V nedeľu 5. júna 2016 bude dôležité ľudové hlasovanie. Všetci Švajčiari budú hlasovať o piatich federálnych otázkach, občania kantónu Ženeva o ďalších šiestich a občanom mesta Ženeva budú k hlasovaniu predostrené ešte dve otázky o mestskom rozpočte. Federálne otázky sú: ľudové iniciatívy "V prospech verejnej služby", "Za bezpodmienečný základný príjem" a "Za vyvážené financovanie dopravy", a dve novely federálnych zákonov podliehajúce hlasovaniu "Lekársky podporené počatie" a "Zákon o azyle".

Kľúčom k zvládnutiu stále narastajúceho počtu žiadostí o azyl sú dva prvky: rýchla procedúra, ktorá musí do niekoľkých týždňov rozdeliť uchádzačov na nádejných, ktorým bude azyl možno udelený a ktorí v takom prípade budú môcť v krajine ostať pod jej ochranou a integrovať sa do spoločnosti, a na tých, ktorým bude odmietnutý, lebo ich žiadosť je zjavne nepodložená a ktorí musia krajinu buď sami opustiť alebo byť vyhostení. Alternatívou pri zachovaní rovnakej procedúry pre všetkých by bolo zvyšovanie prijímacej kapacity, čo je drahé, neefektívne a nepopulárne riešenie.

Úspech federálneho referenda z 9. júna 2013, ktoré schválilo novelu azylového zákona väčšinou 78% hlasov, otvoril možnosť urýchliť a zjednodušiť azylovú procedúru a testovať nové podmienky v centre riadenom priamo Konfederáciou. Mnohé zákonné dispozície boli len dočasné na ich otestovanie a ich platnosť by vypršala v roku 2019 v prípade odmietnutia terajších zmien.

Preto táto novela schvaľuje opatrenia, ktoré sa osvedčili a mierne pozmeňuje ostatné. Testovacie centrum Konfederácie bolo prevádzkované v Zurichu a vyhodnotenie jeho činnosti ukazuje na úspech. Procedúru je možné skrátiť, ale zároveň na dodržanie všetkých záruk spravodlivého jednania treba zabezpečiť univerzálny prístup k právnej pomoci. Špecializovaní azyloví právnici musia vysvetliť uchádzačom o azyl, aké sú ich šance ho získať, aké sú ich povinnosti a ako majú postupovať v procedúre. Práve prítomnosť právnikov, obhajujúcich záujmy uchádzačov o azyl, sú zárukou spravodlivosti a rešpektu práv i pri zrýchlenom konaní. Skúsenosť z centra v Zurichu ukazuje, že zamietnutí uchádzači lepšie akceptujú negatívne rozhodnutie a menej sa odvolávajú. Kratšia procedúra znamená úspory.

Inou inováciou je dať pod jednu strechu všetky osoby a organizácie, ktoré sa zaoberajú azylom. Predovšetkým sú to samotní uchádzači o azyl, potom ich korešpondenti, ktorí ich majú vypočuť a overovať pravosť ich dokumentov, zapisovatelia, prekladatelia, právna pomoc, asistencia charitatívnych a humanitárnych organizácií, a napokon pomoc pri odsune. Ich blízkosť urýchľuje a zjednodušuje procedúru, a tak znižuje náklady. Táto pozitívna skúsenosť vedie k tomu, že by sa v budúcnosti väčšina azylových konaní mala odohrať v centrách Konfederácie. Len v prípade, že by sa čakalo na výsledky vyšetrovania či objasnenie detailov, uchádzači by boli v kantonálnych strediskách ako doteraz.

Výstavba nových centier Konfederácie musí byť urýchlená a preto chcú úrady obísť riadnu procedúru so všetkými povoleniami. Túto nahradí zjednodušená procedúra schválenia plánu, keď sú konzultované kantóny a obce, ktoré budú mať právo odvolania, ale už nie právo veta. Konfederácia nemá vlastné územie, majú ho len kantóny a kantóny majú na svojom území suverenitu. Táto by bola novým zákonom obmedzená. Ale precedens už existuje v prípade iných stavieb či dôležitých činností vo verejnom záujme, ako pri výstavbe diaľnic či železnice.

Konfederácia, kantóny, Únia miest a Asociácia obcí podporujú túto druhú sériu zmien. Federálna vláda i obe komory federálneho parlamentu doporučujú hlasovať za novelu zákona. Proti sú extrémna ľavica a krajná pravica.

Pravicové argumenty proti novele zákona sú namierené hlavne proti právnej pomoci, ktorá by bola dostupná všetkým a zdarma. Doterajšia prax bola taká, že právna pomoc bola k dispozícii, ale platená a nemajetní uchádzači o azyl museli požiadať kantón, v ktorom boli zaregistrovaní, o bezplatnosť procedúry. Referendový výbor argumentuje tým, že dostupnosť právnej pomoci zdarma zvýši pravdepodobnosť jalových odvolaní a tým i nákladov na procedúru. Uchádzači o azyl budú mať výhodu, ktorá je väčšine Švajčiarov nedostupná.

