Ak má dohodár dohodnutý tzv. nepravidelný príjem - napríklad má mať vyplácanú odmenu raz za dva mesiace - tak poistné do Sociálnej poisťovne sa podľa zákona o sociálnom poistení odvádza až keď sa dohoda skončí (*). Týka sa to rovnako dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti i dohody o brigádnickej práci študentov.

Znamená to, že ak by napríklad dohoda o pracovnej činnosti trvala tri roky, odvody do Sociálnej poisťovne by zamestnávateľ musel zaplatiť jednorazovo až po týchto troch rokoch.

Asi sa poklepkáte po čele - ale takýto spôsob platenia odvodov zaviedol minister Richter od januára tohto roku. Kritizoval som to už veľakrát, napríklad tu. Namiesto urýchlenej opravy zákona však štátny tajomník Burian zvažoval podať na mňa trestné oznámenie.

Tak. Po roku tu máme novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, do ktorej ministerstvo práce "zašilo" aj zmenu Zákonníka práce. Dieru v zákone o sociálnom poistení chce minister Richter riešiť tak, že vždy na konci roka budú musieť všetci zamestnávatelia povinne ukončiť všetky dohody o pracovnej činnosti a všetky dohody o brigádnickej práci študentov. Aby tak zamestnávateľ musel na konci roka z dohôd s nepravidelným príjmom (ak nejaké má) zúčtovať a zaplatiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Namiesto toho, aby sa jednoduchou zmenou v zákone o sociálnom poistení zaviedlo pravidlo, aby dohody s nepravidelným príjmom musel zamestnávateľ zúčtovať vždy na konci roka - aj keď dohoda nekončí a pokračuje do ďalšieho roka - tak minister núti zamestnávateľov aby povinne všetky dohody natvrdo ukončili.

Čo tak po novom čaká zamestnávateľov vždy na konci roka?

1. Vždy na konci roka budú musieť ukončiť všetky dohody.

2. Budú musieť odhlásiť všetkých dohodárov zo Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

3. Za tých dohodárov, ktorí mali nepravidelný príjem, budú musieť zúčtovať a zaplatiť odvody do Sociálnej poisťovne.

4. S tými dohodármi, s ktorými majú záujem pokračovať na dohode, musia k 1.1. uzatvoriť nové dohody.

5. A týchto dohodárov budú musieť znova prihlásiť do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Keby pán minister nechal Zákonník práce na pokoji a dal zmeniť len zákon o sociálnom poistení, namiesto piatich úkonov by zamestnávatelia museli urobiť len jeden, aj to len v prípade dohôd s nepravidelným príjmom.

Pánovi ministrovi však ide karta. A tak v dobrom rozmare veľkoryso nechá zamestnávateľov trápiť sa s ukončovaním a otváraním dohôd, odhlasovaním a prihlasovaním do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Veď byrokracie nie je nikdy dosť.

Vopred gratulujem k oceneniu byrokratický nezmysel roka 2014.

*****

* § 139 ods. 1 tretia veta a § 139c ods. 1 zákona č 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.