Existuje niekoľko teórií, kedy a za akých okolností akcie kúpiť a predať. Ktorá z nich je vhodná pre

vás?

Ako efektívnejšie obchodovať akcie? Tip na príručku Saxo Bank - zadarmo a rýchlo: OBCHODOVANIE

NA AKCIOVÝCH TRHOCH.

Mnohí ekonómovia tvrdia, že stratégia "kúp a drž" funguje pre všetkých. Je to skutočne tak?

Stratégia "kúp a drž" sa zakladá na teórii, ktorá tvrdí, že investičný trh má celkovú rastovú tendenciu.

Stačí teda nakúpiť balík akcií, držať ho niekoľko rokov a potom zinkasovať zisky. Čím ďalej držíme,

tým viac rastie cena našich akcií, takže v prípade, že uplatňujeme danú stratégiu, skutočne nemá

zmysel zaoberať sa našou investíciou skôr ako uplynie 5 a viac rokov.

Make money while you sleep

"Make money while you sleep" alebo zarábať peniaze aj v spánku je ambíciou takmer každého

investora. Je to ale skutočne tak jednoduché? Čo napríklad robiť v prípade nečakaných udalostí

ako finančná kríza a recesia v 2008, kedy akcie padali dole niekoľko mesiacov? Alebo v období

teroristických útokov a z neho plynúce neistoty, ktorá ohrozila výhľad akcií leteckých a cestovných

spoločností a takisto bola jedným z faktorov vedúcim ku konsolidácii sektora?

Dúfať, že sa cena našich akcií v dohľadnej dobe dostane do normálu? Alebo sa k veci postaviť

aktívnejšie a vziať osud nášho portfólia do vlastných rúk?

Riešenie dilemy možno pomôžu nájsť udalosti 20.storočia, kedy došlo k niekoľkým finančným krízam

sa značne negatívnym dosahom na akciové trhy. A to je jeden z faktov, ktoré zdôrazňujú vysokú

rizikovosť stratégie "kúp a drž". Ďalším rizikom je tzv. "dvojité dno", recesia v priebehu ktorej

dochádza k dvojitému prepadu. Počas posledného desaťročia trh zachvátili nárasty striedané prudkými

prepadmi, a niektoré z nich, ako ten v roku 2008, mali dvojité dno.

Zástancovia stratégie "kúp a drž" môžu samozrejme argumentovať. Keď máme investičný horizont

dlhší ako päť rokov, stratégia "kúp a drž" nás predsa dokáže pred pravidelnými výkyvmi na akciových

trhoch aj pred dvojitým poklesom do istej miery ochrániť. Pri dostatočne dlhom investičnom horizonte

sa totiž aj výraznejšie výkyvy na akciových trhoch vykompenzujú rastom.

To je síce pravda, ale správanie trhu na akej boli ekonómovia zvyknutí sa za posledné desaťročia

dosť zmenilo. Na trhoch sa uplatňujú "nové modely správania". Čo to znamená? Vďaka prenikaniu

moderných informačných prostriedkov ako internet, mobilné telefóny alebo v poslednej dobe sociálne

médiá, sa trh prestal riadiť štandardnými predpismi. Informácie sa na trh dostávajú rýchlejšie a zo

všetkých možných kanálov. Účastníci trhu sa navzájom oveľa viac ovplyvňujú. Trh oveľa viac zasahuje

davová psychóza, a to vedie k prudším výkyvom. Trhu tiež trvá dlhšie, než sa prepóluje - apetít na

riziko alebo jeho protipól, odklon od rizika, majú tendenciu byť výraznejší a trvať dlhšie ako doteraz.

Výraznejšia nepredvídateľnosť trhu, s akou sa stretávame v poslednom desaťročí, stratégii "kúp a drž"

skutočne nefandí.

Zlou správou pre zástancov tejto stratégie je, že typická dĺžka investície, päť až desať rokov, v

posledných rokoch na dosahovanie zaujímavých výnosov investorom ani zďaleka nemusí stačiť. Zažili

sme príliš prudké prepady, ktoré mali za následok výrazný priemerný pokles ročnej výkonnosti akcií.

Niektorí zástancovia stratégie "kúp a drž" dokonca uvažujú o predĺžení investície na dvadsať rokov,

pretože sa domnievajú, že takto zvýšia šancu dosiahnutia kladnej ročnej výkonnosti. Čo keď nás ale v

budúcnosti postihnú ešte väčšie prepady? Bude dvadsaťročná perióda skutočne stačiť?

Riešením by mohol byť aktívnejší prístup k investovaniu. Vziať osud svojho portfólia do vlasti rúk.

Desaťtisíce Slovákov a Čechov vykonávajú obchodovaním akcií miliónové operácie po celom svete.

Mnohí z nich sa obchodovaním živia.

Kedy predávať?

Keď sa záujem obracia alebo je nezdravé očakávanie pred ohlásením výsledkov, cena akcie môže

veľmi rýchlo spadnúť. K načasovaniu predaja využívajú profesionálni traderi grafy technickej analýzy,

ktoré pred vyhlásením výsledkov nepretržite monitorujú. Na formovanie úsudku im pomáha priebeh

ceny grafu a objem obchodov, ktorý im povie, kedy majú predať alebo shortovať - špekulovať na

pokles ceny.

Akcie sa odporúča vypredať pred dátumom vyhlásenia výsledkov spoločnosti. Trh žije v napätí a

očakávaní, zvyčajne je veľmi volatilný a ťažko sa odhaduje, ktorým smerom sa pohne cena akcie.

Čo držať?

Držte tie najsilnejšie akcie, ktoré vám rýchlo rastú. Vypredajte pomalé akcie alebo akcie, ktoré sa

točia stále na rovnakej cenovej hladine. Nezabudnite, že akcie sú dobré jedine vtedy, keď rastú.

"Nikto to s vašimi peniazmi nemyslí lepšie ako vy," tvrdia profesionálni traderi, zástancovia aktívnej

správy vlastného portfólia. Čas, ktorý venujete vašim financiám a štúdiu techník a stratégií efektívneho

zhodnocovania je podľa neho tá najlepšia investícia. Tak prečo sa do toho nepustiť?

Viac o tom ako efektívnejšie obchodovať akcie sa dozviete v brožúre Saxo Bank, PRÍRUČKA

OBCHODOVANIE NA AKCIOVÝ TRHOCH. Brožúra, publikovaná v marci, má za cieľ uľahčiť vám

rozhodovanie pri obchodovaní akcií.

OBJEDNAŤ

(Zápisník investora je komerčný blog Saxo Bank)