Pri potulkách po miestach, o ktorých sa v bedekroch nepíše, sme s rodinou narazili na dedinku Gutenstein na úpätí dolnorakúskych Álp. Zastrčené miesto, ale s útulnou Volksbankou, v ktorej prekvapujúco predávali aj knihy. Zakúpili sme si tam veľmi pekne spracované dielo o miestnej histórii s názvom Gutenstein, wildschönes Tal od Hiltraud Ast. Pri čitaní som narazil na kratšiu kapitolu s názvom Robot a hneď mi zasvietili červené LED diódy.

V knihe sa píše, že počas storočí panovania miestneho grófskeho rodu Hoyos znamenalo slovo Robot pracovnú povinnosť podriadeného, ktorú museli vykonať pre svojho pána. Až do okamihu prečítania týchto riadkov som bol presvedčený, tak ako asi väčšina zemegule, že „Slovo "robot" bylo poprvé v dějinách použito v roce 1920 ve hře R.U.R - Rossum's Universal Robots Karla Čapka.", ako o tom píše internetový server venovaný velikánovi českej literatúry. Vlastne akýkoľvek iný server na internete tvrdí v podstate to isté. Sám Karel Čapek napísal k pôvodu slova robot  krátke zamyslenie v Lidových Novinách z roku 1933, ktorého celé znenie si môžete prečítať (tu). Podľa jeho výkladu mu slovo robot poradil jeho brat, maliar Josef Čapek. Karel Čapek sa v tomto článku odvoláva na Oxford English Dictionary, kde je podľa Wikipédie údajne napísané, že Josef dokonca slovo robot objavil (invented). Táto téza je premietnutá aj v obsahu oficiálnej stránky Českej republiky www.czech.cz, kde je v rôznych jazykoch uvedené 18-krát, že slovo robot „vymyslel" (tak to uvádza česká mutácia) Karel Čapek a 25-krát, že to bol jeho brat Jozef.

Netreba asi zdôrazňovať rozmer hrdosti našich českých susedov na zrod slova, ktoré dnes hýbe svetom. No pozrime sa vecne na skutočný pôvod slova robot.

Marcové (2007) vydanie časopisu Scientific American prinieslo špeciálnu 24 stranovú inzerciu Českej republiky, propagujúcu českú vedu, ktorej anglický text čo to naznačuje:

„Výraz „robot" pochádza z českého slova „robota", čo znamená povinnú nezaplatenú prácu vykonávanú poddanými (ang. serf) v prospech feudálneho pána. Výraz bol formulovaný (conceived) českým maliarom Josefom Čapkom a punc mu dodal (coined) jeho brat Karel v dráme RUR v 1920" (anglické slová conceive resp. coin majú aj množstvo iných významov, ako vymyslieť, splodiť resp. pomenovať, tolerantne som volil skromnejšie alternatívy).

Svetoznámy nemecký 16-zväzkový Brockhaus' Conversations Lexikon z roku 1886, vydaný rok pred narodením Josefa (1887) a štyri roky pred narodením Karla Čapka (1890), je podstatne presnejší:

"Roboten (zo slovanského robota, nem. Arbeit) sa nazývajú feudálni  poddaní sú pracovné služby pánovi (nem. Fronen) v slovanských krajinách, tiež aj v slovanských provinciách Rakúsko-Uhorska."

Vzhľadom na dominantné užívanie slova robot v robotike, je hľadanie jeho prvotného pôvodu na internete pomerne komplikované. No i tak možno vystopovať prvú zmienku do roku 1626, kedy Robot, v rakúskej nemčine otrocká práca poddaných, bola jednou z príčin sedliackeho povstania v Dolnom Rakúsku a následnej veľkej vojny. V roku 1767 boli v Uhorsku (Ungarn) a v roku 1775 v Čechách (Böhmen) vydané tzv. „Robot dekréty" (nem. Robot patente), ktoré znížili povinné výkony poddaných.

Dokonca aj na stránkach Českého parlamentu možno nájsť zabudnutý text v nemčine, ktorý je prepisom zo 16. schôdze Ústavodárného rakúskeho říšskeho snemu z utorka 8. augusta 1848, prejednávajúcej zrušenie Robot, desiatkov a všeobecne poddanstva. Slovo Robot v zmysle otrockej práce sa v ňom vyskytuje 16-krát.

Počas stáročí používania slova die Robot v nemčine, bolo vytvorených niekoľko hybridných slov (v jazykovede označované internacionálne slová s domácou pred- alebo príponou), ako napríklad Handrobot, Waldrobot, Zugrobot, Robotgeld, Robotpflicht.

Len pre spestrenie textu uvediem, že podľa Slovenského frekvenčného slovníka z roku 1969 je slovo "robiť" 120. najpoužívanejším slovom z 1 000 000 slov, 121. najpoužívanejším je "pravda".

Karel Čapek slovo robot nepochybne preslávil a motivoval i jeho zavedenie v robotike, no ani on, ani jeho brat nie sú autormi jeho tvaru a sémantiky. V literatúre panuje zhoda, že roboti z RUR a Roboten z nemčiny majú slovanský pôvod, no slovo robot bolo v príbuznej polohe dokázateľne používané už v 17. storočí. Seriózna etymológia, náuka o pôvode slov, by nemala byť disciplínou marketingu. Záverom mi napadá len jedno latinské príslovie Mundus vult decipi, ergo decipiatur (svet chce byť klamaný, nech je teda klamaný).

    > Hlasuj za tento článok na
    Slovo Robot sa používalo minimálne tri storočia pred Čapkom (Aktualizované)

    Zdroj: Hlasuj za tento článok na vybrali.sme.sk