Kráčajúc tmavou chodbou, asi tak pred rokom, otváral som samolepiacu obálku. Pri prudkom odlepení som si všimol ako sa na samolepiacej ploche zjavilo modré svetielko. Nadšene som to zopakoval niekoľko krát, výsledok bol vždy rovnaký. Pri prudkom odlepovaní obálky prebleslo krásne modré svetlo. Bolo mi jasné, že tento jav určite už niekto popísal a tak som sa snažil na internete nájsť bližšie podrobnosti, no nič som nenašiel. Prebral som to aj s mojimi kolegami, ani oni o tom nepočuli. Na svetielko som zabudol, vedeckú zvedavosť opäť raz zahasil nával každodennej všednosti.

Čítajúc nahromadenú kôpku vedeckých časopisov narazil som cez Vianoce v Chemical & Engineering News na článok s názvom X-Rays from sticky tape (Röntgen z lepiacej pásky). Po letmom prebehnutí textu hneď sa mi vybavila spojitosť so svetielkom z obálky. Spomenutý článok odkazoval na pôvodný text v najvýznamnejšom vedeckom časopise na svete Nature (2008, 455, 1089), ktorý som v zapätí vyhrabal z inej kopy časopisov aby som sa dočítal prekvapujúce veci.

Pri škrabaní, šúchaní alebo trení dvoch materiálov vzniká elektromagnetické žiarenie. Tento jav sa nazýva triboluminiscencia a je známy viac ako 300 rokov. Triboluminiscenciu je možné pozorovať rovnako pri odlepovaní priesvitnej lepiacej pásky, pričom vzniká okrem viditeľnej zložky svetla dokonca aj Röntgenové žiarenie, čo je známe asi 50 rokov. Pred dvoma mesiacmi vedci z University of California, Los Angeles prezentovali v Nature zariadenie, ktoré odlepuje lepiacu pásku rýchlosťou 3 cm za sekundu, čim dokáže vyrobiť dostatočne silné žiarenie na získanie Röntgenovej snímky prsta. Jedinou komplikovanosťou zariadenia je jeho umiestnenie vo vákuu, ináč sa jedná o obyčajné usporiadanie v štýle páskového magnetofónu, kde sa kancelárska lepiaca páska (Scotch) odvíja z jednej cievky a navíja na druhú. Týmto jednoduchým usporiadaním zhotovili niekoľko Röntgenových snímkou. Je to preto ohromujúce, lebo Rontgenové žiarenie je vysoko energetické, na generovanie ktorého je klasickým spôsobom potrebné napätie niekoľko kilovoltov, aby v katódovej trubici urýchlilo prúd elektrónov na dostatočne vysokú rýchlosť.

Video ako to celé funguje si možno pozrieť tu.

Podstata triboluminiscencie nie je celkom jasná, predpokladá sa, že emisia elektromagnetického žiarenia pochádza z výboja kladného a záporného náboja, ktoré vzniká na dvoch protiľahlých plochách, teda podobne ako pri atmosferickom blesku. Silná triboluminiscencia vzniká aj pri zemetraseniach, kde sa pozorovalo žiarenie pochádzajúce z trenia zlomových platní.

Skúšal som generovať triboluminiscenciu s niekoľkými lepiacimi páskami, no musím priznať že som záblesk svetla pozoroval len pri rýchlom odlepovaní samolepiacich obálok v úplnej tme. Boli to obálky, kde boli obidve plochy potiahnuté adhéznou vrstvou, teda nie také, kde je lepiaca vrstva nanesená len na jednej strane. Pri najbližšej príležitosti po zahojení nejakej rany to vyskúšam aj s leukoplastom...

Možno sa to niekomu bude javiť ako bizarná somarina, no vyššie spomínané zariadenie pre svoj úžasný elektromagnetický výkon dosiahnutý geniálnou jednoduchosťou sa dostalo na titulnú stranu Nature, vedeckého časopisu, ktorý má najvyšší kombinovaný impakt faktor na svete. Len tak na okraj, publikácia v Nature by vystrelila akúkoľvek našu fakultu na čelo rebríčka slovenských vysokých škôl. Nie je mi známe, že by sa to nejakej domácej ustanovizni niekedy podarilo a pri tom stačí len tak málo. Dobrý nápad, ktorý takmer nič nestojí.

    > Hlasovanie za tento článok na 
    Röntgenové žiarenie z lepiacej pásky

    Zdroj: Hlasuj za tento článok na vybrali.sme.sk