V aktuálnom vydaní ročenky TREND TOP vo finančníctve prinášame podrobný pohľad sektora sprostredkovateľov. Dobrou správou je, že zozbierané dáta sa nezmestili do jednej tabuľky a preto sme publikovali dve. Takzvaní nezávislí finanční agenti už nemajú problém s transparentnosťou, pochopili, že k ich biznisu nevyhnutne patrí.

Sú sprostredkovatelia horší od bankárov?
Zdroj: marek

Celé tabuľky s údajmi za všetky sektory nájdete v článku Sen o anuitách sa rozplynul (TREND 24/2014). 

Sprostredkovateľská otvorenosť však prichádza v období nie celkom zdravého tlaku na ich biznis. Od roku 2009 nesmú používať označenie finančný poradca. Podľa platnej legislatívy môže byť finančným poradcom len osoba, ktorá nie je platená provízne, ale honorárom od klienta. Všetci ostatní sú agenti. Aj keď sa zámer dá pochopiť, v praxi sa neosvedčil a finanční poradcovia takmer doslova zmizli z trhu, na Slovensku totiž nie je ochota platiť za služby finančného odborníka. Výnimku tvoria len poradcovia pracujúci pre firemných klientov. Problémom je, že zákon pomerne slabo rozlišuje medzi nezávislými maklérmi, ktorí majú v ponuke väčšinu finančných služieb a takzvanými viazanými predajcami pracujúcimi pre jednu konkrétnu banku či poisťovňu. Prvým priradil zákonodarca označenie samostatní finanční agenti a tým ďalším viazaní finanční agenti. Pre neznalého klienta nie je ľahké rozlíšiť oba pojmy, najmä ak sa objavuje ešte tretí – podriadení finanční agenti.

Poradcovia z bánk...

Zaujímavosťou je, že kým niekdajší finanční poradcovia – dnes samostatní agenti, či nezávislí sprostredkovatelia zákonné obmedzenie rešpektujú, už menej sa to deje na pôde bánk. Pobočkoví pracovníci mnohých finančných domov totiž pomerne často (a hlavne arogantne) používajú na vizitkách funkciu „finančný poradca“, hoci na to nielenže nemajú právo, ale zákon od nich, ako od zamestnancov finančných inštitúcií, vyžaduje nižšiu kvalifikáciu ako od nezávislých sprostredkovateľov.

To, samozrejme, neznamená, že finanční agent je automaticky lepší ako bankár. Kvalita finančných odborníkov je aj napriek jednotnému zákonnému preskúšavaniu rozdielna a veľa závisí od vedomostí, ale hlavne od etiky konkrétneho predajcu. V banke i u finančného sprostredkovateľa musíte mať šťastie, aby ste natrafili na profíka. Klient rozhodne nesmie akceptovať prvého, ktorý sa mu ozve. Dôležité sú referencie a lustrovanie.  

Dôchodky neporadia

Aj preto je na škodu, že novelou sprostredkovateľského zákona sa síce rozšíril počet sektorov, v ktorých môžu finanční agenti podnikať aj o oblasť dôchodkového starobného sporenia, no pri výbere doživotnej renty radiť nemôžu. A to je škoda, pretože po sporiteľovom rozhodnutí už neexistuje krok späť a rozhodovať sa o doživotnej penzii rýchlo nemusí byť najlepšie riešenie.  Najmä ak typický (finančnej nie veľmi gramotný) budúci dôchodca, nemusí rozumieť všetkým číslam, ktoré v ponuke od komerčných dostane.

Ak k tomu prirátame dve ostatné Správy o finančnej stabilite z dielne NBS, v ktorých upozorňuje na riziká silnejúcej pozície nezávislých sprostredkovateľov v bankových domoch, zdá sa, že nie je veľký záujem nechať pri spotrebiteľovi kohosi nezávislého, aby mu pomohol. V čase, keď štát ešte len chystá koncepciu celoplošného finančného vzdelávania, by som očakával opak. Samozrejme, nie každý, kto sa vydáva za nezávislého odborníka, ním naozaj je. Rozhoduje transparentnosť, preto verím, že v budúcom roku bude tabuľka s podrobným pohľadom na sprostredkovateľský sektor ešte dlhšia a svoje čísla poskytne každý, kto sa za svoj biznis nehanbí.     

Ak vás téma finančnej sebaobrany zaujala, určite si prečítajte: