Pražská Karlova Univerzita po prvý raz v histórii odobrala titul absolventovi, ktorý do svojej diplomovej práce skopíroval rozsiahle časti z iných prác. Podarilo sa to vďaka nedávnej novele zákona, ktorá tento postih dovoľuje. Je dôležité uvedomiť si rozdiel v kvalite prístupu voči SR napríklad v kontexte nekonečných diskusií o Dankovej rigoróznej práci. Keby sa nakoniec predsa len prišlo na to, že ide o plagiát alebo prácu vytvorenú na zákazku, či o veľmi slabé dielo, samotný fakt na odobratie titulu nestačí. Treba, aby zároveň existovali legislatívne podmienky, ktoré definujú proces odobratia titulu, a „politická vôľa“ vedenia zainteresovanej VŠ.

Český zákon postihuje „úmyselné neoprávnené použitie diela inej osoby“. Vzťahuje sa teda nielen na kopírovanie aj na napísanie práce niekým iným než „autorom“. Jeho nedostatky vidím v tom, že kým titul je doživotný, odobrať ho možno iba vtedy, ak sa podvod odhalí a dokazovanie ukončí do troch rokov od obhajoby práce. Takže šikovne vedené obštrukcie spôsobia, že budú existovať prípady – a možno ich nebude málo – keď sa podvod síce odhalí, ale titul podvodníkovi zostane. Presne tieto dôsledky by mal diskutovaný zákaz zverejnenia po osemnástich rokoch – vlastne ani nebol potrebný, keďže slovenská legislatíva odobranie titulu nepozná.

Na Slovensku podobný zákon nemáme. Aj keby sme ho mali, na Dankovu prácu by sa nevzťahoval, lebo od jej obhajoby uplynulo už osemnásť rokov. Autor - t.č. druhý najvyšší  štátny funkcionár - pritom ponúkol zákaz zverejnenia ako ideálnu cestu k obštrukcii. Poradil podvodníkovi utajiť prácu hneď po obhajobe.Na internete je veľa návodov na podvody, ale len máloktorý z nich má autora v špičke štátnej hierarchie.

Ako upozorňuje Robert Mistrík, vinou nezáujmu akademickej obce vznik podobného zákona ani nehrozí. Ako ukazuje naša právna prax, ani pre najmenej talentovaného advokáta nie je problém natiahnuť obštrukcie na tri roky. Potom si, milí akademici (nielen slovenskí, ale aj českí) môžete pískať.

Otázka znie: Prečo existuje časové obmedzenie, prečo je také krátke? Titul sa udeľuje na celý život. Ak bol udelený podvodníkovi, mal by byť počas jeho života odoberateľný.