Hnutie "99%", nech už za ním stojí ktokoľvek, má niektoré ušľachtilé ciele. Napríklad spravodlivé súdnictvo, alebo rozvoj regiónov. Ale ten so zvýšením minimálnej mzdy je z kategórie samovražedných. V reklame by ju iniciátori hnutia chceli zvýšiť aspoň na 600 eur mesačne. Čo by to spôsobilo? Nárast nezamestnanosti zo súčasných trinásť na možno 25-35%. Tu je vysvetlenie, prečo:

Prečo sa minimálna mzda nedá zdvihnúť na 600 eur?
PRAMEŇ: Štatistický úrad SR

Svetlomodrou farbou sú v grafe znázornení slovenskí zamestnanci so mzdou 600 eur mesačne a menej. Podľa informácií Štatistického úradu za rok 2010 ich bolo spolu 39,9%, teda zhruba dve pätiny z celkového počtu. Ak by sa minimálna mzda zo dňa na deň zvýšila na požadovaných 600 eur, viac ako 800 tisíc pracovných miest by bolo ohrozených. Pri niektorých by si zamestnávatelia ukrojili zo ziskov a mzdu by zvýšili. V mnohých odvetviach s nízkou pridanou hodnotu, napríklad v textilnom priemysle, by to však možné nebolo, a firmy by museli svoj biznis zatvoriť. Iné by sa za vidinou vyššieho zisku (ako keby si z neho mali ukrajovať) presunuli do zahraničia. Ak by sme predpokladali, že polovica ohrozených zamestnancov by dostala pridané na novú minimálnu hranicu 600 eur, druhá polovica by posilnila rady nezamestnaných. Miera nezamestnanosti by sa pri tomto predpoklade zvýšila z 13 na 30 percent, čo by bol historický slovenský aj európsky rekord.