Ubytovacie kapacity pre uchádzačov o azyl sú v Ženeve vyčerpané

Ľudová strana SVP-UDC odmieta "business s azylom", advokátov zdarma a vyvlastňovanie pre centrá. Uprostred je plagát kresťanských demokratov k dopravnej politike - nie priorite verejnej dopravy, áno vládnemu proti-projektu, áno tunelu pod jazerom. Vľavo je plagát socialistov proti novele kantonálneho zákona o prenájme bytov. Zdroj: Roman Kanala

Ďalšie námietky sa týkajú možnosti rekvirácie a vyvlastnenia obecného a súkromného majetku. Porušuje sa tak kantonálna suverenita, nezávislosť obcí a právo na majetok súkromníkov. Potom nová procedúra údajne umožní stále vyššiemu počtu osôb ostať vo Švajčiarsku bez ohľadu na ich objektívne ohrozenie. Zvýšená kapacita centier povedie k ich využívaniu a k nákladom pre obce a sociálny systém krajiny. Napokon potieranie zneužívania systému nie je prioritou novely zákona. Atraktivita Švajčiarska sa tak zvýši. Kto by nechcel prísť do krajiny, ktorá mu zabezpečí zdarma kvalitné ubytovanie a stravu, lekársku a zubársku starostlivosť, jazykové kurzy, sociálnu pomoc, sociálnych pracovníkov a k tomu všetkému právnika zadarmo? Doplnkové opatrenia na zvýšenú ochranu hraníc a rozbíjanie pašeráckych gangov v zákone nie sú. Boj proti násiliu na uchádzačoch o azyl a páchaného samotnými uchádzačmi o azyl takisto v zákone nie je.  Znižovanie atraktivity krajiny tiež nie. Pravicové subjekty odmietajúce novelu zákona sú ľudovci SVP-UDC, Hnutie ženevských občanov MCG, a Federálna demokratická únia.


Ubytovacie kapacity pre uchádzačov o azyl sú v Ženeve vyčerpané

Aj hnutie ženevských občanov MCG odmieta právnikov zdarma pre žiadateľov o azyl a tiež vyvlastňovanie pre výstavbu azylových centier. Uprostred je plagát Liberálno-radikálnej strany, ktorí sú za preklenutie jazera. Vľavo je plagát vyzývajúci k realizácii mini-filmu alebo plagátu, ktorý by pritiahol mladých voličov k urnám. Zdroj: Roman Kanala

No a ľavicovým odporcom nového zákona vadí, že sa idú sprísniť podmienky. Kritizuje sa zrušenie možnosti žiadať o azyl v cudzine, napríklad na zastupiteľstve Švajčiarska. Po novom sa musí uchádzač nachádzať už na hranici alebo pri letištnej kontrole. Pri ilegálnom prechode hraníc uchádzač automaticky ide do centra Konfederácie. Nespratní uchádzači nebudú v centrách, ale v zariadeniach detenčného typu. Použiť sa môžu kasárne i bunkre Civilnej obrany, čo sú vraj nedôstojné podmienky. "Ozajstná" azylová procedúra sa bude konať len vtedy, ak uchádzač dokáže zdokumentovať skutočné ohrozenie, inak sa aplikuje buď skrátená procedúra, alebo procedúra Dublin s odsunom do prvej bezpečnej krajiny. Podľa ľavice je Švajčiarsko bohatá krajina a preto by mali byť prijatí všetci, čo prijdú a štát by mal financovať pokiaľ možno aj transparenty Refugees welcome (to už trochu preháňam). Medzi ľavicových odporcov patria Strana práce, Ľavica, Bojujúci pracujúci, Komunistická strana, Spoločne vľavo, anarchisti, odborári, a mladí Zelení.


Ubytovacie kapacity pre uchádzačov o azyl sú v Ženeve vyčerpané

Extrémna ľavica odmieta novelu zákona o azyle: Nie utečeneckým táborom. Vľavo je plagát za novelu zákona o nájomných bytoch, vpravo je Áno bezpodmienečnému príjmu. Zdroj: Roman Kanala

Liberáli, radikáli, kresťanskí demokrati, buržoázni demokrati, zelení liberáli, evanjelická strana, a "Integrálna politika s inteligenciou v srdci" doporučujú hlasovať v prospech novely zákona. Pridal sa i švajčiarsky Červený kríž. Socialisti ani Zelení nevydali doporučenie a ich stúpenci si musia vybrať sami.

