Šetrenie je momentálne heslom roka. Nečudo, veď aj keď sledujem správy, tak každá reportáž končí slovami: „Môže za to kríza.“ Existuje ale vo firmách ešte nejaký priestor, kde možno efektívne usporiť bez zníženia kvality práce? Pretože pracujem v oblasti informačných technológií, rád by som ponúkol niektoré riešenia, ktoré by mohli prispieť k „skroteniu“ neustále rastúcich nákladov.

Pravdou je, že optimalizácia výdavkov a zvyšovanie produktivity je aktuálnou témou aj v časoch blahobytu. Potenciál úspor vidím v oblasti manažmentu informačných technológií a v modernizácii procesov, ktoré sú jeho základom. Ušetriť sa ale dá aj na „železe“. Podľa viacerých analýz je bežné, že viac než sedemdesiat percent rozpočtu na informačné technológie vo firmách tečie do hardvérovej a softvérovej infraštruktúry. Množstvo z týchto nákladov však vzniká, lebo IT infraštruktúra nie je optimálna.

Investície do optimalizácie IT infraštruktúry môžu v čase krízy spoločnostiam dopomôcť dokonca i k rastu. Ako prvé sa pod gilotínu skracovania rozpočtov dostávajú prevádzkové náklady. Tie možno znížiť – a zároveň s tým zvýšiť produktivitu práce – napríklad prostredníctvom integrovanej virtuálnej komunikácie. Tá redukuje výdavky na komunikáciu a nahrádza zbytočné cestovanie a klasické telefonovanie. Znížite náklady pracovníkov, ktorí musia cestovať z bodu A do bodu B len preto, aby absolvovali pracovné stretnutie projektového tímu. Zároveň ušetríte ich čas, ktorý môžu využiť efektívnejšie a produktívnejšie. Ďalšou oblasťou je znižovanie IT nákladov využitím súčasných možností virtualizácie. Namiesto investovania do hardvéru budete svoje informácie spravovať vo virtuálnom priestore.

Je pochopiteľné, že hoci si aj uvedomujete, že potrebujete investovať do IT, v súčasnej situácií nemáte potrebnú istotu pre veľké investičné rozhodnutia. Nasadenie hostovaného riešenia za jasne predpovedateľných nákladov, v cenách za jedného užívateľa, za jeden mesiac, vám k optimalizácii cash flow môže dopomôcť.

Riešení, ako znížiť prevádzkové a IT náklady, zvyšovať produktivitu a optimalizovať cash-flow je veľa. Ak by ste sa o nich chceli porozprávať, príďte budúci týždeň do bratislavského hotela Carlton. Na konferencii Innovations Forum budeme hovoriť o vplyve inovácií a technológií na súkromné spoločnosti i verejnú správu a o tom, ako sa nové možnosti dajú využiť. Lebo inovatívne riešenia, netradičné prístupy, kvalitné informácie, nové kontakty a relevantné odporúčania sú to, čo nám pomáha nielen v lepšej orientácii, ale aj pri zvládnutí výziev, ktoré so sebou prináša aktuálne dianie na trhu.

A prečo by vás mali tieto témy zaujímať? Preto, lebo spoločnosti, ktoré jestvujúce možnosti informačných technológií využijú, budú vo veľkej výhode voči tým, ktoré súčasnosť ignorujú a popierajú jej možnosti. Pretože prostredníctvom správnej investície do IT prostredia sa dá v konečnom dôsledku ušetriť obrovská časť nákladov.