Vláda Roberta Fica sa rozhodla bojovať proti daňovým únikom. Čo je skvelé. No cesta, akou sa vybrali, už taká skvelá nie je. Namiesto toho, aby sa zamerali na podvodníkov s DPH a korporácie, ktoré erodujú základ dane spôsobmi na hranici zákona, sa zamerali na drobných podnikateľov a živnostníkov. Zvýšenie odvodov pre živnostníkov, najmä do Sociálnej poisťovne, môže byť pre túto kategóriu podnikateľov likvidačné. Preto je častokrát pre živnostníka výhodnejšia zmena právnej formy na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Na troch modelových príkladoch uvediem, od akého príjmu sa živnostníkom oplatí prechod na s.r.o. Keďže sú tieto výpočty ilustratívne, vychádzam z predpokladu, že preukázateľné výdavky pre živnostníka (okrem odvodov), ako aj pre s.r.o. sú 40 % z celkových príjmov. Vymeriavací základ pre odvody SZČO je počítaný podľa vzorca platného od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014, to znamená (ročné príjmy - reálne výdavky) / koeficient 1,9.

Nízkopríjmový

Strednopríjmový

Vysokopríjmový

živnostník

s.r.o

živnostník

s.r.o

živnostník

s.r.o

Ročné príjmy resp. tržby

14 400

14 400

18 000

18 000

24 000

24 000

Reálne výdavky

5 760

5 760

7 200

7 200

9 600

9 600

VZ pre odvody SZČO

4 547

-

5 684

-

7 579

-

Odvody pre SZČO (sociálne + zdravotné poistenie)

2 224

-

2 680

-

3 573

-

Čiastkový základ dane

6 416

8 640

8 120

10 800

10 827

14 400

NZČDD

3 736

3 736

3 736

Základ dane

2 680

8 640

4 384

10 800

7 091

14 400

Daň

509

1 987

833

2 484

1 347

3 312

Čistý zisk (pri s.r.o. po úhrade zdravotných odvodov 14% z dividend)

5 907

5 721

7 287

7 152

9 479

9 536

Z priloženej tabuľky vyplýva, že živnostníkovi s tržbami 14 400 EUR ročne, respektíve 1 200 mesačne sa neoplatí prejsť na právnu formu s.r.o. (Keďže sa pri príjme nad 1 000 EUR mesačne neoplatí uplatňovať si paušálne výdavky, s touto alternatívou som nepočítal). Platí len minimálne odvody a pri porovnaní s čistým ziskom s.r.o. mu zostáva viac disponibilného čistého príjmu.

Ak však živnostníkove tržby dosiahnu 18 000 EUR ročne, respektíve 1 500 EUR mesačne, oplatí sa premýšľať nad zmenou právnej formy na s.r.o. Nielen kvôli porovnateľnému čistému zisku a takmer žiadnym odvodom, ale najmä kvôli obmedzenému ručeniu.

Pri príjme nad 24 000 EUR ročne, respektíve 2 000 EUR mesačne sa živnostníkovi už jednoznačne oplatí prechod na s.r.o. Jednak kvôli vyššiemu zisku, ale aj kvôli nižším odvodom do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Musíme však počítať aj s tým, že náklady na založenie s.r.o., ako aj náklady na vedenie účtovníctva a súvisiacu administratívu sú vyššie. Okrem toho som nepočítal s vyplácaním platu konateľovi s.r.o., čo výrazne zvýši náklady a naopak zníži základ dane, ako aj odvody z dividend do zdravotnej poisťovne. V tomto prípade dokážeme dostať ešte vyšší rozdiel v čistom príjme v prospech s.r.o. Ak by bolo schválené plánované zníženie korporátnej dane na 22 % od 1.1.2014, hranica výhodnosti prechodu zo živnosti na s.r.o. by sa znížila na cca 1 500 EUR.

Žiaľ, uplatňované metódy dočasného plátania dier v rozpočte postihujú najmä drobných podnikateľov a živnostníkov. A úspechy dieťaťa ministra financií, Daňovej kobry, sú prinajmenšom diskutabilné. Zavedenie kontrolného výkazu len zvýši byrokratickú záťaž podnikateľov a neprinesie žiaden výsledok, pretože neexistuje softvér, ktorý by zber miliónov dát dokázal efektívne vyhodnotiť. Minister Kažimír by mal uznať, že toto naozaj nie je cesta ako dostať do štátnej pokladnice viac peňazí. Len tým totiž znechucuje živnostníkov a ničí už tak krehké podnikateľské prostredie.

Dúfam, že moje prepočty budú užitočné aspoň niekoľkým živnostníkom. V záujme pomoci tým, ktorých súčasná vláda gniavi azda najviac zo všetkých pracujúcich, vzdávam sa autorských práv a dávam súhlas na ich voľné šírenie.