Medzitým sa zostrujú vzťahy medzi Konfederáciou a Ženevou ohľadne bývalých kasární v štvrti Vernets. Už vlani ženevská vláda žiadala, aby sa cvičenia už nekonali v kasárňach vo štvrti Vernets, ktoré armáda má opustiť, ale aby sa objekt urýchlene previedol na kantón, aby v ňom mohli ubytovať uchádzačov o azyl. Podľa výsledku referenda z 28. februára 2016 sa tak malo stať až v roku 2018, keď sa začne výstavba obytných domov. V marci poslala ženevská vláda do Bernu už tretí list, informovala Tribune de Genève.

Federálna vláda v odpovedi zaslala zoznam iných lokalít, ktoré sú buď vzdialené, alebo nevhodné na ubytovanie uchádzačov. V Ženeve sú všetky možnosti ubytovania už vyčerpané, zúri bytová kríza a už sú plné všetky centrá i väčšina podzemných bunkrov Civilnej obrany. Pritom miesto v bunkri vyjde na 1471 Frs mesačne (protijadrové zabezpečenie, vzduchotechnika, svietenie, eliminácia odpadu, atď), no v kolektívnej ubytovni ako kasáreň pobyt vyjde na 586 Frs na osobu mesačne. Predčasné odovzdanie kasární na civilné použitie by veľmi pomohlo pri ubytovaní nových uchádzačov a umožnilo prípravu nových inštalácií bez stresu. Ale federál sa nechce vzdať svojich kasární.

Ženeva zostrila tón. Kým sa Konfederácia nevzdá kasární, alebo kým nepreplatí zvýšené náklady na ubytovanie v podzemných bunkroch, Ženeva si vyhradzuje právo neprijať žiadneho ďalšieho azylanta. Od júna do decembra 2015 boli zvýšené náklady asi 3 milióny frankov, čo je rozdiel na náklady ubytovania v podzemných bunkroch a v kasárňach. Zároveň Ženeva žiada, aby sa revidovalo prerozdeľovanie uchádzačov, lebo proporcionálne k populácii (5.9% pre Ženevu v 2016) nie je dobré kritérium. Podľa ženevskej vlády by kľúčom mala byť hustota obyvateľstva na kilometer štvorcový, a tá je v mestskom kantóne najvyššia vo Švajčiarsku. Federál stále trvá na tom, že ženevské kasárne potrebuje pre cvičenia, ale že dá k dispozícii Ženeve vojenské stany, ako ich dal kantónom Bern a Aargau.

Medzitým sa bijú i mesto Ženeva a Hospice Général, polo-súkromná inštitúcia zameraná na pomoc sociálnym prípadom, ktorá chcela postaviť 350-miestnu ubytovňu v kontajneroch pri Námestí národov neďaleko OSN. Boli by to dva objekty po 4 poschodiach. Mesto im navrhovalo inú lokalitu pri železničnej stanici. Napokon proti vôli mesta Hospice Général podal žiadosť o stavebné povolenie pre 370-miestnu ubytovňu a chce stavať aj pri stanici. Potreba je asi 1200 miest navyše, lebo 500 azylantov je v podzemných bunkroch a do konca roka sa ich počet odhaduje na 1000.

Chýbajúci počet miest pre uchádzačov, ktorých žiadosť bola už zamietnutá, je v celej krajine asi 150, vo frankofónnych kantónoch 47, a v Ženeve za jediný rok 2015 ich počet narástol o 150%.

V rôznych kantónoch sa situácia s odmietnutými azylantmi rieši rôzne. Vaud a Neuchâtel im dávajú domáce väzenie, kým v kantónoch Bern a St. Gall ich zatvárajú do väzenia spoločne so zločincami. Niektoré kantóny ich vypustia do prírody, aby nezaberali miesto a tí sa stratia, a potom netreba riešiť ani problém s ich vyhostením. V testovacom federálnom centre v Zurichu po oznámení zamietnutia žiadosti o azyl viac uchádzačov zmizne, než koľko ich je úradne vyhostených. Zvýšenie počtu odchodov bolo +10% pri regulárnych odsunoch, ale až +35% pri útekoch, ktorých bolo v roku 2014 asi 500. Títo ľudia sa buď nájdu pri policajnej kontrole alebo na hraniciach (100), sú vrátení podľa Dublinského protokolu, keď skúsia ešte jednu žiadosť o azyl v inej krajine (50), alebo sa stratia a pravdepodobne sú mimo územia. Ostatné parametre toho centra sú pozitívne. Skrátenie procedúry o 39%, menej odvolaní, viac dobrovoľných odchodov.

Pridané 6. júna 2016: Novela zákona o azyle prešla 66.8% hlasov a jednomyseľne vo všetkých kantónoch. Podrobné výsledky sú na serveri federálnej administrácie.

Článok je možné podporiť na vybrali.sme.sk