Hektická až panická situácia na medzinárodných finančných trhoch kvôli dlhovej kríze v minulom roku vykoľajila krehké oživenie európskej ekonomiky. Výsledkom bol pokles ekonomiky eurozóny v štvrtom štvrťroku minulého roka a značná pravdepodobnosť nízkeho negatívneho rastu v prvom štvrťroku tohto roku. Až intervencie ECB z konca roka 2011 cez 3-ročný repo-tender upokojili situáciu na európskych finančných trhoch. Napriek tomu väčšina inštitúcií prognózuje ekonomike Eurozóny  v tomto roku len mierny nárast, či dokonca pokles (odhad UniCredit Group je medziročný rast o 0,3%). Aj keď sa situácia na medzinárodných finančných trhoch značne upokojila, znižovanie zadlženia vládneho a privátneho sektora v eurozóne bude znamenať, že v najbližších rokoch bude ekonomický rast vo väčšine krajín eurozóny pravdepodobne pod dlhodobým priemerom.

Slovenská ekonomika je s ekonomikou eurozóny úzko prepojená cez obchodné a investičné kanály (približne 50% slovenských vývozov končí v krajinách eurozóny). Napriek významnému spomaleniu eurozóny bola v minulom roku slovenská ekonomika voči vplyvu ekonomiky eurozóny relatívne odolná. Celkový rast slovenskej ekonomiky dosiahol 3,3%, keď medzikvartálny rast bol počas všetkých štvrťrokov viac-menej vyrovnaný. Inými slovami, európske spomalenie sa slovenskej ekonomiky príliš nedotklo. Napriek tomuto faktu, mnohé domáce inštitúcie prognózujú pre rok 2012 relatívne veľmi nízky rast. Priemerný odhad bankových analytikov, ktorí eviduje NBS, dosiahol v marci len 1,2%. O niečo vyššie predikuje rast NBS (2,1%), či MF SR (2,3%). Súčasný odhad UniCredit Bank Slovakia je 2,4% - domnievame sa však, že riziká tohto odhadu sa výrazne vychyľujú smerom nahor.

Podľa našej mienky sa riziká negatívneho vplyvu ekonomickej situácie v eurozóne na ekonomiku Slovenska znižujú. Eurozóna sa pravdepodobne vráti v druhom polroku k rastu aj keď situácia na periférií ostane komplikovaná. Očakávaný „credit crunch“ v bankovom sektore dovezený spoza západných hraníc sa pravdepodobne na Slovensku v roku 2012 neuskutoční. Ďalším z dôvodov nášho relatívneho optimizmu sú mimoriadne efekty v automobilovom priemysle ako je vysoké plánované zvýšenie výroby v automobilkách na Slovensku v tomto roku, či úspešné pokračujúce presmerovanie exportu našich automobiliek smerom do Ázie.

Slovenskú ekonomiku v poslednom období ťahal výlučne zahraničný dopyt. Posledné čísla z malo-obchodného predaja – medziročný rast v januári a februári po vyše troch rokoch prepadu, či relatívnej stagnácie – naznačujú, že sa zotavuje spotreba domácností. Keď k tomu pridáme očakávané podstatné zníženie inflácie v tomto roku, ktoré prispeje k rastu reálnych miezd a odloženú spotrebu minulých rokov, tak nemožno vylúčiť pozitívne prekvapenie vo vývoji najväčšej dopytovej zložky HDP v tomto roku. Snáď jediným miernym negatívnym rizikom , ktoré v súčasnosti vnímame, bude oblasť investícií, keďže je otázne ako súkromní investori zareagujú na zmenu orientácie ekonomickej politiky Slovenska po voľbách. Prípadné veľké investičné projekty novej vlády – vzhľadom na časový posun v implementácií - podporia ekonomiku pravdepodobne až v roku 2013 a neskôr.

Samozrejme všetky prognózy pracujú s určitou mierou neistoty. Domnievame sa však, že mnohé oblasti, ktoré boli v nedávnom období skôr zdrojom obáv sa presúvajú do oblastí mierne pozitívnych rizík (medzinárodná ekonomická situácia, vývoj domácej spotreby na Slovensku). Aj preto si myslíme, že rok 2012 môže v oblasti rastu ešte pozitívne prekvapiť.