Zavedenie Kontrolných výkazov k DPH (KV DPH) a ich povinné elektronické odosielanie Finančnej správe od 1. januára tohto roka spôsobuje aj po viac ako pol roku vrásky na čele mnohým podnikateľom. Či už preto, lebo využívajú účtovný softvér, kde funkcia spracovania KV DPH nebola zapracovaná alebo preto, lebo vedú účtovníctvo iným spôsobom. Pre jedných aj druhých máme k dispozícii riešenie.

Prvým riešením je jednoduchá excelová aplikácia pre spracovanie KV DPH. Excel je najrozšírenejší program, s ktorým vie dnes pracovať takmer každý. Preto sme pripravili celú aplikáciu práve na tejto platforme. Aplikácia je určená hlavne podnikateľom, ktorí si vedú účtovníctvo mimo účtovných softvérov alebo ich účtovný program neobsahuje funkciu spracovania KV DPH. Údaje sa jednoducho nakopírujú a jedným kliknutím vyexportujú do XML formátu, ktorý potom už len stačí nahrať na portál Finančnej správy.

Aj na základe doterajších skúseností sme do aplikácie zapracovali viaceré vylepšenia, ktoré zvyšujú jej užívateľské pohodlie. Zjednodušili sme vkladanie údajov, zautomatizovali spočítavanie rozsahu vyplnených riadkov a zároveň posilnili aj kontrolné funkcie. Napríklad, pridali sme tabuľku so súčtami na okamžitú kontrolu súm posielaných do XML, ktorú užívatelia určite ocenia. Je to totiž jediný kontrolný nástroj porovnania počtu záznamov v každej skupine pri importe na eDaniach alebo na portáli Finančnej správy.

Druhým riešením pre podnikateľov je prechod na účtovný softvér, ktorý už obsahuje funkciu spracovania KV DPH. Online  účtovný softvér Profit365 bol jedným z prvých softvérov, ktorý mali KV DPH zapracovaný včas a  priamo ako svoju súčasť.  Jedným z dôvodov, prečo sa rozhodnúť prejsť na modernejší online účtovný softvér môže byť aj fakt, že online riešenia dokážu pružnejšie reagovať na legislatívne zmeny a rýchlejšie zapracovať potrebné funkcie. Užívatelia tým získajú vysoký komfort, vždy aktuálnu verziu, bez potreby manuálnej inštalácie. Účtovné firemné údaje sú kdekoľvek prístupné, pravidelne automaticky zálohované a v bezpečí. Užívateľ sa nemusí obávať o stratu citlivých údajov. Všetky prenosy dát sú zabezpečené zložitým šifrovaním ako pri internet bankingu.  

Profit365 môže začať používať živnostník či firma, viesť jednoduché aj podvojné účtovníctvo, sklady, dokumenty, prakticky okamžite, vytvorením prístupového konta. Presun údajov z pôvodného účtovného softvéru do Profit365 už zabezpečíme v priebehu krátkeho obdobia.

Či už sa rozhodnete vyskúšať nový online účtovný softvér Profit365 alebo využívať jednoduchú excel aplikáciu pre KV DPH, pri oboch riešeniach získate online podporu a pravidelnú aktualizáciu.