Keď predseda Danko alias kpt. Výložka príde s geniálnym (ako inak) návrhom uzákoniť povinný trinásty plat, a predseda Fico alias pplk. Hranol takýto návrh považuje za „podnetný“, ostáva otázka či vôbec títo páni premýšľajú. Teda či premýšľajú aj nad niečím iným ako nad lacným podplácaním elektorátu. Navyše, z cudzieho.

Zamestnaný s priemernou hrubou mzdou 912 eur (rok 2016) dostane čistú mzdu približne 700 eur. Náklady práce zamestnávateľa sú 1 233 eur. Rozdiel medzi čistou mzdou a nákladmi práce 533 eur mesačne predstavujú dane a odvody, ide teda o príjem štátu a poisťovní.

Každý zamestnaný s priemernou mzdou zaplatí za rok 12 x 533 eur = 6 396 eur štátu. Keďže zamestnaného s priemernou mzdou predstavuje čistý mesačný príjem 700 eur, tak na povinných odvodoch a daniach ho štát pripraví ročne o viac ako 9 čistých mesačných miezd.

Ak chce tento štát dopriať vyššiu odmenu zamestnanom (ale aj živnostníkom či inak zárobkovo činným), najjednoduchšie, čo môže spraviť, je výrazne znížiť sadzbu dane z príjmu fyzických osôb, napríklad na 10 % (alebo ju rovno zrušiť).

Znížením sadzby dane z prímu fyzických osôb (DPFO) na 10 % by štát automaticky dal každému zamestnanému a SZČO ten Dankom sľubovaný trinásty plat, avšak bez toho, aby dodatočne zaťažil ktoréhokoľvek zamestnávateľa.

A ak si niekto myslí, že tým bude verejná pokladnica „trpieť“, je na veľkom omyle. Z pohľadu verejných financií ide o výpadok približne 4 %. Stačí aby SMER nerozdával „stimuly“ vo forme daňových úľavy či priamo dotácií pre právnické osoby, často blízke SMERu, či súčasnej koalícií. Pracujúcim by zníženie sadzby DPFO 10% zvýšilo príjem približne o plus 8 % (teda 13. plat).

Vízia, ktorú SNS chystá, je víziou autokratického Slovenska.

Andrejovi Dankovi nejde o to, aby sa občania mali lepšie, ale aby posilnil ústrednú moc štátu, a to aj v ekonomickej rovine. Režimy krajín, ktoré sú autokratické, vôbec nevedú k bohatstvu pre ich obyvateľov, tí neraz z takej  krajiny utekajú, aby si zachránili či už svoje životy, alebo kvalitu ich života.

Silné spoločnosti sú tie, kde žijú slobodní sebavedomí občania, ktorí vo svojej krajine žijú radi, ktorí si ju zveľaďujú, a ktorí z nej nechcú emigrovať. Krajiny s vymožiteľnosťou práva, kde každý dodržiava zákony, a kde nie sú unášaní synovia prezidenta a kde politici neprivlastňujú si daňové výnosy, a majetok svojich spoluobčanov. Slabé sú tie, ktoré si uzurpujú právo rozhodovať o všetkých stránkach osobného života ľudí, ekonomicky vydierajú vlastné obyvateľstvo a prenasledujú tých, ktorí vyjadrujú nesúhlas. Z takýchto štátov obyvatelia utekajú a Slovensko už malo niekoľko emigračných vĺn, práve z týchto dôvodov! Čaká nás ďalšia?

Verejný rozpočet na rok 2017 je 33 450 mil. eur. Odmeny všetkých zamestnancov v roku 2016 boli v objeme 33 372 mil. eur. Niekoľko desiatok politikov SMERu, SNS a Mostu-Hídu teda rozhoduje o tom, ako sa použijú ekonomické zdroje rovnajúce odmenám všetkých zamestnancov. Alebo inak, približne 2 300 000 zamestnaných rozhoduje o rovnakých ekonomických zdrojoch, ako niekoľko desiatok politikov!

Nie, cesta k silnejšej spoločnosti nevedie prostredníctvom posilňovania štátu. Práve naopak. „Dankovské“ úplatky vo forme trinásteho platu nič neriešia. Máloktorému dôchodcovi pomôže almužna trinásteho dôchodku. Všetko len úplatky namiesto skutočných riešení. Prestaňte nám „danizovať“ náš majetok a tváriť sa pritom ako blahodarcovia! Túto krajinu treba začať pripravovať na rýchlo sa meniaci svet. Niečo také je však Dankovi a Ficovi úplne cudzie.