Talianska vláda, CDP (Cassa Depositi e Prestiti) a top finančné inštitúcie talianska Intesa Sanpaolo, UniCredit a Banco BPM najnovšie predviedli historická operáciu pre podporu talianskeho  hospodárstva pomocou stavebníctva. Rozhodli sa vytvoriť vytvoriť skupinu všetkých TOP stavebných hráčov na talianskom trhu pod názvom  Webuild, vytvorili niečo ako Národnú stavebnú spoločnosť  s kapitálom  asi 8 percent národného HDP Talianska. To predstavuje 160 miliárd EUR. Táto finančno-štátna kapitalizácia je na úrovni takmer 40 % celej kapitalizácie všetkých zalistovaných spoločností v taliansku. V princípe štát aj banky sa podelili o vlastníctvo top stavebných spoločností v taliansku ako je Salini Impregilo či Astaldi. 

https://www.salini-impregilo.com/en/media/press-releases/astaldi-creditor-meeting-approves-direct-going-concern-proposal-final-phase-quickens-for-progetto-italia

Nie som veľmi zástanca veľkej štátnej spoločnosti so spoluvlastníctvom nadnárodných aj národných bánk. Riziká sú viac ako jasné lebo to vytvára priestor pre nehospodárnosť aj netransparentnosť aj korupciu. Zrejme je to toto riešenie však krátkodobo lepšie ako nechať zbankrotovať celý hlavný stavebný sektor. Tu by som chcel poukázať na príklad, keď vírusom zmietané Taliansko si našlo priestor riešiť aj hospodárstvo krajiny spolu s významnou z 80%  štátnou investičnou CDP na záchranu hospodárstva. Neriešia len „Blackout“  ale systematicky sa snažia nájsť riešenia záchrany hospodárstva. Okrem takého „zoštátnenia či vykúpenia“ významných stavebných spoločností sú pripravené aj štátne investície do infraštruktúry vo výške približne 30 miliárd EUR, s ktorými je odhadovaných 37 500 nových pracovných miest. Konvergencia národných aj súkromných záujmov na oživenie odvetvia na úrovni vnútroštátneho systému by mohla viesť k odblokovaniu 36 miliárd EUR infraštruktúrnych prác, ktoré sú v súčasnosti pozastavené, čím by sa vytvorilo ďalšie oživenie zamestnanosti a miestnych ekonomík. Celkovo si talianska vláda plánuje požičať formou vládnych dlhopisov až 400 miliárd EUR z ECB ktorá to poskytuje pre corona krízu zo záporným -0,75 % úrokom. Teda vláda vráti menej ako si požičia. A čím dlhšie to bude mať požičané tým menej toho vráti. Pričom Taliansko už teraz má štátny dlh na úrovni 130 % HDP.  Nová Slovenská vláda so štátnym dlhom na ½ úrovni voči svojmu HDP ako Taliansko má s pôžičkami a záchranou stavebníctva či priemyslu problém. Naopak stále uvažujeme nad prísnejším uzavretím pre ochranu životov ako hlavnou štátnou prioritou. Talianska vláda s najvyšším počtom úmrtí na svete COVID-19 diskutuje o tom, ako a kedy ukončiť svoje mesačné zablokovanie. U nás je zas na oplátku facebooková prestrelka medzi ministrom hospodárstva a premiérom. Pričom premiér rozdáva karty a určuje priority.

Pre porovnanie štátna Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. pripravila tento program:  https://www.szrb.sk/sk/novinky/szrb-uz-druhy-mesiac-pomaha-s-odkladmi-splatok/

Talianska Caisse des Dépots, Cassa Depositi e Prestiti, KfW a Európska investičná banka založili klub dlhodobých investorov.  Činnosti spoločnosti sú rozdelené do dvoch rôznych odvetví podnikania. Prvý, nazývaný „oddelené hospodárenie“, riadi financovanie investícií a iných verejných orgánov, ako sú regióny, iné miestne orgány a štruktúry týkajúce sa štátu, pričom hlavným zdrojom finančných prostriedkov sú poštové občianske sporiteľné vklady  Druhé, nazývané „bežné riadenie“, sa zaoberá financovaním prác, závodov, sietí a zariadení určených na poskytovanie verejných služieb a sanáciu. Na rozdiel od úspor obyvateľstva  štát nezaručuje dlhopisy vydané spoločnosťou Caisse des Dépots tým pádom sa jej dlhopisové pôžičky nezarátavajú ani do štátneho dlhu. Znova ani tu si nemyslím, že je to správne a zodpovedné ! Ale sme v spoločnej eurozóne kde si omnoho bohatšie krajiny ako Slovensko pomáhajú s obchádzaním finančných pravidiel EÚ a maximálnym využívaním centrálnej banky na financovanie oživenia hospodárstva. Ak sa naozaj aj my systematicky nezapojíme ostaneme len lacnou pracovnou silou v rámci Eurozóny a ešte budeme platiť drahé štátne dotácie za každé vytvorené miesto pre zahraničné subjekty, ktoré využili spoločnú podporu EÚ a ECB.