Koncom januára zverejnila Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) výsledky svojej štúdie o najvýznamnejších vedcoch na Slovensku, ktorá doplnila predchádzajúcu správu pokrývajúcu len odbory fyziky a chémie. Vo svojom článku prezentujem výsledky tejto štúdie a dopĺňam ich o ďalšie kontextové informácie.

ARRA meria úroveň vedcov podľa Hirschovho indexu. Ten je založený na publikáciách a citáciach zachytených v databázach Web of Science a vyjadruje počet publikácií, z ktorých každá bola citovaná niekým iným aspoň toľko krát ako je ich dohromady. H-index rovný 10 tak znamená, že autor/-ka mal/-a 10 takých publikácií, že každá z nich bola citovaná aspoň 10 krát.

Ako limit štúdie uvádza ARRA zdroj Web of Science, ktorý môže mať vo svojej databáze rôzne pokrytie rôznych vedeckých odborov (nemusí zachytiť všetok výskum).

Takže tu sú výsledky (bez odborov fyziky a chémie). Pre rôznosť odborov sa ako benchmark používa rôzny minimálny H-index.

Vedy o Zemi (H>10): Peter Moczo, Vladimír Šucha (obaja UK). Pán Moczo je fyzik venujúci sa hlavne seizmológii (modelovaniu šírenia seizmických vĺn pri potenciálnych zemetraseniach). Pán Šucha sa zaoberal geochémiou/mineralógiou, dnes pracuje hlavne pri Európskej Komisii.

Lekárske vedy (H>15): Daniela Ježová*, Iwar Klimeš (obaja SAV), Vladimír Krčméry* (VŠ Sv. Alžbety), Marián Mokáň* (UK). Pani Ježová pracuje ako farmakologička na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV, ako aj Lekárskej fakulte UK. V rámci svojej vedeckej činnosti medicínsky skúmala depresiu a stres. TA3 v auguste 2006 odvisielala jej portrét (relácia nie je v online archíve televízie). Iwar Klimeš, riaditeľ endokrinologického ústavu, je patofyziológ, z rôznych uhlov sa venoval inzulínovej terapii pri cukrovke. Jedným z jeho najvýznamnejších úspechov je to, že niektorí diabetes pacienti si nemusia denne pichať inzulín, vystačia s tabletkami. Tím Vladimíra Krčméryho napríklad prevádzkuje kliniku v Keni, kde liečia aj ľudí infikovaných vírusom AIDS. Krčméry bol vedcom roka 1998, jeho profil spracovala aj TA3. Začiatkom roka 2007 bol vymenovaný za rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Trnave. Pracovisko pána Mokáňa (1. interná klinika Jesseniovej lekárskej fakulty UK) sa špecializuje na diabetes mellitus a poruchy metabolizmu.

Ekonómia: nikto (najvyšší H-index bol 3)

Enviromentálne vedy: nikto

Biológia (H>18): František Baluška, Richard Kvetňanský*, Milan Labuda*, Jaromír Pastorek* (všetci SAV). František Baluška je na Botanickom ústave SAV, pracuje na rastlinnej biochémii. Richard Kvetňanský pracuje na Ústave experimentálnej endokrinológie - venuje sa teda hormonálnemu systému. Pán Labuda už, nanešťastie, nie je medzi nami. Spolu s pánom Pastorekom pracoval vo Virologickom ústave SAV. Pán Pastorek sa z pohľadu molekulárnej biológie venoval hlavne virológii a onkológii, identifikoval napríklad gén karbonickej anhydrázy IX, ktorý je dôležitým indikátorom prognózy u onkologických pacientov.

Pozn.: Vedci s hviezdičkou sú naozaj hviezdni: aspoň jednu z ich publikácií citovalo viac ako sto ďalších vedeckých prác. Dúfam, že mi všetci menovaní odpustia uvádzanie ich mien bez titulov (zabralo by to omnoho viac priestoru :), ako aj prípadnú nepresnú formuláciu ich špecializácie (nie som odborník na všetko :). Čerpal som hlavne z internetových zdrojov, čiastočne z emailovej komunikácie so spomínanými vedcami.

Pošli tento článok na

Vedecká špička na Slovensku

Zdroj: Hlasuj za tento článok na vybrali.sme.sk