V poslednom období sa  v tlači čoraz častejšie objavuje téma očkovania a s tým aj otázka či očkovať, alebo nie. Avšak články na túto tému v mienkotvorných médiách bývajú plytké, jednostranne zamerané proti občanom, ktorí si nechcú dať zaočkovať svoje deti.

Samozrejmosťou je ignorovanie ich argumentov v tlači, či dokonca snaha o ich umlčanie.

Zdá sa, že niektoré pravdy posvätené štátom a neomylnými zdravotníkmi nestrpia ani tú najmenšiu kritiku.

Nie, vôbec sa tu nejdem zamýšľať nad tým či je alebo nie je očkovanie nebezpečné, alebo či očkovať, alebo neočkovať. Na to sa naozaj necítim. Avšak táto téma má aj iný rozmer ako medicínsky.

Najskôr si však položím otázku. Môže byť správny cieľ ten, ktorý sa nedá dosiahnuť humánnymi, spravodlivými a ľudskými nástrojmi?  Odpoveď na ňu je jednoduchá a vždy nám napovie či to čo chceme dosiahnuť je naozaj pre dobro človeka.

Z nedávnej histórie si ešte pamätáme ako to dopadne, ak chceme vytvoriť raj na zemi násilím a perzekúciou.

A ak sa zahĺbime aj do histórie medicíny a to aj celkom nedávnej, nájdeme v nej množstvo omylov, a aj ľudskej hlúposti nad ktorou zostáva rozum stáť. Preto je potrebné sa nad mnohými „výdobytkami“ vedeckej medicíny  hlboko zamyslieť.

Súčasní obhajcovia očkovania majú tendenciu povyšovať ho nad úroveň slobodného rozhodnutia a pokladajú ho za niečo čo sa štátu nesmie odmietnuť. A s tým samozrejme nasleduje aj perzekúcia občana za to, že sa rozhodol slobodne a nezávisle rozhodnúť proti stereotypným pravdám, ktoré štát nedokáže obhájiť. Pripomínajú mi tak náboženských fundamentalistov, ktorí vnucujú svoju vieru iným a za každú cenu.

Ale ako teda rozhodnúť aby sa nesiahalo na hodnoty ani jednej zo strán?

Riešenia samozrejme existujú, ale jedna zo strán ich v mene zdravia zvyčajne odmieta, keďže svoje záujmy pokladá za posvätnejšie ako je sloboda tých druhých. Tvrdia že ich sloboda rozhodnúť sa pre či proti očkovaniu ich ohrozuje.

V tomto momente by som sa  oprel o túto múdrosť:

Práva jedného začínajú tam, kde končia práve druhého.

Kto má právo zobrať občanovi možnosť slobodne sa rozhodnúť?  Aká ešte vyššia hodnota existuje?

Tzv. „vyššie hodnoty“ ako sú slobody obhajujú len ľudia, ktorí majú prospech z jej obmedzenia, alebo slobodám jednoducho nedokážu porozumieť a ani následkom ich potláčania. Alebo je sloboda pre nich spolu so zodpovednosťou príliš veľké bremeno, ktoré nedokážu uniesť.

Ale koho práva potláčajú občania, ktorí nechcú dať v presvedčení že by im uškodili očkovať svoje deti? A koho práva potláčajú ak majú doma invalidné dieťa, ktorého invaliditu zapríčinilo očkovanie?

Áno nepopieram, čo ak neočkované dieťa ochorie na infekčnú chorobu a bude musieť byť liečené na náklady spoločnosti? Áno, zodpovednosť za naše slobodné rozhodnutia by sme mali prijímať. Sloboda znamená aj zodpovednosť.

Takýto prejav zodpovednosti je samozrejme na mieste. Ale..

Ale iba vtedy, ak náklady na liečbu budú znášať všetci, ktorí si objektívne zdravie poškodili.

Fajčiari, alkoholici, obézni občania a tiež občania ktorí si spôsobili úraz pod vplyvom alkoholu, alebo drog. Viete si predstaviť koľko stojí trebárs liečba rakoviny pľúc, alebo transplantácia pečene?   

