Veľmi zjednodušene, bez používania odbornej terminológie a odkazov na paragrafy a zákony:

Áno, aj otec dieťaťa má nárok na materské. Nielen matka.

Funguje to takto.

Matka si vyčerpá svoje materské, ktoré trvá 34 týždňov. Povedzme že doba 34 týždňov uplynie 3. mája 2014. Od mája má matka nárok na rodičovský príspevok 203,20 eura mesačne (áno, aj za máj 2014 v plnej výške 203,20 eura).

Otec je živnostník (SZČO) a platí si ako SZČO povinné poistenie v Sociálnej poisťovni. Povedzme od  9. júna 2014 si v Sociálnej poisťovni požiada o materské.

Sociálna poisťovňa mu materské prizná, ak platí, že k 9. júnu 2014 za posledné dva roky dozadu mal aspoň 270 dní nemocenského poistenia (teda skúma sa doba 9. jún 2012 - 8. jún 2014). Ak mal, na materské má nárok (ak si ako SZČO platil od 1.7.2013 či ešte skôr, túto podmienku pohodlne spĺňa).

Materské sa (zjednodušene!) vypočíta ako 65% z vymeriavacích základov, z ktorých si platil do Sociálnej poisťovne vlani.

Ak mal vlani napríklad základ 500 eur, materské bude (zjednodušene!) 65% z 500 = 325 eur mesačne.

Ak mal vlani základ v priemere 400 eur, materské bude 65% z 400 = 260 eur mesačne.

Otec bude dostávať materské po dobu 28 týždňov. Pozor, materské sa automaticky prestane vyplácať ak dieťa dosiahne vek 3 roky. V našom príklade toto nehrozí, ale ak by sa otec rozhodol čerpať materské povedze vtedy, keď má dieťa 2 roky a 40 týždňov (áno, môže sa aj takto rozhodnúť), tak si materské bude užívať nie 28 týždňov, ale len 12 týždňov.

Ďalšia vec - matka musí na úrade práce požiadať o zastavenie výplaty rodičovského príspevku z dôvodu, že druhý rodič začal poberať materské. V uvedenom prípade sa rodičovský príspevok na jún 2014 ešte vyplatí, za júl 2014 už nie. O rodičovský príspevok matka (prípadne otec) požiada znova po prvýkrát za mesiac, v ktorom otcova materská bude končiť. Napríklad ak bude otcovi materská končiť 15. decembra 2014, na rodičovský príspevok je znova nárok od decembra 2014 vrátane (v plnej sume 203,20 eura). Ak by ale otcovi končila materská presne na konci mesiaca, napríklad 31. januára 2015, nárok na rodičovský príspevok je od februára 2015. Takže dobre si zvážte, odkedy sa otec prihlási na materské, mne by bolo tých 203 eur ľúto.

Matka sa zároveň v Sociálnej poisťovni musí odhlásiť ako poistenec štátu z dôchodkového poistenia - a namiesto nej sa v Sociálnej poisťovni prihlási ako poistenec štátu na dôchodkové poistenie otec - na dobu kým bude poberať materské.

Ďalší problém je, že za matku v čase, kedy bude materské poberať otec, štát nebude platiť zdravotné poistenie. Jednak sa v zdravotnej poisťovni musí odhlásiť ako poistenec štátu, jednak - ak nemá zdravotné poistenie zabezpečené inak - musí ho počas tejto doby platiť ako "samoplatiteľ".

A nakoniec sa vráťme k otcovi.

Ako SZČO môže počas poberania materského naďalej podnikať. Nemusí rušiť živnosť, ani ju pozastaviť. Jednoducho môže veselo podnikať ďalej a na živnosť zarábať, mať príjmy.

Čo je jeho ďalšia výhoda - počas poberania materského neplatí odvody do Sociálnej poisťovne - a neplatí ani preddavky do svojej zdravotnej poisťovne. V ročnom zúčtovaní poistného na zdravotné poistenie za daný rok sa zohľadní, že po dobu 28 týždňov bol poistencom štátu - bude mať nižší povinný minimálny ročný vymeriavací základ. Čiže nielenže bude poberať materské ale ušetrí na odvodoch.

Toľko v skratke. Vopred upozorňujem, že viac sa dočítate v novej knihe "Daňové a odvodové tipy III. (2014)", ktorá vyjde 19. mája 2014. Teším sa na ňu spolu s Vami ,-)