Včera v Národnej rade minister práce Richter vyhlásil: "Ľudí oberá o prácu kríza, a nie Zákonník práce."

...

...

...

Napočítal som do (viac ako) desať a tak môžem pokračovať v článku bez toho, že by som musel používať neslušné slová a invektívy na autora vyššie citovaného výroku.

Pracovné miesta všade na svete tvoria podnikatelia, zamestnávatelia. Preto je nesmierne dôležité, aby v krajine boli vytvorené dobré podmienky na podnikanie. Súčasťou týchto podmienok je vymožiteľnosť práva, fungujúce súdy, infraštruktúra - ale i pracovnoprávna legislatíva, daňové predpisy, odvody...

Ak sa od 1.1.2013 na Slovensku zvyšujú odvody (dohodári, napriemerne zarábajúci zamestnanci, živnostníci), ak sa zvyšujú dane nadpriemerne zarábajúcim osobám, ak sa plošne zvyšujú dane všetkým firmám, ak sa niekoľkonásobne zvyšujú odvody z dividend, tak už len tieto zmeny výrazne zhoršujú podnikateľské prostredie i podmienky pre tzv. samozamestnávanie (živnostníci).

K tomu od 1.1.2013 pribúdajú zásadné zmeny v Zákonníku práce, ktoré zhoršia podmienky zamestnávania najmä pre menšie firmy a pre typické slovenské rodinné podniky.

Nie je to len široko medializovaný zavádzaný súbeh odstupného a výpovednej lehoty, ktorý temer zdvojnásobí finančnú záťaž zamestnávateľa pri prepúšťaní zamestnancov.

Sú to aj zvýšené nároky zamestnanca pri neplatnej výpovedi z doterajšíeho max. 9-násobku mzdy na 36(!)-násobok priemernej mzdy (pri priemernom plate 800 eur a k tomu odvodoch 35%, je to suma blížiaca sa k 40 tisícom eur).

Sú to zvýšené administratívne náklady zamestnávateľa pri zamestnávaní dohodárov. Úplne nezmyselne sa aj pri dohodách trvajúcich jediný deň bude musieť sledovať pracovný čas, po 6 hodinách musí mať dohodár prestávku a podobne. Ak pôjde dohodár k lekárovi, bude musieť zamestnávateľ nahlasovať do Sociálnej poisťovne tzv. "prerušenie". Skomplikuje sa zamestnávanie na dohody o vykonaní práce, lebo aj pri nich sa musí dodržať minimálna mzda - a to bude znamenať problémy najmä v školstve, a v neziskových organizáciach.

Sú to ďalšie a ďalšie zmeny v Zákonníku práce, ktoré zaťažia zamestnávateľov finančne, či vyššou byrokraciou (viac nabudúce). Ich dôsledkom je a bude logická nechuť zamestnávateľov zamestnávať nových ľudí, respektíve namiesto riadnych pracovných miest využívať brigádnikov či agentúrnych zamestnancov.

Kombinácia zvýšených daní, odvodov, nových poplatkov (registračné poplatky a poplatky v správnom konaní), nových administratívnych povinností a priameho finančného zaťaženia firiem podľa nového Zákonníka práce, núti už teraz v mnohých firmách k prepúšťaniu. Bohužiaľ, zamestnávatelia si spočítali, že dnes je to pre nich "lacnejšie" - po 1.1. sa zvýši odstupné a to pre firmy bude znamenať vyššie finančné zaťaženie (a prípadné ohrozenie ďalších pracovných miest...).

Už sa ujalo slovné spojenie "Ficov smrteľný koktail". Ficova vláda namiesto toho, aby zamestnávateľom pomohla a tak priamo pomohla i udržaniu zamestnanosti, naopak bude dusiť zamestnávateľov novými povinnosťami, vyššími odvodmi, vyššími daňami a chce im skomplikovať aj zamestnávanie samotným Zákonníkom práce.

Ohlásená zmena, podľa ktorej budú z evidencie na úradoch práce vyhadzovaní "dohodári", síce o niečo zníži počet evidovaných nezamestnaných, ale ako...

Áno, ľudí oberá o prácu kríza - ale aj hlúpe a krátkozraké rozhodnutia Ficovej vlády. Obávam sa, že druhý dôvod je ten podstatnejší.