Avšak takéto bremeno je pre politikov a zástancov očkovania príliš veľké na to, aby ho dokázali objektívne uniesť, preto objektívnej zodpovednosti za poškodenie zdravia uhýbajú. Týkalo by sa totiž takého veľkého množstva občanov, že nakoniec by trest v podobe úhrady za  zdravotnú starostlivosť neočkovaných detí či občanov spoločnosť určite odmietla. Preto sa útoky a perzekúcie týkajú len očkovania a nie objektívneho poškodzovania zdravia.

Mimochodom, ak si budú uvedené skupiny rizikových občanov za zdravotnú starostlivosť platiť, budeme mať toľko peňazí, že liečba neočkovaných občanov bude iba smiešnym zlomkom nákladov.

A teraz opačné garde.

Slovensko je krajina, kde sa nerobí žiadny seriózny výskum v oblasti bezpečnosti očkovania. Pediatri či dorastoví lekári nemajú povinnosť hlásiť  negatívne účinky, alebo zdravotné komplikácie pacientov. Na Slovensku v súčasnosti oficiálne neexistuje ani jeden pacient poškodený očkovaním. Sme jednoducho zázračná krajina.

Keďže je to takto,  všetky tvrdenia o bezpečnosti  očkovania  sú postavené len na subjektívnych domnienkach a socialistických medicínskych dogmách, nie na reálnom a poctivom výskume, ktorí práve tí čo nám chcú zachraňovať zdravie  vytrvalo odmietajú. Asi si neuvedomujú že značne škodia myšlienke očkovania, ak to myslia úprimne.

Počúvame len donekonečna omieľané frázy o miliónoch ľudí, ktorí boli očkovaním uchránení pred infekčnými chorobami, čo nespochybňujú ani tí, čo sú proti povinnosti očkovať.

Dovolím si zopakovať: „Proti povinnosti očkovať“ !

Zdravotníci ktorí verejne vystupujú v prospech očkovania (majú na to sväté právo) uhýbajú faktom o trebárs aj občasnom poškodení zdravia očkovaním. Okrem iného majú nesmierne veľký problém diskutovať o problematike s opozíciou. Väčšinou sa  snažia o občanoch, ktorí odmietajú očkovanie vyvolávať predsudky, alebo ich zosmiešňovať, argumenty a schopnosť vysvetľovať a odpovedať aj na nepríjemné otázky je žiaľ úplne mimo. Tento stav sa netýka samozrejme len očkovania. Zdravotníci uhýbajú odpovediam v mnohých oblastiach a to obzvlášť vtedy, keď by ich čakali namáhavé zmeny, ktoré by museli realizovať.

Žiaľ akosi opomínajú že v civilizovanej Európe je očkovanie aktom slobodného rozhodnutia.

Totiž po toľkých historických omyloch v medicíne si žiadny vyspelý lekár nedovolí urobiť z očkovania fetiš, či nejakú dogmu. Navyše presvedčenie, že očkovanie je tým najlepším ochrancom pred infekčnými chorobami bráni  ďalším výskumom, ktoré by mohli očkovanie nahradiť.

V myslení, prepáčte že ich tak nazvem, očkovacích fundamentalistoch žije presvedčenie, že menšinu môžeme obetovať v prospech väčšiny, čo je totalitná diagnóza ako vyšitá.

A opäť sme na začiatku.

Aj diaľnice či stavby vo verejnom záujme obetujú majetok menšiny v prospech väčšiny. A ak  spoločnosť dokáže pri obmedzení vlastníckych práv občanov primerane odškodniť, alebo to aspoň formálne deklaruje, mala by vedieť, že na rovnakých princípoch je potrebné odškodniť aj občanov, ktorí riskovali  svoje zdravie v prospech väčšiny.

Je to také jednoduché.

K napísaniu tohto článku ma inšpirovalo isté mienkotvorné médium, ktoré aktivistov žiadajúcich slobodné rozhodnutie pri očkovaní označilo za konšpirátorov.

Okrem iného, redakcia  diskusiu jedného z trojice uverejnených článkoch po nepriaznivých ohlasoch dodatočne cenzurovala.

Na záver: Moje deti, manželka a aj ja ako autor sme zaočkovaní všetkými odporúčanými vakcínami.

Ak vám článok niečo dal, podporte ho prosím na Vybrali sme.sk