Zurišský denník Tages Anzeiger priniesol vo vydaní z 23. júla 2019 článok o rozbití ďalšieho tabu, ktorým sú hypotekárne úroky. Anketa v 24 kantonálnych bankách ukázala, že minimálne dve z nich sú ochotné za hypotéku niektorým klientom aj zaplatiť.

Zatiaľ ide len o niektorých veľkých zákazníkov. Malých klientov sa to netýka. Ale kantonálne banky Zug a Graubünden uviedli, že už udelili hypotéky so záporným úrokom. Je to teda viac, než len úmysel, záporné hypotekárne úroky sú už realitou. V Kantonalbank Zug však zdôrazňujú, že tie prípady sú tak vzácne, že ide o výnimky, a že zopár jednotlivých prípadov nerobí pravidlo. Už to, že sa hovorí o prípadoch v množnom čísle, však znamená, že ich je viac, než jeden. Graubündner Kantonalbank odpovedala na rovnakú otázku nasledovne: Pri inštitucionálnych zákazníkoch s veľmi veľkým a zároveň krátkodobým refinancovaním môžu po preskúmaní refinancovania prísť do úvahy i záporné úroky.

Obe banky odmietli upresniť, o akých zákazníkov išlo. Avšak dôchodková pokladňa pošty potvrdila, že vyhľadáva banky, ktoré jej požičajú s nulovým alebo záporným úrokom. Na trhu teda existuje tlak na banky, aby platili za to, že im zákazník uschová ich peniaze u seba. Ak to akceptujú, ide o úroky od -0.2 do -0.35%. Tendencia je na ďalšie znižovanie a o niekoľko mesiacov budú možno bežné aj sadzby -0.4 až -0.5%. Peniaze zaparkované na účte v Národnej banke sú úročené -0.75%. Banky tak radšej uskladnia veľké obnosy u zákazníkov, ktorí sú schopní sa o ne postarať. Pre súkromných klientov je úrok na hypotékach vo výške -0.3% realitou napríklad v Dánsku.

Kantonálne banky v Zurichu, Berne, Ženeve, Lausanne a oboch bazilejských polokantónoch uviedli, že žiadne hypotéky so záporným úrokom neposkytli. Banky v kantónoch St. Gallen, Luzen, Schwyz a Uri odmietli otázku komentovať.

Okrem toho banky začínajú úročiť záporným úrokom aj veľké vklady zákazníkom. Kantonálne banky to robievajú už od sumy pol milióna švajčiarskych frankov. Podobne aj súkromná banka Julius Bär. Najvačšia finančná ustanovizeň UBS 31. júla oznámila, že vkladateľov, ktorých zostatok na účte presiahne 2 milióny, potrestá záporným úrokom -0.75%, čo je rovnaká sadzba, akú jej účtuje Národná banka pre hotovosť držanú na bežnom účte. Banque Cantonale de Genève znížila na začiatku roka 2019 prah pre záporné úroky na účtoch klientov z 5 na 3 milióny frankov a kantonálna banka Graubünden z 10 tiež na 3 milióny frankov. Správu priniesol denník Le Temps.

Súkromní klienti také sumy nemávajú, lebo existujú investičné príležitosti s lepším úročením. Okrem toho Esisuisse ručí za bankové vklady len do výšky 100 tisíc frankov. Esisuisse bola založená v Bazileji v roku 2005 za účelom garancie vkladov. Pred ňou ochranu vkladov zabezpečovala od 1984 Association suisse des banquiers ako autoregulačné opatrenie v branži, aby sa banky vyhli socialistickej požiadavke štátnej garancie v 1983.

Fond ochrany vkladov bol prvýkrát vo veľkom merítku použitý po zatvorení Pokladne pre úspory a pôžičky v Thune 3. októbra 1991. Majitelia účtov dostali okamžite 500 Frs za každý účet. Zbytok dostali až po 1. 1. 1993, lebo nebola pripravená legislatíva. Konvencia XVIII Asociácie bankárov bola pozmenená v júli 1993 podľa negatívnej lekcie z tohto konkrétneho prípadu. Krytie, ktoré bolo predtým poskytované len na osobné a sporivé účty, bolo rozšírené na všetky typy účtov a limitované na 30 tisíc frankov na klienta (predtým na účet). Maximálna poistená udalosť bola 1 miliarda frankov, neskôr zdvihnutá na 4 miliardy. Dnes to už je 6 miliárd frankov a poistená suma 100 tisíc na klienta.

Požiadavka socialistov na štátnu garanciu vkladov je zabudnutá. Obozretní klienti napriek tomu nedržia v jednej banke niekoľkonásobky tých 100 tisíc, ale majú viac účtov v rôznych bankách.