažďovú vodu či vonkajšie žalúzie.

"Záujemca bude môcť podporu využiť buď na jedno opatrenie, alebo kombináciu viacerých, podľa jeho finančných možností," povedal minister J. Budaj. Zároveň dodal, že náklady budú žiadateľovi preplatené až po vydokladovaní zrealizovanej obnovy alebo uvoľňované z účtu priebežne.