Veľa oponentov 13. a 14. platu robí logickú chybu: predpokladajú, že ide o opatrenie proti súkromným firmám a voľnému trhu.

Takto to majú u susedov

V skutočnosti na to majú naši rakúski susedia elegantné aj liberálne riešenie: prostredníctvom daňovej úľavy. Zaužívaná terminológia hovorí o 13. a 14. plate, historicky ide o odmenu na “Vianoce” resp. na “dovolenku”. Pôvodne ju v Rakúsku presadili odborári do kolektívnych zmlúv, rozšírená sa stala najmä vďaka daňovej reforme v 70. rokoch minulého storočia (zavedenie celoplošnej daňovej úľavy), v Rakúsku ju teda môže (ale nemusí) využívať každý zamestnávateľ. 

Prečo je správny čas aj u nás

Celoslovenská debata o zvyšovaní platov (rozumej čistých príjmov zamestnancov) si takúto úvahu priam žiada. Podľa tejto analýzy priemerne zarábajúcemu zamestnancovi zobral v roku 2016 štát na Slovensku viac než 60% celkovej ceny práce, najviac na odvodoch. S tým súvisiace neúmerné daňovo-odvodové zaťaženie zamestnávateľov v porovnaní s inými krajinami OECD je taktiež roky známe.

R. Bláhová: 13. a 14. plat spojený s oslobodením od daní aj odvodov

Navyše je na to dobrý čas, aj podľa Trendu, lebo do parlamentu sa dostane veľmi rozsiahla novela zákona o dani z príjmov, ktorá obsahuje viac než 120 bodov. Vďaka odborne na vysokej úrovni naformulovaným opatreniam namierených aj na zdanenia tzv. zahraničných kontrolovaných spoločností (v rukách slovenských finančných skupín nachádzajúcich sa v rôznych daňových rajoch), odhadujem výrazné zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu vo výške desiatok až stoviek miliónov eur.

Výhody

Doplniť do novely o jeden bod viac a zaviesť MOŽNOSŤ oslobodenia od dane z príjmov zo závislej činnosti i odvodov nie je technicky náročné a má podľa môjho názoru tieto výhody:

  • Zvyšovanie príjmov slovenských zamestnancov je v súlade s deklarovanou prioritou vlády.
  • Zo všetkých štát živiacich skupín sú zamestnanci jedinou, ktorej väčšie výhody poskytnuté neboli (napr. živnostníci dostali zvýšené paušálne výdavky).
  • Ak sa zabráni špekulatívnemu zneužívaniu, z pohľadu štátu by mohlo ísť o fiškálne neutrálne opatrenie (oslobodenie sa dá podmieniť napr. pracovno-právnym nárokom, ktorý sa v praxi už osvedčil).
  • Budú si to môcť dovoliť i menší zamestnávatelia, bez zamestnaneckých rád a odborov.
  • Podľa môjho neformálneho prieskumu počas leta by ho privítali takouto formou všetci zamestnanci a veľká väčšina serióznych zamestnávateľov.
  • Bude rovnako motivovať štátny aj súkromný sektor.

V neposlednom rade, ak sa takýto bod do legislatívy presadí, určite sa do slovenských dejín zapíše pozitívnejšie ako 50 eur úľava na kúpeľníctvo. Šance sú aspoň podľa tohto rozhovoru dobré, treba ale strážiť aby zamestnávatelia z 13. a 14. platu neodvádzali odvody. Tie platia už dnes o dve tretiny vyššie než v Rakúsku (35% vs 21% z platu).

PS: Podľa tejto informácie z 22.8. jedna z vládnych strán už názor zmenila. Držme si palce.