Uznesenie parlamentného okrúhleho stola z 30.5.2019 za účasti zástupcov všetkých politických frakcií Štátnej dumy Ruskej federácie vyzývajúce na priznanie statusu „vojnového veterána“ vojakom vyslaných do Československa v auguste 1968, je ďalším z radu škandálnych pokusov o oživovanie sovietskej falzifikácie okolností invázie vojsk Varšavskej zmluvy do bývalého Československa.

V zdôvodnení predloženého zákona, ku ktorého prijatiu uznesenie poslancov Ruskej dumy vyzýva, sa bezostyšne uvádza zjavná lož, podľa ktorej hlavným dôvodom rozsiahlej vojensko-strategickej operácie „Dunaj“, teda vstupu vojsk štátov Varšavskej zmluvy do Československa, bolo potlačiť štátny prevrat.
Pripomíname, že zo strany predstaviteľov aktuálnej ruskej politiky nejde o izolovanú aktivitu, ktorú by bolo možné prehliadnuť. V máji 2005 odvysielala odvysielala ruská štátna televízia Rossija 1 lživý dokument o invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, teraz je to uznesenie parlamentného okrúhleho stola, ale prakticky každodenne je to informačná propaganda počínajúc celoštátnymi kanálmi ruských „verejnoprávnych“ médií a končiac ruskou propagandou na sociálnych sieťach v krajinách Európskej únie.

Vyššie uvedené uznesenie je teda len potvrdením nebezpečného trendu v smerovaní zahraničnej politiky súčasného Ruska, ktorej súčasťou je cieľavedomé úsilie o relativizáciu a účelové prehodnotenie zodpovednosti Sovietskeho zväzu – za dlhoročnú okupáciu územia Československa, za vojenskú intervenciu do Maďarska v roku 1956, či za rozdelenie Poľska v roku 1939 a tým spoluzodpovednosti za vznik II. svetovej vojny.

V tomto kontexte, upozorňujeme na fakt, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky A. Danko, na jednej strane aktívne a opakovane udržiava kontakty s predstaviteľmi Ruskej federácie zaradenými na sankčnom zozname Európskej únie, a na druhej strane svojvoľne zneužíva svoje postavenie predsedu parlamentu a blokuje predloženie Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Mimoriadne dôležitého bezpečnostného dokumentu, ktorý okrem iného upozorňuje práve na voluntaristické konanie Ruska pri pričlenení si územia susedného štátu ozbrojenou silou a na zvyšujúcu sa asertivitu Ruskej federácie v zahraničnej a bezpečnostnej politike.

Vyzývame predsedu vlády Slovenskej republiky, aby pri ohlásenej oficiálnej návšteve v Moskve na stretnutí s prezidentom Putinom odmietol opakované účelové ohýbanie histórie, ale predovšetkým, aby z pozície predsedu vlády SR a predstaviteľa najsilnejšej vládnej strany zabezpečil predloženie Bezpečnostnej stratégie SR na rokovanie parlamentu.