Nedávne rozhodnutie talianskej vlády o kóde správania sa mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú vyťahovaním migrantov z mora a ich dopravou do Talianska, má prvé dôsledky. Mimovládky museli pristúpiť na kód správania sa, talianske vojenské lode hliadkujú v líbyjských výsostných vodách a prvá slniečkárska loď bola skonfiškovaná kvôli napomáhaniu ilegálnej imigrácii.

Taliansko prijalo nový právny predpis, podľa ktorého mimovládne organizácie musia podpísať záväzný kódex správania sa: nespolupracovať s pašerákmi ľudí, nevstupovať do líbyjských pobrežných vôd a ľudí zachraňovať len vtedy, ak na nich natrafia náhodne a nie organizovane. "Charitatívne" plavidlá nesmú svoju polohu blízko brehu signalizovať telefónmi či signálnymi raketami, aby pašeráci mohli potom posielať preplnené člny k ich lodiam. Transpondéry musia držať neustále zapnuté a udržiavať si zoznam prítomných osôb na palube. Lode mimovládok musia na palube strpieť ozbrojených talianskych policajtov a podriadiť sa ich autorite. Mimovládky, ktoré tak neurobili do konca júla, môžu mať zakázaný prístup do talianskych prístavov. Potom si na vlastné riziko musia hľadať prístav v inej krajine, ktorá akceptuje vyloženie ich ľudského tovaru.

Podľa Vysokého komisariátu OSN pre utečencov majú mimovládky na svedomí až 41% migračného prúdu do Talianska. Z Ríma hlásia, že kapacita krajiny zachraňovať a ubytúvať migrantov je už vyčerpaná, prosby o medzinárodnú pomoc nie sú vypočuté a prerozdeľovanie migrantov nefunguje. Tak sa konečne začal riešiť zdroj problému. Síce o dva roky neskôr, ako sa to malo stať, ale lepšie neskôr, ako nikdy.

EÚ talianske kroky podporila a taliansku iniciatívu zahrnula do svojho Akčného plánu na podporu Talianska, zníženie migračného tlaku na Stredozemnej ceste a zvýšenie solidarity. Obvykle sú to byrokratické, všeobecné a bezzubé proklamácie, spravidla dlhé, nudné a bezobsažné. Tieto 4 strany však obsahujú funkčné prvky. Povedľa "viac peňazí pre Taliansko a Líbyu" a "viac solidarity medzi členskými krajinami" sa už uznáva, že činnosť mimovládok môže problém pašovania ľudí ďalej zhoršiť a posmeliť pašerákov, aby na more vypravovali nevhodné a preplnené plavidlá, lebo pravdepodobnosť záchrany sa zvýšila.

OSN hovorí, že kód správania sa by nemal platiť len pre plavidlá mimovládnych slniečkárov, ale pre každého. Ak centrum záchrancov v Ríme prijme volanie o pomoc, zisťuje polohy lodí nablízku. Komerčné plavidlá v tejto zóne často vypínajú svoje GPS, aby neboli prípadne nútené strácať čas vyhľadaním, vylovením a prepravou migrantov.

A napokon Medzinárodná organizácia pre migráciu v Bruseli pripomína, že štáty majú tiež kód správania sa, ktorým je európske právo. Vrátane povinnosti preukázať účinnú solidaritu pri prerozdeľovaní migrantov činmi a nielen slovami.

Mimovládky uznávajú, že prispeli k zhoršeniu situácie. Pašeráci začali používať akékoľvek člny, ktoré nie sú stavané na otvorené more a sú spôsobilé len na plavbu pri pobreží.  Ak týchto ľudí nezachránia mimovládne organizácie, tí nešťastníci zomrú. Takže kvadratúra kruhu. Mimovládky sa nechcú jednoducho z oblasti stiahnuť s tým, že to prepískli a že odteraz treba, aby sa migranti začali hromadne topiť a sami sa prestali vydávať na plavbu.

Stala sa tiež ďalšia vec, o ktorej sa v tlači píše pomenej až vôbec. Taliansko uzavrelo dohodu s líbyjskými úradmi, podľa ktorej môžu talianske vojenské lode zachádzať do výsostných líbyjských vôd a hliadkovať tesne pri brehu. Ak zbadajú pašerákov a člny plné ľudského tovaru v líbyjských pobrežných vodách, nepôjde o záchrannú akciu stroskotancov v núdzi v medzinárodných vodách, ale o zabráneniu ilegálnej migrácii a migranti môžu byť okamžite vrátení na líbyjskú pevninu.

Vďaka tejto dohode taliansky parlament v stredu 2. augusta 2017 schválil hliadkovanie vojenských lodí, ktoré majú asistovať líbyjskej pobrežnej stráži v boji proti ilegálnej migrácii. V tomto prípade slovo "pomáhať" znamená skôr "nahradiť".

Nuž a konfiškácia lode Iuventa talianskou pobrežnou strážou je logickým dôsledkom. Loď vraj bola pod drobnohľadom úradov už od októbra 2016. Mimovládna organizácia Jugend Rettet, ktorej loď patrí, tvrdí, že šlo o záchrannú operáciu. Taliani tvrdia, že šlo o prípad podporovania ilegálnej imigrácie. Plavidlo bolo skonfiškované na príkaz prokurátora z mesta Trapani na Sicílii. Jugend Rettet je jednou zo šiestich mimovládnych organizácií, ktoré odmietli podpísať kód správania sa, pretože vraj nedáva prioritu záchrane ľudských životov. Prokurátor Ambrogio Cartosio hovorí, že podľa jeho presvedčenia šlo o "humanitárne, výslovne humanitárne dôvody konania", ale že existujú dôkazy o "kontaktoch, stretnutiach a dohodách" posádky lode s pašerákmi ľudí, čím sa čin stal trestným. Zatiaľ nebol nikto z posádky obvinený a vyšetrovanie má ukázať, kto z nich mal kontakty s pašerákmi ľudí.

Ide o nový krok dobrým smerom pri riešení migračnej krízy. Prerozdeľovanie je nezmysel, ktorý nič nerieši. Stavanie plotov na pevnine zabralo. Tieto námorné opatrenia sú funkčným ekvivalentom pozemského plotu. Druhá polovica riešenia, záchytné a registračné centrá mimo územia EÚ, ešte stále neexistujú.

Správne má mať monopol na vynucovanie práva a poriadku štát. Ak túto svoju úlohu štát zanedbá, môžu sa jej ujať anarchisti a vykonávať ju po svojom. Problém je, že si môžu robiť po svojom jedine na svojom, ale už nie vo verejnom priestore či v medzinárodných vodách. Tak tomu bolo v prípade Kotlebových zelených hliadok vo vlakoch, ako aj v prípade misie lode C-Star. Podľa posledných správ o polohe sú stále v blízkosti brehov Kréty. Ich pohnútky sú rovnako nezištné, ako tie slniečkárske. Len namiesto každého a akéhokoľvek života chcú chrániť Európu a sú presvedčení, že to stojí za to. Možno ich toto talianske pritvrdenie zachránilo od činov, ktoré by neskôr ľutovali. Možno sa vďaka týmto novým správam nestanú vrahmi. Poprajme im dobrú plavbu domov a nech sa naučia tešiť sa slniečku, ktoré tu je pre všetkých rovnako.

Súvisiaci blog: Defend Europe má loď už v Stredozemnom mori.

Článok je možné podporiť na vybrali.sme.sk.