Ťažko nájsť bezobsažnejší pojem ako je „špekulant.“ Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka „špekulovať“ znamená uskutočňovať obchodné alebo peňažné manipulácie zo snahy po zisku.

Podľa tejto definície je špekulant každý obchodník, investor, ale aj robotník z drôtovne, ktorý zháňa spolupracovníkov na cestu autom do práce, aby ušetril náklady na benzín. Špekulanta od obchodníka intuitívne oddeľuje len akési emocionálne zafarbenie, že zarába nefér.

Negatívne konotácie so špekulantmi môžeme hľadať z psychologického, náboženského, alebo kultúrneho hľadiska. Ekonomicky však nič také, ako špekulant neexistuje. Existujú len sprostredkovatelia, ktorí „plnia na trhoch úlohu, vďaka ktorým sa trhy stávajú dokonalejšími. Arbitráž a vyhľadávanie obchodných príležitostí zjednocujú cenu a poskytujú cenové signály o nedostatkoch. Smerujú tak zdroje do činností s najvyšším úžitkom.“

Autorom poslednej vety je profesor ekonómie Michael Munger z americkej Duke University. Veľkú časť svojej akademickej kariéry zameral na skúmanie (ne)slobodnej výmeny medzi ľuďmi: jej príčin, priebehu a dôsledkov.

Obsah tohto výroku rozviedol na príklade z dnes už legendárneho článku „Ekonomika zajateckého tábora“ od R. A. Radforda, v ktorom sa popisuje ekonomické chovanie zajatých spojeneckých vojakov počas druhej svetovej vojny.

Munger upriamuje našu pozornosť na pasáž, v ktorej vojenský kaplán začal ráno obchodovať s kapitálom veľkosti jednej plechovky syra a piatich cigariet. Večer sa do svojej ubikácie vrátil s celým pôvodným kapitálom – a s kompletným balíčkom červeného kríža naviac. Každá výmena, ktorú spravil, prebehla dobrovoľne. Niekto menil fazuľu za tabak, pretože radšej fajčil ako jedol strukoviny. Niekto mydlo za cukor, pretože radšej sladké než čisté. Na každej výmene obe strany zarobili, nikto sa na kaplána nesťažoval, že by ho nejakým spôsobom podviedol. Práve naopak, pre svoju schopnosť zohnať čokoľvek (v rámci možností tábora) bol obľúbený.

Cez deň neprišli do tábora žiadne nové balíčky z vonka. Na konci dňa tak všetkým dokopy „ubudol“ komplet balíček Červeného kríža, ktorý sa naakumuloval v rukách podnikavého kaplána. Napriek tomu bolo osadenstvo spokojné, ich úžitok sa zvýšil.

Na pochopenie užitočnosti sprostredkovateľa musíme pochopiť subjektívnu teóriu cien. Plechovka syra nemá univerzálnu hodnotu danú „vesmírom“, ale len N subjektívnych hodnôt, ktoré sa menia v čase a priestore. Úlohou prostredníka je vymeniť nám to, čo chceme menej, za to, čo chceme viac.

Prirodzene, ak by sme menili napriamo, náš úžitok by narástol ešte viac. Ale vyhľadávanie príležitostí je činnosť s nenulovým nákladom. Prostredníci – špekulanti dokážu svojimi schopnosťami a skúsenosťami tento náklad znižovať.

Svet je dynamický a mobilné aplikácie ako Uber práve teraz začínajú v oblasti trhovej výmeny menšiu (alebo väčšiu?) revolúciu vo vnímaní prostredníka. Ale to už je iný príbeh.

Profesor Michael C. Munger bude hlavným prednášajúcim na Seminári rakúskej ekonómie VI., ktorú organizuje INESS 5-8. marca v Mojmírovciach pri Nitre. Viac informácii nájdete tu. Mediálnym partnerom podujatia je aj týždenník Trend.

Martin Vlachynský

Špekulanti zvyšujú blahobyt