Iniciatíva Žijem vedu poslala predsedovi vlády a ministerke školstva otvorený list, v ktorom žiada uskutočniť zmeny v prístupe k vede, jej financovaniu a hodnoteniu. V čase, keď som ho podpisoval, bolo na ňom takmer 650 podpisov. Len traja podpísaní mali pri mene titul profesor a šiesti titul docent. Možno ich je tam ešte zopár, ktorí svoje tituly neuviedli. Veľa ich však nebude.

Zaskočilo ma to. Bol som presvedčený, že práve ľudia s najvyššími titulmi by mali mať najväčší záujem o zmeny, ktoré by viedli k rozvoju slovenskej vedy a k jej zaradeniu sa do celosvetového prúdu. Asi sa mýlim. Tak sa pýtam – profesori a docenti, kde ste? Nie je práve toto vhodná chvíľa ozvať sa? Keď už pre nič iné, tak aspoň preto, aby ste si napravili reputáciu v očiach mladých.