V posledných dňoch mnoho médií píše o indikátore, predpovedajúcom recesiu. Krivka výnosov z 10-ročných a 2-ročných amerických vládnych dlhopisov vyslala jasný varovný signál. Tento týždeň sme totiž prvýkrát od roku 2005 zaregistrovali vyššie výnosy pri 2-ročných ako pri 10-ročných dlhopisoch. Akciové indexy celosvetovo zareagovali poklesom. V praxi sa navyše meria spread (rozdiel) medzi výnosom oboch inštrumentov – ak je negatívny, tak trh vysiela signál, že s ekonomikou to pravdepodobne nie je dobré.

Niečo sa na trhu jednoznačne deje - tomu nasvedčuje rýchly nárast hodnoty drahých kovov, prudké poklesy výnosov na dlhopisovom trhu a VIX (index strachu) na nezvyčajne vysokých úrovniach.

Podľa zerohedge spomínaný „indikátor“ predpovedal posledných sedem recesií, avšak napríklad v roku 1998, kedy bola krivka inverzná, sme sa recesie nedočkali. Podľa Bank of America bola na trhu v minulosti inverzia v roku 1960, ktorá neviedla do recesie a výnosová krivka nebola inverzná ani počas troch recesií v rokoch 1940-1955. Niektorí experti však považujú tento signál za jednoznačne indikujúci blížiacu sa recesiu.

Príde recesia hneď alebo až po ďalšom náraste trhov?

Čo môžu očakávať investori a obchodníci na burze?

Jednoznačne to neznamená, že trh sa teraz musí OKAMŽITE zrútiť. Aj napriek situácii má trh priestor a bez problémov môže vytvoriť ďalší vrchol. Dôkazom je nasledujúca tabuľka, ktorá detailne popisuje, ako sa trh správal po začatí „inverznej krivky“ a či má priestor na rast. Je to, samozrejme, iný uhol pohľadu s výrazne menej negatívnou optikou, avšak rovnako založený na reálnych číslach.

Kedy teda môžeme očakávať recesiu? V polovici minulého storočia sa rozmedzie pohybovalo medzi 8 až 24 mesiacmi po tom, ako krivka začala byť inverzná. Priemer predstavoval 15,1 mesiaca a  medián 16,3 mesiaca. Štatistika teda hovorí o období dlhšom ako jeden rok.

Recesia je, samozrejme, otázkou času a príde skôr či neskôr. Avšak hlavná otázka pre obchodníkov a investorov je, čo môže dovtedy urobiť trh a či majú čas sa vôbec prispôsobiť aktuálnym podmienkam.

Na základe analýzy z Bank of America, možno povedať že po inverzii je veľmi veľká pravdepodobnosť dosiahnutia nového vrcholu na základe nižšie uvedenej tabuľky. Priemerne do 7 mesiacov od inverzie trhy zaznamenali nový vrchol. Môžeme povedať, že väčšinu času trh vytvorí nový vrchol od 2 do 3 mesiacov od inverzie, no môže to byť aj takmer dva roky. Rozmedzie je pomerne vysoké.

V percentuálnom vyjadrení tu máme lepšie, ale aj horšie čísla pokiaľ hovoríme o možnom vrchole z pohľadu  zhodnotenia. Od inverzie najväčší percentuálny vrchol bol na úrovni 25 % ,a to pred poslednou krízou.

Príde recesia hneď alebo až po ďalšom náraste trhov?

Aj keď inverzná krivka je silným argumentom pre znepokojenie investorov, vyššie uvedené dáta z minulosti signalizujú, že kríza nevypukne zo dňa na deň a do „Dňa D“ bude ešte príležitosť na zhodnotenie portfólií.