Prvý test vzduchotesnosti nášho domu (21. 9. 2007) mal pre mňa zvláštnu, takmer mystickú atmosféru. Keď som prišiel na stavbu, všetci zainteresovaní už boli v plnej práci. Okrem architekta Bjørna, realizátora hrubej stavby Ruda a odborníka na meranie vzduchotesnosti budov pána Šimkovica a ich asistentov, tam boli aj zástupcovia firiem, ktoré dodali okná a dvere a urobili ich montáž na dome. Všetci sme sa pod vedením architekta zapojili do posledných utesňovacích prác pred testom. Cieľom bolo utesniť všetky možné otvory, ktoré ešte zostali po fúkaní celulózovej izolácie do stien domu. Súčasne experti na meranie tesnosti budov, nainštalovali do dverí domu, lepšie povedané namiesto dverí, merací systém. Zariadenie pozostávalo zo špeciálneho ventilátora zabudovaného do nepriedyšnej plachty, ktorá sa tesne pomocou lepiacich pások pripevnila do verají vchodu.

Úlohou počítačom riadeného ventilátora bolo vytvoriť vnútri domu vyšší tlak vzduchu o 50 Pa v porovnaní s tlakom vzduchu okolo domu (atmosferický tlak). Pri rozdiele tlakov, ktorý bol ventilátorom v priebehu merania držaný na konštantnej hodnote 50 Pa, sa samozrejme vnútorný vzduch tlačil von cez existujúce škáry a otvorčeky v plášti domu. Rýchlosť tohto toku bola vyhodnotená meracím zariadením a prepočítaná vzhľadom k celkovému objemu domu. Výsledná hodnota merania udávala pomernú časť objemu vnútorného vzduchu k celkovému objemu domu, ktorá sa vymenila za jednu hodinu. Ak by výsledkom merania bolo číslo 1 h-1, znamenalo by to, že sa za jednu hodinu pri danom rozdiele  tlakov 50 Pa vymenil celý objem domu cez škáry a otvorčeky práve jeden krát. Pre stavbu stavanú do energeticky pasívneho štandardu by to však bolo príliš veľa. Tento štandard vyžaduje výsledok najviac 0.6 h-1, teda za jednu hodinu sa pri rozdiele 50 Pa má vymeniť len 60 % objemu vnútorného vzduchu alebo ešte menej.

Po ukončení všetkých príprav na prvý test zorganizoval architekt Bjørn vzájomné predstavenie sa všetkých zúčastnených. Potom spolu s pánom Šimkovicom krátko vysvetlili význam testu a spôsob merania. Následne spustili test. Nastalo zaujímavé ticho. Očakávania boli veľké. Výsledok testu bol 1.2 h-1! Očakávaná prijateľná hodnota pre prvý test mohla byť snáď okolo 0.8 alebo 0.9 h-1, ale výsledok 1.2 h-1 bol evidentne sklamaním - najmä pre architekta a staviteľa. Avšak optimisticky naladený pán Šimkovic všetkých povzbudil s tým, že 1.2 h-1 bola aj tak najnižšia hodnota, ktorú na stavbe na Slovensku dosiaľ namerala jeho firma, a že po utesnení netesností to bude určite lepšie. Nasledovalo hľadanie netesností pomocou ručného tlakomera. Prešli sme celý dom odspodu až po strechu. Ukázalo sa, že najmä priestory tesne okolo zabudovaných okien a  dokonca aj okná samotné prepúšťali relatívne veľa vzduchu. Firma, ktorá nám dodala okná, následne vypracovala spôsob ako odstrániť tieto nedostatky pri ich výrobe.

V nasledujúcich dňoch sa pracovalo na vylepšení osadenia okien a ich utesnení. Niektoré okná bolo treba vybrať a osadiť znova, pričom bolo treba dať veľký pozor, akým spôsobom sa položili tesniace pásky okolo rámov okien. Nadobudol som pocit, že toto musí robiť človek, ktorý už má na to vypestované tie správne „grify". Firma, ktorá osádzala okná, aj takého odborníka z Čiech pozvala.

Druhý test tesnosti sme opakovali zhruba po necelých troch týždňoch (9. 10. 2007). Pri teste sa zišla prakticky tá istá zostava. Tentoraz bol výsledok testu  0.47 h-1 k veľkej spokojnosti všetkých. Druhý test preukázal vysokú kvalitu prevedenia hrubej zastrešenej stavby a splnenie štandardu vzduchotesnosti pre energeticky pasívny dom. Podľa našich najlepších vedomostí to bol v tom čase prvý oficiálny test, ktorý preukázal na Slovensku dosiahnutie vzduchotesnosti domu na báze ľahkej drevenej konštrukcie pod 0.6 h-1. Týmto testom sa končila prvá fáza stavby nášho energeticky pasívneho domu. V nasledujúcom období sa práce presunuli hlavne do vnútra domu.

Staviame energeticky pasívny dom (7)

Zdroj: Fig 01

Staviame energeticky pasívny dom (7)

Zdroj: Fig 02

Staviame energeticky pasívny dom (7)

Zdroj: Fig 03

Staviame energeticky pasívny dom (7)

Zdroj: Fig 04

Staviame energeticky pasívny dom (7)

Zdroj: Fig 05

Staviame energeticky pasívny dom (7)

Zdroj: Fig 06