Pozvali si vás? Možno vás chcú iba ohodnotiť. Hodnotenie výkonu je totižto formálny proces,prostredníctvom ktorého sa vaša firma i šéf snažia o:

- zhodnotenie vášho doterajšieho výkonu

- zvýšenie vašej výkonnosti zadaním nových cieľov

- a niekedy aj prerozdelenie odmien

Nespokojnosť s procesom hodnotenia

Napriek tomu, že takmer 80% organizácií používa hodnotiaci systém, len jedna tretina z nich je spokojná s jeho procesom. Dva hlavné dôvody by mohli vysvetliť túto nespokojnosť:

1. systém hodnotenia odráža iba subjektívny názor vášho šéfa na vás, čo môžte (a mali by ste) vnímať ako nespravodlivé

2. systém na hodnotenie výkonu udáva skreslené a nespoľahlivé údaje (odkiaľ a ako zbierali údaje o mojom výkone, ako dlho), čo často vedie k nepresným výsledkom

Za účelom dosiahnutia spravodlivosti počas hodnotenia navrhnite šéfovi i vašej firme, aby do procesu začlenil 360 ° spätnú väzbu.

360° spätná väzba (360)

360 je viacúrovňový systém hodnotenia výkonu. Tento spôsob poskytuje komplexnejší obraz o vašom výkone, pretože ste hodnotený viacerými zdrojmi ako sú:

- vaši spolupracovníci

- vaši nadriadení

- ak máte, tak aj podriadení

- klienti a dodávatelia

To znamená, že ak vám 6 ľudí povie, že síce ste skvelý pracovník, ale máte priestor na rozvoj v delegovaní úloh, je veľká pravdepodobnosť, že na tomto tvrdení je niečo pravdy.

360 ako priestor na vyjadrenie názorov

Jedným z najdôležitejších faktorov pri 360 je možnosť vyjadrenia toho, čo si hodnotiaci skutočne o vás myslí, často v úplnej anonymite a diskrétnosti. To poskytuje:

- podriadeným možnosť povedať, čo si myslia o tom, ako ich riadite

- spolupracovníkom možnosť vyjadriť to, ako sa správate ako člen tímu

- nadriadeným ohodnotiť  váš výkon

- zákazníkom možnosť povedať to, ako s nimi jednáte a komunikujete

Vďaka tomu získate objektívnejší a vyváženejší pohľad na seba i svoj výkon.

Ako mi teda 360 pomôže?

Ak vaša firma podporí a zabezpečí možnosť vyjadrenia viacerých názorov na váš pracovný výkon, nielenže tak môže zvýšiť úroveň vašej dôvery voči celému hodnoteniu, ale taktiež môže zabezpečiť rad, pre vás pozitívnych, pracovných výstupov, ako je zlepšenie vašej spokojnosti s firmou a prácou, zvýšenie vašej produktivitu a lojality k firme.