Nedávno ma zaujalo, že portugalský regulátor organizuje briefing, na ktorom bude informovať verejnosť aj zástupcov obcí o možnosti uchádzať sa o prostriedky na obecné WiFi siete v rámci iniciatívy Európskej únie WiFi4EU.

Tuším naposledy sa na Slovensku k tejto téme vyjadroval podpredseda vlády Peter Pellegrini ešte v novembri 2017, ktorý k tomuto európskemu programu povedal, že podporu bude môcť získať na Slovensku len asi 15-20 obcí, a to zhruba po 15,000 eur. V rámci EÚ by malo získať podporu na obecné WiFi siete až 6,000-8,000 obcí.

Pýtam sa, či 15-20 obcí nie je trocha málo na to, ako je Slovensko pokryté obecnými WiFi sieťami. Tiež sa pýtam, akú osvetu robí podpredseda vlády, ministerstvo príp. regulátor pre zástupcov obcí, aby sa včas vedeli o tieto prostriedky uchdádzať (celý proces sa začne vo februári/marci). Na stránke ZMOS tiež nie sú k WiFi4EU žiadne informácie.

Aj keď verejné WiFi siete idú proti komerčným záujmom operátorov, predsa len, nemal by štát trochu viac prihliadať na všeobecné dobro než len na dobro a možno aj nejaké lobistické tlaky operátorov?

K vizitke vlády asi veľmi neprispeje, ak sa nedostatočná osveta a aktivita zo strany zodpovedných podpíše pod ďalší neúspech v podobe nevyčerpaných prostriedkov EÚ.