Nemecko oznámilo, že uvedie svoj prvý „zelený dlhopis“ s emisiou v miliónoch eur v druhej polovici budúceho roka, aby využilo prosperujúci trh s udržateľnými financiami. 

Nemecká spolková vláda má v úmysle podporovať rozvoj udržateľných finančných trhov a najmä segmentu ekologického trhu vydávaním vládnych zelených cenných papierov Nemecka.

„Zelený dlhopis“, ktorý je súčasťou vládneho úsilia o preklenutie splatného dlhu, bude navrhnutý vo forme tzv. Zelených dvojitých dlhopisov. To znamená, že vláda vydá „zelené dlhopisy“ s rovnakou splatnosťou a kupónom ako tradičné cenné papiere. Zelená dvojitá obligácia nahradí časť objemu aukcií konvenčných dvojitých dlhopisov. 

V súlade so zavedenými zásadami zelených dlhopisov budú výnosy z vládnych cenných papierov Nemecka úplne alokované na už existujúce výdavky s pozitívnym, ekologicky udržateľným účinkom. Tento krok nadväzuje na dohodu, ktorú dosiahli členské štáty Európskej únie začiatkom decembra o novom súbore pravidiel upravujúcich, ktoré finančné produkty možno označovať ako „zelené“ a „udržateľné“. 

Podľa tejto dohody budú musieť všetky finančné produkty, ktoré tvrdia, že sú ekologické alebo udržateľné, presne uviesť, aká časť ich investícií je šetrná k životnému prostrediu. Nemecká vláda si celkovo plánuje v roku 2020 požičať viac peňazí ako v tomto roku. 

Okrem dlhu spojeného s infláciou plánuje agentúra v budúcom roku vydať dlh vo výške 210 miliárd eur. Na porovnanie, v tomto roku to bolo 196 miliárd eur. Agentúra tiež plánuje vydať 148 miliárd eur do dlhodobejších nástrojov nominálneho kapitálového trhu a 62 miliárd eur do nástrojov peňažného trhu. Taktiež má v pláne  emitovať 6 až 8 miliárd eur do cenných papierov spojených s infláciou. 

Agentúra musí prevziať viac dlhov aj napriek očakávanému prebytku rozpočtu, keďže spláca starý dlh, na ktorý vláda nemá dostatok prostriedkov z bežných príjmov. To znamená, že aukčný kalendár je v súlade s rozpočtovou politikou kancelárky Angely Merkelovej nevytvárať nový dlh a dosiahnuť fiškálny cieľ, známy aj ako „čierna nula“.