Podnikatelia, ktorí vystavujú faktúry iným spôsobom ako v rámci niektorého z účtovných softvérov, napr. v Exceli alebo podobne, majú teraz jedinečnú príležitosť. Ak začnú využívať bezplatnú fakturačnú aplikáciu PROFAKTÚRA, majú teraz nielen šancu vyhrať, ale vystavovať faktúry rýchlejšie a kvalitnejšie.

Vystavovanie faktúr provizórnym spôsobom, napr. v spomínanom Exceli má viacero nevýhod a rizík. Napríklad, legislatívne zmeny, ktoré majú vplyv na povinný obsah faktúry si musí ustriehnuť sám užívateľ, čo v záplave noviel zákonov nie je vôbec jednoduché. Podľa zákona totiž, ak účtovné doklady neobsahujú všetky predpísané náležitosti, musí účtovná jednotka pristúpiť k ich doplneniu tak, aby sa stali predpísaným účtovným dokladom. Ak teda takúto zmenu neustriehne a faktúry nebudú obsahovať všetky predpísané náležitosti, môže byť za nekorektný daňový doklad sankcionovaný, resp. faktúru mu nemusia uhradiť. Ďalej sa musí podnikateľ postarať aj o to, aby v nich mal nielen prehľad, ale ich aj bezpečne zálohoval.  

PROFAKTÚRA ponúka viacero funkcionalít, ktoré užívateľovi zjednodušia fakturovanie, ušetria čas aj náklady. Predovšetkým,  faktúry budú vždy a načas spĺňať požiadavky aktuálnej legislatívy, a to bez ohľadu na to, či je užívateľ platca DPH alebo nie. Identifikačné údaje svojich zákazníkov nebudete už musieť vkladať, pretože sme ich pripravili za vás pomocou prepojenia aplikácie s databázou  obchodného registra a s dostupnými zdrojmi na portáli Finančnej správy, takže sa zobrazia automaticky. Faktúru tak máte hotovú za niekoľko sekúnd, navyše ak budete chcieť, môžete si  do nej môže vložiť vlastné logo, pečiatku, alebo poznámku.  Takto pripravenú faktúru môže exportovať do rozličných formátov podľa potreby a priamo z aplikácie odoslať emailom a v prípade potreby aj vytlačiť. Faktúry sú prehľadne uložené, zálohované a môžete v nich fulltextovo vyhľadávať a rýchlo nájsť čo potrebujete.

PROFAKTÚRA nevyžaduje žiadne počiatočné investície, či špeciálne softvérové alebo hardvérové vybavenie a nemusíte študovať ani žiadny užívateľský manuál. Práca s ňou je intuitívna  a prehľadná. Jedinou podmienkou jej využitia je funkčné pripojenie používateľa na internet a registrácia vlastného konta.

Dôležité je spomenúť, že ak sa kedykoľvek rozhodnete, že je pre vás výhodné viesť účtovníctvo, jednoduchým úkonom môže faktúry zaúčtovať. Na tento účel máte k dispozícii náš online účtovný softvér PRO-FIT, v ktorom sa dokáže orientovať aj živnostník bez veľkých skúseností s účtovaním.

Ak sa teraz zaregistrujete do našej bezplatnej aplikácie PROFAKTÚRA a vystavíte jubilejnú, päťdesiat tisícu faktúru, máte šancu stať sa výhercom účtovného programu Profit365, konkrétne balíka služieb PRO-FIVE. Budete ho môcť využívať zdarma až 12 mesiacov.

(Účtovníctvo a dane jednoducho je komerčný blog spoločnosti Finecon Technologies, s.r.o., výrobcu online účtovného softvéru Profit365. Súčasťou produktu je aj poradenstvo pre klientov.)