V Bratislavskom regióne sa aktívne, aspoň raz do týždňa, nejakej rekreačnej športovej činnosti venuje štvrtina (25%) obyvateľstva. Spomedzi nich tri percentá obyvateľstva športuje dokonca každý deň a ďalších 13% niekoľko krát do týždňa.

Naopak, vôbec nešportuje tretina obyvateľov Bratislavského regiónu a ďalšia štvrtina (26%) športuje len sporadicky. 

Podiel športovcov vs. nešportovcov by sme mohli tak odhadnúť na 42:58 v prospech nešportovcov.

Graf: Intenzita rekreačného športovania v BA regióne

 

Najobľúbenejším rekreačným športom je…

Medzi intenzitou športovania medzi mužmi a ženami nie je veľký rozdiel. O niečo športovcov viac je však medzi mužmi. Ženy športujú o trochu menej intenzívne.

Najviac športujú tínedžeri a mladí ľudia do 30 rokov (takmer polovica z nich aspoň raz za týždeň). Zmena životného štýlu po tridsiatke znamená výrazné zníženie intenzity športovania, keď pravidelne športuje už len štvrtina ľudí vo veku 30-50 rokov. Podiel aktívne športujúcej populácie sa naďalej znižuje po dosiahnutí 50-ky (aktívne športuje len 16%). Po šesťdesiatke sa športu na týždennej báze venuje už len menej ako 10%.

Zaujímavosťou je, že predstava, že najobľúbenejším “športom” je sedenie s pivom pred televízorom sledujúc športové prenosy je urbánny mýtus. Medzi tými, čo pravidelne sledujú šport v televízii je viac ako dva krát toľko pravidelných aktívnych športovcov ako medzi tými, ktorých športové prenosy vôbec nezaujímajú.

A ktorý rekreačný šport je v Bratislavskom regióne najpopulárnejší (a teda, čo je správna odpoveď na otázku v nadpise)?

Najviac obyvateľov sa venuje cyklistike. Venuje sa mu takmer pätina obyvateľstva (19%). Cyklistika je obľúbená vo všetkých vekových aj sociálnych skupinách. A nejde iba (ale aj) o Sagan efekt.

Druhým najobľúbenejším športom je plávanie (13%) a potom nasleduje lyžovanie (9%).  

Graf: Najobľúbenejšie rekreačné športy v BA regióne podľa počtu športovcov  

 

Najobľúbenejším rekreačným športom je…

Uvedený graf obsahuje istý paradox. Najobľúbenejšie športy sú tie, ktorým sa venujú skôr menej intenzívni športovci. Typickým príkladom je plávanie ale aj lyžovanie (ktoré je navyše aj sezónne obmedzené). Najväčšími priaznivcami týchto športov sú viac tí, ktorí športujú len niekoľko krát do mesiaca.

Príkladom športu s opačným profilom je beh. Hoci sa mu aktívne venuje relatívne malý podiel obyvateľstva, tí čo sa mu venujú, ho typicky vykonávajú denne alebo niekoľko krát do týždňa. Je to relatívne malá, ale veľmi aktívne športujúca skupina. To vysvetľuje, že bežcov vidíme športovať relatívne často. (Viditeľnosti pomáhajú aj reflexívne prvky oblečenia bežcov  :-) ).     

Aký je rozidel medzi preferovanými športami medzi mužmi a ženami? 

Najtypickejším mužským  športom je hokej a futbal. Medzi aktívne športujúcimi nájdeme len veľmi málo futbalistiek a takmer žiadne hokejistky. Výrazne smerom k mužom je profilovo posunutý aj squash.

Naopak, najtypickejšie “ženské” športy sú joga, aerobik, bedminton a pilates. Viac žien ako mužov obľubuje aj plávanie a volejbal.

Napíšte dole do diskusie, či ste si najobľúbenejší šport tipli správne :-)

Všetky údaje použité v tomto článku sú získané z reprezentatívneho prieskumu realizovaného agentúrou GfK Slovakia pre spoločnosť Športprogress v januári 2017 na vzorke 500 respondentov na obyvateľoch Bratislavského regiónu vo veku 15-79 rokov.

Ďakujem spoločnosti Športprogress za súhlas so zverejnením vybraných výsledkov.