Dva roky neúspešnej liečby

Áno, programové vyhlásenie sľubovalo naozaj veľké zmeny v rezorte zdravotníctva. Najmä dlho odkladanú komplexnú reformu, ktorú si zaslúžia ako pacienti, tak aj pracovníci v zdravotníctve.  Jej súčasťou mala byť konsolidácia výdavkov a zvýšenie efektivity hospodárenia s peniazmi. Ako sa už niekoľko rokov hovorí, peňazí je v zdravotníctve dostatok, len sa míňajú niekde inde než by sa mali. Žiaľ konsolidácia sa nekonala. V mojom predchádzajúcom blogu som opísala situáciu, kedy len dlh nemocníc v roku 2012 vzrástol o 72 mil. eur a v minulom roku o ďaľších 95,25 mil. eur. Na ďalšom zvyšovaní dlhu sa žiaľ podieľa aj samotná vláda. Rozpočet pre rok 2014 počíta s historicky najnižšími platbami za poistencov štátu, a to vo výške len 4%. Chýbajúce zdroje sa samozrejme prejavia.  V prvom rade na slabších službách pre pacientov, vyšších dlhoch nemocníc, ako aj na neschopnosti poskytovateľov zaplatiť zvýšené mzdy svojich lekárov.

Vyššie platy len pre vyvolených?

Keď už sme pri tých platoch lekárov, trošku si túto tému rozoberme. Treba skonštatovať, že ich mzdy sa síce navýšili, o spokojnosti medzi nimi sa však hovoriť nedá. Lekári pritom dostali aspoň niečo, ale nový zákon o odmeňovaní sestier bol zrušený a dohoda o odmeňovaní ostatných zdravotníckych pracovníkov je stále v nedohľadne. Človek by si myslel, že ak je jednou z priorít vlády SR zlepšovanie mzdového ohodnotenia pracovníkov v rezorte zdravotníctva, veci budú vyzerať trocha inak. Možno si poviete, že téma miezd v zdravotníctve je zbytočne nafúknutá. Aj ja by som najradšej konštatovala, že ide o planý poplach, ale nie je tomu tak. Kvôli neriešeniu tohto problému naši absolventi medicíny odchádzajú do zahraničia a Slovensko už reálne pociťuje akútny nedostatok niektorých lekárskych špecializácií. Dôkazom odlivu mladých lekárov sú aj správy jednotlivých zdravotníckych komôr. Tie už niekoľko rokov varujú pred zvyšovaním vekového priemeru lekárov. Vláda sľubovala aj v tomto smere nápravu, zatiaľ sa ale radovať nemôžeme.

Zastavenie vzniku jednej zdravotnej poisťovne

Chcem vládu SR aj pochváliť. Jej rozhodnutie zastaviť vyvlastňovanie zdravotných poisťovní hodnotím ako správny krok. Som presvedčená, že vyvlastnenie poisťovní vystavovalo riziku nielen pacienta (nižšia kvalita služieb jednej poisťovne), ale najmä poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Škoda však, že toto asi jediné rozumné rozhodnutie nedoplnili avizované kľúčové reformy. DRG, eHealth a ďalšie sľubne znejúce zmeny, ktoré by nášmu zdravotníctvu pomohli, tak zostávajú stále iba marketingovou zástierkou bez reálnych krokov a výsledkov.

Pacient až na konci

Odpoveď na otázku, kto na tom všetkom hlavne stráca, je jasná všetkým aj bez prečítania tohto blogu. Napriek tomu mi nedá nespomenúť aj túto kľúčovú reformu zdravotníctva. Služby pre pacientov sa v nemocniciach stále nezlepšili. Napriek opakovaným prísľubom stále chýbajú aj pravidlá pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nerieši sa počet akútnych lôžok či dlhodobá starostlivosť o seniorov. Pacienti navyše musia platiť nezmyselné poplatky, v ktorých nikto nevie urobiť poriadok. Kto by si pri tom množstve problémov spomenul na vládny sľub dobudovať sieť urgentných príjmov a traumatologických centier, ktoré mali byť významným prvkom integrovaného záchranného systému. Ani z tohto riešenia sme zatiaľ nevideli nič.