Dnes už väčšina firiem vlastní nástroje a softvéry na to, aby analyzovali údaje, pričom v jednej aplikácii/systéme tieto dáta analyzujú a v druhej aplikácii/systéme na základe analýzy vykonávajú rozhodovacie procesy. Novým trendom je, aby sa obidve tieto aktivity robili na jednom mieste. Iba tak spoločnosti dosiahnu žiadanú efektivitu a používatelia už nemusia prepínať medzi jednotlivými aplikáciami, čo  značne ušetrí pracovný čas a aj peniaze a, samozrejme, je to aj zrozumiteľnejšie, praktickejšie.   

Ak firma chce, aby sa dátová analytika stala užitočnou, musí sa ubezpečiť, že správnemu človeku poskytuje správne dáta v správnom čase, a to spôsobom, ktorému rozumie. Často sa stáva, že zamestnanci pracujú s nesprávnymi vstupmi alebo v aplikáciách, ktorým vôbec nerozumejú a nevedia, čo môžu od nich očakávať.

V dnešnej „dátovej“ dobe sa platformy pre dátovú analytiku vyvíjajú tak, aby sa údaje ukladali tam, kde sa s nimi aj bude následne pracovať a kde prinášajú pridanú hodnotu pre spoločnosť. Postupne sa odkláňa od modelu, že dáta sa postupne sťahujú z rôznych zdrojov na jedno miesto, kde sa následne spracujú, vyhodnotia a potom sa na základe analýzy použijú v inej aplikácii alebo systéme.


Ako zlúčiť/spojiť/prepojiť jednotlivé softvéry

Zamestnanci pracujúci s údajmi/dátami chcú a potrebujú mať správne dáta a pracovať s nimi na jednom mieste. Vzniká požiadavka, aby každý, a nie len dátový analytik, kto pracuje s dátami, by nemal vykonávať analýzu nad dátami na jednom mieste a na inom robiť rozhodnutia na základe analýzy. 

Platformy dátovej analytiky napĺňajú túto požiadavku prostredníctvom funkcií, ako je mobilná analytika, vložená analytika, rozšírenia súčasných dashboardov (známe tiež ako doplnky Addons) a API. Výsledkom je, že takáto dátová analytika urýchľuje rozhodovací proces pre technické aj netechnické úlohy v rámci spoločnosti. Ako napríklad: spôsob výpočtu opravnej položky pre zásoby na sklade. Všetky dostupné a potrebné informácie sa nachádzajú v rámci jedného ERP systému (akými sú hodnota zásoby, príjmy zásob v čase, zoznam predajných objednávok, pripadne záznamy z predajných faktúr). Účtovne oddelenie pomocou dátovej analytiky na základe rýchlej analýzy pohybu na sklade zásob a informácie o predajoch určiť hodnotu individuálnej opravnej položky pre každú položku zásoby a následne vytvoriť interný účtovný podklad pre účtovanie individuálne opravnej položky v účtovnom systéme. Analýza, ako aj následné kroky sa vykonávajú na jednom mieste a nie je nutné dáta presúvať a analyzovať mimo aplikácií/systémov.

Čo je to vložená dátová analytika

Krásnym príkladom spájania analýzy a následných krokov (akcií) je tzv. vložená dátová analytika (embedded data analytics). Vložená analytika poskytuje údaje a informácie na mieste, kde ľudia už pracujú, takže nemusia prejsť na inú aplikáciu alebo zdieľaný server. Vložená dátová analytika môže byť zabudovaná do interných portálov (napríklad SharePoint) alebo do iných bežne používaných aplikácií, akými sú ERP, CRM alebo skladové systémy. 

Spoločnosti napríklad začleňujú dátovú analytiku do softvéru na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM). Predajcovia si tak ľahko môžu zobraziť cenné informácie o svojich zákazníkoch v kontexte ako napr. preferencie predávaných produktov alebo výdavkov zákazníkov v priebehu času. Takto získané údaje prispievajú k lepšej konverzácii alebo môžu do výraznej miery ovplyvniť ďalšie kroky pri vyjednávaní so zákazníkom.

Aké sú výhody dashboardových rozšírení a mobilnej analýzy

Dashboardové rozšírenia (Addons) výrazne prispievajú k analýze dát. Pre tých, ktorí trávia väčšinu času vo svojej analytickej platforme, tak rozšírenia prinášajú prístup k iným systémom priamo do súčasných dashboardov. Takýmto spôsobom môžu zamestnanci vykonávať rozhodovanie bez toho, aby opustili svoju analytickú platformu. Kým vložená dátová analytika a rozšírenia dashboardov spájajú akcie a informácie v rámci platforiem a nástrojov, mobilná analýza prináša tieto možnosti používateľom, nech sa nachádzajú kdekoľvek. Konzultanti môžu využívať údaje o zákazníkoch, kdekoľvek sa nachádzajú, zatiaľ čo IT mechanik môže využívať údaje Internetu vecí (IoT) na opravu zariadenia v teréne.

Prečo je dnes vložená dátová analytika trendy

„Používanie dátovej analytiky má ešte väčší vplyv, pretože pomáha prispôsobiť analýzu dát konkrétnemu odvetviu podnikania alebo priemyslu. Výrazne skráti čas a úsilie medzi informáciami a rozhodovaním. Sprístupní tiež údaje v rámci podnikania a povzbudí zamestnancov, aby začali používať údaje a začlenili ich do každodenných rozhodovacích procesov,“ hovorí Martin Srnka, senior manažér, PwC. 

Viac informácií: https://www.pwc.com/sk/sk/risk-assurance-slovensko/datova-analytika.html