Len tri roky potrvá, kým sa pracujúci prepracujú k tomu, že ich podiel na financovaní zdravotníctva sa zvýši z dvoch tretín na tri štvrtiny. Presne tak, tri zo štyroch eur, ktoré sa minú v slovenskom zdravotníctve, zaplatí 2,3 milióna pracujúcich tejto krajiny. (Zvyšok zaplatia z daní.)

Voláme to odvodové nožnice. Nič sa s nimi neodstrihne, pretože sa otvárajú. Ekonomika je v dobrých časoch, a tak naša vláda kalkuluje, že celý rast zdrojov do zdravotníctva zabezpečia pracujúci. Bremeno financovania sa presúva výhradne na nich. Ako vyplýva z návrhu štátneho rozpočtu, podiel ich účasti na príjmoch zdravotníctva sa zvýši zo 66 percent v roku 2015 na 75  percent v roku 2018! Pri najbližšej novele ústavy by už bolo vhodné vyhodiť odtiaľ stať o bezplatnej zdravotnej starostlivosti.

Čo však, keď sa dobré časy skončia? Už sa ozývajú prvé hlasy, že na obzore je ďalšia kríza. Pracujúci zastavia odvodový kohútik, no nároky pacientov zostanú rovnaké alebo budú stále rásť. A  zdravotníctvo zadarmo fungovať určite nebude. Nikdy! 

Posledný víkend bolo prakticky na celom Slovensku pekné počasie, kto mohol, využil ho na príjemné veci. Tak isto by sme mali robiť dobré (rozumej správne) veci v dobrých časoch. Na zlé časy budeme pripravení. Hovorím o hodnote za peniaze (z anglického Valueformoney). Pred rokom predstavilo ministerstvo financií s ministerstvom zdravotníctva strategický dokument, ktorý mapoval revíziu výdavkov v zdravotníctve. Okrem iného v ňom boli pomenované konkrétne úlohy (najmä pre MZ SR), ktoré mali priniesť konkrétne úspory. „V roku 2017 poklesnú výdavky na lieky, zdravotnícke pomôcky a špeciálny zdravotný materiál o 105 miliónov eur najmä vďaka opatreniam v oblasti nadspotreby liekov a referencovania cien ŠZM a zdravotníckych pomôcok,“ píše sa na strane 6. Spolu s ďalšími opatreniami sa malo v roku  2017 usporiť 134 miliónov eur, balík peňazí, za ktorý sa dajú postaviť napríklad tri nové nemocnice.

Nedávno boli zverejnené prvé výsledky, teda vyhodnotenie konkrétnych úloh za prvých 6 mesiacov.  Výsledok? Plnenie len na 31%, podrobnosti nájdete na tomto linku. Nasledujúce grafy sú viac než výstižné.

 

Prepíšte ústavu, zdravotná starostlivosť nebude zadarmo

Prepíšte ústavu, zdravotná starostlivosť nebude zadarmo

Chcem veriť, že tento skvelý dokument nezostane len zdrapom papiera. No po roku zo mňa nadšenie vyprcháva. A platí to aj pre štátny rozpočet, ktorý je, povedzme to pekne, veľmi ambiciózny.

Dokument Hodnota za peniaze ma význam. V tom je zhoda naprieč celým zdravotníckym sektorom aj mimo neho, napokon, je to vládny dokument. Aj preto pri každom rokovaní s nemocnicami či lekármi požadujeme, aby zvýšenie úhrad bolo spojené s merateľným zvýšením hodnoty pre pacienta, t. j. zvýšenou kvalitou či efektívnosťou poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Zdravotníci si vybojovali garanciu miezd priamo do zákona. Pacienti by určite chceli garanciu rýchleho vyliečenia, hoc to nie je vždy možné. No mali by sme byť schopní im garantovať zvyšovanie kvality liečby a to nie len všeobecným prísľubom ale konkrétnymi opatreniami a výsledkami. Napríklad skrátením čakania u špecialistu alebo možnosťou objednať sa na vyšetrenie na konkrétny čas. Pacienti by určite ocenili aj menší počet preležanín či nozokomiálnych infekcií pri hospitalizácii v nemocnici a v neposlednom rade by uvítali profesionálny a ľudský prístup zdravotníckeho personálu (česť výnimkám).