Koncom minulého roka podpísala obuvnícka spoločnosť CCC dohodu o spolupráci s humanitárnou organizáciou UNICEF. Platnosť tejto dohody je na najbližšie tri roky s možnosťou predĺženia. Jej  súčasťou je aj záväzok skupiny CCC poskytnúť počas najbližších troch rokov finančné prostriedky spolu vo výške 6,6 milióna dolárov na pomoc deťom po celom svete.

CCC podporuje UNICEF v rozvoji detí a ich plného potenciálu, vytváraní príležitostí a pomáhaní tým najzraniteľnejším. Rovnako ako aj poskytovaním vzdelania a zdravotnej starostlivosti pre deti z chudobných oblastí vo viac ako 190 krajinách sveta. Počas najbližších troch rokov UNICEF získa od skupiny CCC 6,6 milióna dolárov. Spolupráca s UNICEF bude propagovaná aj vo všetkých obchodoch s obuvou CCC v 21 krajinách vrátane Poľska, Česka, Nemecka, Rakúska, Švajčiarska alebo Maďarska.

Aj v rámci iniciatívy „CCC TEAM FOR UNICEF“ bude cyklistický tím CCC podporovať UNICEF jedným dolárom za každý odjazdený kilometer počas tréningov a pretekov. Na znak solidarity a podporu aktivít UNICEF po celom svete budú cyklisti tímu CCC nosiť azúrové náramky a dresy s logom UNICEF. Je to svetovo prvá spolupráca humanitárnej organizácie UNICEF s cyklistickým tímom.

„Skupina CCC už dlhé roky pomáha ľuďom v núdzi. Sledujúc vývoj našich aktivít a náš neustály rast, sme sa rozhodli, že naše ďalšie aktivity v tejto oblasti by sa mali diať na medzinárodnej škále. Globálna spolupráca s UNICEF je pre nás nesmierne dôležitá. Sme hrdí na to, že sme sa mohli zaradiť medzi spoločnosti, ktoré sú partnermi UNICEF,“ hovorí Dariusz Miłek, prezident správnej rady skupiny CCC.

Pomoc najzraniteľnejším

UNICEF Zdroj: CCC