TREND v stredu zverejnil komentár s tabuľkou počtu sviatkov jednotlivých európskych krajín. Z neho je zrejmé, že Slovensko má jeden z najväčších počtov sviatkov v EÚ. Ozvali sa však hlasy, že mnoho sviatkov pripadá na víkendy a tak Slováci pracujú viac, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Je to skutočne tak?

Na problém sa dá pozrieť aj opačne: Koľko dní do roka odpracujú jednotlivé európske národy? Tieto dáta poctivo zbiera Európska komisia a je možné ich jednoducho vyhodnotiť. Od roku 1990 do roku 2024 Európania odpracovali priemerne 251 dní do roka. Niektorí menej, iní viac.

Absolútnym lídrom sú Poliaci, ktorí v priemere pracovali takmer 255 dní do roka. Spolu za 30 rokov išlo o 7 646 dní. Blízko k ním majú Holanďania aj Rumuni, ktorí odpracujú ročne viac ako 254 dní.

Na druhom konci spektra sú Rakúšania, ktorí odpracovali iba 249 dní do roka – o šesť dní menej ako Poliaci. V celkovom vyjadrení za 30 rokov odpracovali 7 473 dní, alebo o 173 dní menej ako Poliaci.  

Na druhom mieste od konca sú Slováci, ktorí odpracovali len o 19 dní viac ako Rakúšania. Menej ako 250 hodín ročne odpracovali už iba Nemci – za 30 rokov presne o deň viac ako Slováci. Slováci sa tak zaradili k národom s najmenším odpracovaným počtom dní v Európskej únii.  

Na rozdiel od Slovákov sú ale Nemci zhruba dva a pol násobne bohatší z hľadiska tvorby HDP na hlavu. Inak povedané, za hodinu práce dokážu vyprodukovať statky a tovary v hodnote viac ako dvojnásobne väčšej. Dôvodom je ich vysoká produktivita práce. Kvôli nej si môžu dovoliť pracovať menej.

Preto je zaujímavé pozrieť sa na porovnanie odpracovaných dní voči HDP na hlavu, ako to robí nasledujúci graf. Na zvislej osi je HDP na hlavu, kde je najnižšie Bulharsko s menej ako 10-tisíc eurami a najvyššie Dánsko s viac ako 60-tisíc eurami ročne. Na vodorovnej osi je priemerný počet odpracovaných dní v roku od Rakúska so 249 dňami po Poľsko s 255 dňami.

Graf je možné rozdeliť na pásma, podľa toho, aké veľké HDP na hlavu tvoria. Najchudobnejšie krajiny vytvárajú na HDP menej ako 20-tisíc eur ročne. Patrí tam Slovensko, Chorvátsko, Bulharsko, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko.

Odpracované hodiny
Zdroj: TREND

V tejto skupine najchudobnejších krajín je Slovensko extrémom. Všetky ostatné národy pracovali v priemere o tri dni viac ako Slováci, Poliaci takmer o šesť dní, Rumuni o päť.

Treba však uviesť, že počet odpracovaných hodín klesá, a to najmä v Poľsku, kde sa v súčasnosti odrobí menej o takmer osem dní v porovnaní s 90. rokmi. Poľsko sa tým v posledných rokoch výrazne priblížilo k priemeru Európy. Podobne ako Bulharsko.  

Ako extrémy tak ostali Holanďania, ktorí sú v tvorbe HDP vysoko produktívni a napriek tomu pracujú najväčší počet dní zo všetkých Európanov. A Rakúšania, ktorí sú rovnako produktívni, napriek tomu, že pracujú najmenší počet dní, a to o šesť.

Počet odpracovaných dní, ktorý je medzi európskymi krajinami veľmi podobný, nie je najdôležitejším faktorom ekonomického rastu. Sú ním najmä investície. A v nich je bohužiaľ Slovensko podobným extrémom.