Súčasná vláda sa rada chváli tým, ako sa jej darí konsolidovať verejné financie. Teda, že je zodpovedná k ďalším generáciám a zároveň dokáže rozdávať takzvané sociálne balíčky. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť to však až tak ružovo nevidí. Dokazuje to jej nedávno zverejnená Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti, ktorá podrobne vyhodnotila predchádzajúci rok. Podľa údajov v nej totiž čistý dlh verejnej správy narástol a nie málo, ale až o vyše 2 miliardy eur.

Čistý dlh verejnej správy je definovaný ako hrubý dlh znížený o likvidné finančné aktíva, teda o hotovosť na účtoch subjektov verejnej správy, o hodnotu cenných papierov a kótovaných akcií. Je to ukazovateľ, ktorý vystihuje ako sa vyvíja finančné zdravie štátu lepšie ako hrubý dlh. Pozerá sa totiž nielen na výšku dlhov, ale aj na sumu peňazí na účtoch. Rovnako sa na svoje financie pozerajú aj ľudia, keď uvažujú akú majú výšku úveru a aký stav peňazí na účte. Rozhodujúci je rozdiel, pričom v ideálnom stave úspory prevyšujú dlhy. V prípade nášho štátu je to však dlhodobo naopak a minulý rok sa to ešte zhoršilo.

Tabuľka nižšie zobrazuje, čo sa vlastne udialo. Z likvidných finančných aktív, ktoré sú z 95% tvorené hotovosťou na účtoch subjektov verejnej správy, v roku 2014 ubudla takmer polovica, teda vyše 2 miliardy eur. Práve tieto likvidné finančné aktíva môžeme stotožniť s bežným účtom Slováka. Na druhej strane je vidieť, že hrubý dlh verejnej správy (obrazne úver Slováka) zostal na približne rovnakej úrovni. Výsledkom je, že čistý verejný dlh sa medziročne zvýšil o spomínané 2 miliardy eur.

Tabuľka: Hrubý/čistý dlh subjektov verejnej správy (mil. eur)

 

Položka

2012

2013

2014

1.

Hrubý dlh

37 614

40 174

40 297

2.

Likvidné finančné aktíva

4 474

4 721

2 598

3.

Čistý dlh (1-2)

35 140

35 454

37 699

Zdroj: údaje zo správy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Ak chce teda premiér či minister financií tvrdiť, že sa im minulý rok podarilo konsolidovať verejné financie, tak by mali zároveň povedať aj to, kde zmizli 2 miliardy eur zo štátnych peňazí. Ako je vidno z médií, hovoriť o tom nechcú a radšej podsúvajú verejnosti neúplné informácie. Chýba v nich však to najdôležitejšie, že finančne na tom bolo Slovensko horšie ako rok predtým. A to aj napriek tomu, že vláda výsledok vylepšovala vyháňaním sporiteľov z II. piliera, netransparentnou privatizáciou a inými jednorazovými opatreniami.